krpan in druščina postani član

Trije razlogi za "DDVpoznavalca"

Razlog za Dodano Št. komentarjev
DOLOČITEV PLAČNIKA DDV ZA TRANSAKCIJE NA OZEMLJU SLOVENIJE – Izvajalec transakcije nima sedeža na ozemlju Slovenije, prejemnik transakcije je atipični davčni zavezanec 30.06.2016 0
GRADBENE STORITVE, OPRAVLJENE ORGANOM LOKALNIH SKUPNOSTI (OBČINAM), IDENTIFICIRANIM ZA NAMENE DDV – Določitev plačnika DDV 15.06.2016 0
STORITVE OBRAVNAVE ŠKODNIH ZAHTEVKOV, KI SE OPRAVLJAJO V IMENU IN NA RAČUN ZAVAROVATELJA – Pojem zavarovalne transakcije za namene DDV 30.05.2016 0
VPLIV STEČAJNEGA POSTOPKA, KI POTEKA PRI NAROČNIKU GRADBENIH STORITEV, NA DOLOČITEV PLAČNIKA DDV SKLADNO Z DOLOČILI ZDDV-1 28.04.2016 0
BREZPLAČNA PRIDOBITEV BLAGA IZ DRUGE DRŽAVE ČLANICE – (ADMINISTRATIVNE) OBVEZNOSTI PRIDOBITELJA BLAGA Z VIDIKA DDV 05.04.2016 0
KRAJ ELEKTRONSKO OPRAVLJENIH STORITEV - Umetna določitev tega kraja s konstrukcijo brez gospodarske stvarnosti 23.02.2016 0
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI SAMOSTOJNEGA PODJETNIKA S PREKINITVIJO (ZAPRTJEM S.P.) TER VPLIV NA DOLŽNOST PRIDOBITVE IDENTIFIKACIJSKE ŠTEVILKE ZA NAMENE DDV 17.02.2016 0
PRENOS BLAGA IZ DRUGE DRŽAVE ČLANICE V SLOVENIJO Z NAMENOM VZPOSTAVITVE ZALOGE BLAGA PRI KUPCU – Nastanek obdavčljivega dogodka in obveznost obračuna DDV 04.02.2016 0
PRODAJA, KI JO JE OPRAVIL SUBJEKT, KI ŠTEJE ZA NEOBSTOJEČ - Pravica do odbitka DDV 27.01.2016 0
PREDLOŽITEV POPRAVLJENEGA POROČILA RP-O – Vpliv na določitev davčnega obdobja za namene obračunavanja DDV 13.01.2016 0
TRANSAKCIJE MENJAVE VIRTUALNE VALUTE BITCOIN V OBIČAJNE VALUTE – Predmet obdavčitve z DDV 29.12.2015 0
STORITEV PRIPRAVE NAČRTOV ZA ZGRADBE – Opredelitev kraja opravljanja storitev skladno z določili ZDDV-1 15.12.2015 0
PRAVICA DO ODBITKA DDV – VEDENJE O SODELOVANJU PRI UTAJI DDV – Zmotna uporaba materialnega prava 02.12.2015 0
PRODAJA, KI JO JE OPRAVIL SUBJEKT, KI ŠTEJE ZA NEOBSTOJEČ - Pravica do odbitka DDV 17.11.2015 0
DAVČNA OSNOVA ZA NAMENE OBRAČUNAVANJA DDV PRI DAVČNIH ZAVEZANCIH, KI SE PREPOZNO IDENTIFICIRAJO ZA NAMENE DDV 28.10.2015 0
POROČILO O IZGUBI PRIHODKOV NA PODROČJU DDV V DRŽAVAH ČLANICAH EU 13.10.2015 0
PRODAJA ZEMLJIŠČ, KI SPADAJO V OSEBNO PREMOŽENJE FIZIČNE OSEBE, KI OPRAVLJA DEJAVNOST KOT SAMOSTOJNI PODJETNIK – Davčni zavezanec, ki deluje kot tak 06.10.2015 0
POVRAČILO STROŠKOV ZARADI RAZVELJAVITVE POGODBE – TRANSAKCIJA, KI JE ALI NI PREDMET OBDAVČITVE Z DDV 22.09.2015 0
DOLŽNOST RAVNANJA Z RAZUMNO SKRBNOSTJO NA PODROČJU DDV – Objektivne okoliščine, ki kažejo na goljufijo 02.09.2015 0
DOLOČITEV KRAJA OPRAVLJANJA STORITEV – Prejemnik storitve, identificiran za DDV v več državah članicah – Pošiljanje ali prevoz iz države članice, v kateri je bila storitev dejansko opravljena 26.08.2015 0