krpan in druščina postani član

Trije razlogi za "DDVpoznavalca"

Razlog za Dodano Št. komentarjev
BLAGO IN STORITVE ZA MEŠANO UPORABO – DOLOČANJE ZNESKA DDV, KI GA JE TREBA ODBITI – Odbitni delež, izračunan z uporabo razdelitvenega ključa na podlagi prometa 19.12.2016 0
RAČUNI, KI SE SKLICUJEJO NA POGODBO IN KONČNI OBRAČUN – Pomanjkljivo sestavljeni računi ter pravica do odbitka DDV 29.11.2016 1
POPRAVEK OBRAČUNANEGA DDV SKLADNO Z DOLOČILI 39. člena ZDDV-1 – Statusno preoblikovanje upnika 17.11.2016 0
BLAGO IN STORITVE, KI SE UPORABIJO TAKO ZA OBDAVČLJIVE TRANSAKCIJE KOT ZA OPROŠČENE TRANSAKCIJE (BLAGO IN STORITVE ZA MEŠANO UPORABO) 27.10.2016 0
DOKAZILA O DOBAVI BLAGA ZNOTRAJ UNIJE, OPROŠČENI PLAČILA DDV – Izdan bremepis v zvezi z vračilom blaga 10.10.2016 0
VEČKRATNI POPRAVKI ODBITKA DDV ZARADI SPREMINJANJA NAMEMBNOSTI UPORABE NEPREMIČNINE 27.09.2016 0
UPORABA BLAGA, PRIDOBLJENEGA V OKVIRU DEJAVNOSTI – Obravnava kot dobava, opravljena za plačilo – Davčna osnova za namene DDV 15.09.2016 0
PREDLOŽITEV IZJAVE SKLADNO S 45. ČLENOM ZDDV-1 – SPREMEMBA 78. ČLENA PZDDV 31.08.2016 0
STOPNJA DDV PRI STORITVAH ARHITEKTURNEGA PROJEKTIRANJA – Storitve priprave načrtov za stanovanjske objekte (hiše), ki so del socialne politike 12.08.2016 0
INSOLVENTNOST – POSTOPEK DOGOVORA Z UPNIKI TER DELNO PLAČILO TERJATEV V ZVEZI Z DDV 02.08.2016 0
DOLOČITEV PLAČNIKA DDV ZA TRANSAKCIJE NA OZEMLJU SLOVENIJE – Izvajalec transakcije nima sedeža na ozemlju Slovenije, prejemnik transakcije je atipični davčni zavezanec 30.06.2016 0
GRADBENE STORITVE, OPRAVLJENE ORGANOM LOKALNIH SKUPNOSTI (OBČINAM), IDENTIFICIRANIM ZA NAMENE DDV – Določitev plačnika DDV 15.06.2016 0
STORITVE OBRAVNAVE ŠKODNIH ZAHTEVKOV, KI SE OPRAVLJAJO V IMENU IN NA RAČUN ZAVAROVATELJA – Pojem zavarovalne transakcije za namene DDV 30.05.2016 0
VPLIV STEČAJNEGA POSTOPKA, KI POTEKA PRI NAROČNIKU GRADBENIH STORITEV, NA DOLOČITEV PLAČNIKA DDV SKLADNO Z DOLOČILI ZDDV-1 28.04.2016 0
BREZPLAČNA PRIDOBITEV BLAGA IZ DRUGE DRŽAVE ČLANICE – (ADMINISTRATIVNE) OBVEZNOSTI PRIDOBITELJA BLAGA Z VIDIKA DDV 05.04.2016 0
KRAJ ELEKTRONSKO OPRAVLJENIH STORITEV - Umetna določitev tega kraja s konstrukcijo brez gospodarske stvarnosti 23.02.2016 0
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI SAMOSTOJNEGA PODJETNIKA S PREKINITVIJO (ZAPRTJEM S.P.) TER VPLIV NA DOLŽNOST PRIDOBITVE IDENTIFIKACIJSKE ŠTEVILKE ZA NAMENE DDV 17.02.2016 0
PRENOS BLAGA IZ DRUGE DRŽAVE ČLANICE V SLOVENIJO Z NAMENOM VZPOSTAVITVE ZALOGE BLAGA PRI KUPCU – Nastanek obdavčljivega dogodka in obveznost obračuna DDV 04.02.2016 0
PRODAJA, KI JO JE OPRAVIL SUBJEKT, KI ŠTEJE ZA NEOBSTOJEČ - Pravica do odbitka DDV 27.01.2016 0
PREDLOŽITEV POPRAVLJENEGA POROČILA RP-O – Vpliv na določitev davčnega obdobja za namene obračunavanja DDV 13.01.2016 0