krpan in druščina postani član

Trije razlogi za "DDVpoznavalca"

Razlog za Dodano Št. komentarjev
ODDAJANJE LASTNE NEPREMIČNINE V NAJEM TER ZARAČUNAVANJE STROŠKOV V POVEZAVI Z NEPREMIČNINO – Dolžnost predložitve zahtevka za izdajo identifikacijske številke za namene DDV – Preseganje mejnega zneska obdavčljivega prometa 02.10.2018 0
DDV, KI JE PLAČAN IN ZARAČUNAN VEČ LET PO DOBAVI BLAGA – Zavrnitev priznanja pravice do vračila, ker je potekel prekluzivni rok, ki je začel teči s trenutkom dobave blaga – Pravica do vračila DDV zavezancem, ki nimajo sedeža v državi članici vračila 31.08.2018 0
PRENOS BLAGA V DRUGO DRŽAVO ČLANICO ZA NAMENE DDV – Vrednost prenesenega blaga – Vključitev v skupni letni promet 24.07.2018 0
DOLOČITEV PLAČNIKA DDV, KADAR BLAGO DOBAVI DAVČNI ZAVEZANEC, KI NI IDENTIFICIRAN ZA NAMENE DDV IN NIMA SEDEŽA NA OZEMLJU UNIJE – Kraj opravljene transakcije je na ozemlju Slovenije 03.07.2018 1
PRENEHANJE IDENTIFIKACIJE ZA NAMENE DDV – Obveznost plačila DDV, zaračunanega v obdobju, za katero je bilo ugotovljeno prenehanje identifikacijske številke za DDV – Nepriznanje pravice do odbitka DDV, ki se nanaša na pridobitve, opravljene v tem obdobju 09.05.2018 0
ZAVRNITEV PRAVICE DO ODBITKA DDV – Sklenitev pogodbe za nakup nepremičnin s ciljem pridobiti pravico do odbitka DDV 14.03.2018 0
SPREMEMBA NAZIVA PODJETJA (FIRME) – Uveljavitev pravice do odbitka DDV na podlagi prejetega računa z nazivom »stare« firme kupca/naročnika 07.03.2018 0
MOŽNOST ODBITKA DOLGOVANEGA ALI PLAČANEGA VSTOPNEGA DDV – Izstopne transakcije v drugih državah članicah – Sistem oprostitve DDV v državi članici, v kateri se uveljavlja pravica do odbitka 14.02.2018 0
POPRAVEK OBRAČUNANEGA DDV V PRIMERU NEPRIJAVE TERJATEV V STEČAJNI POSTOPEK – Izbris dolžnika iz sodnega registra – Dokazovanje obstoja terjatev 31.01.2018 0
ZARAČUNAVANJE (PREFAKTURIRANJE) DOBAVE BLAGA Z MONTAŽO NA OZEMLJU DRUGE DRŽAVE ČLANICE – Določitev kraja dobave blaga 08.01.2018 0
PRENEHANJE DRUŽBE, KATEREGA POSLEDICA JE NJEN IZBRIS IZ REGISTRA ZAVEZANCEV ZA DDV – Obveznost obračuna DDV na razpoložljiva sredstva in plačila obračunanega DDV v državni proračun 27.11.2017 0
PRODAJA NEPREMIČNINE – Plačnik DDV 09.08.2017 0
PRAVICA DO ODBITKA DDV OD PREJETIH GRADBENIH STORITEV NA NEPREMIČNINI, KI JO DAVČNI ZAVEZANEC ODDAJA V NAJEM, OPROŠČEN PLAČILA DDV 09.05.2017 0
POSEBNA UREDITEV ZA RABLJENO BLAGO - Prodaja delov izrabljenih vozil, namenjenih za prodajo kot rezervnih delov 27.03.2017 0
ZNESEK DDV DOLGOVAN ZGOLJ ZATO, KER JE IZKAZAN NA RAČUNU 09.03.2017 0
PROVIZIJA ZA SPLETNO REZERVACIJO NASTANITVE – Kraj opravljanja storitev skladno z določili ZDDV-1 14.02.2017 0
IZGRADNJA STAVBE TER PRODAJA ZA CENO, KI JE NIŽJA OD STROŠKOV NJENE IZGRADNJE – Pravica do odbitka DDV 30.01.2017 0
ZNESEK DDV VKLJUČEN V ZNESEK KUPNINE – PRERAČUNANA STOPNJA DDV 17.01.2017 0
DOBAVA BLAGA ZNOTRAJ UNIJE S STRANI MALIH DAVČNIH ZAVEZANCEV, IDENTIFICIRANIH ZA NAMENE DDV NA PODLAGI ČETRTEGA ODSTAVKA 78. ČLENA ZDDV-1 05.01.2017 1
BLAGO IN STORITVE ZA MEŠANO UPORABO – DOLOČANJE ZNESKA DDV, KI GA JE TREBA ODBITI – Odbitni delež, izračunan z uporabo razdelitvenega ključa na podlagi prometa 19.12.2016 0