krpan in druščina postani član

Trije razlogi za "DDVpoznavalca"

Razlog za Dodano Št. komentarjev
POVEČANJE STOPENJ DDV PO ZIPRS1314-A 27.06.2013 0
SUKCESIVNO OPRAVLJANJE STORITEV NAJEMA NEPREMIČNIN – Predložitev izjave po 45. členu ZDDV-1 po dnevu začetka najemnega razmerja ter pravica do odbitka DDV 11.06.2013 0
IZBRIS ZAVEZANCA IZ REGISTRA ZAVEZANCEV ZA DDV S STRANI DAVČNE UPRAVE TER ZADRŽANJE BLAGA, V ZVEZI S KATERIM JE BILA DANA PRAVICA DO ODBITKA DDV – TRŽNA VREDNOST ALI NABAVNA VREDNOST 23.05.2013 0
OBRAVNAVA PREDPLAČIL IN NASTANEK DAVČNE OBVEZNOSTI PRI ČEZMEJNIH STORITVAH 06.05.2013 0
VRAČILO NEPRAVILNO OBRAČUNANEGA DDV V SLOVENIJI DAVČNIM ZAVEZANCEM, S SEDEŽEM V DRUGI DRŽAVI ČLANICI 23.04.2013 0
UVELJAVLJANJE PRAVICE DO ODBITKA DDV PRI POSLOVANJU Z "MISSING TRADER" DRUŽBAMI - OBJEKTIVNE OKOLIŠČINE, KI KAŽEJO NA TO, DA JE KUPEC VEDEL ALI BI MORAL VEDETI, DA SODELUJE PRI GOLJUFIJI 08.04.2013 0
POPRAVEK ODBITKA DDV PRI PRENEHANJU IDENTIFIKACIJE ZA NAMENE DDV 11.03.2013 0
DAVČNO OBDOBJE ZA NAMENE DDV – OBDAVČLJIVI PROMET DAVČNEGA ZAVEZANCA V PRETEKLEM LETU NE PRESEGA 210.000 EUR, HKRATI SE OPRAVLJAJO TRANSAKCIJE ZNOTRAJ UNIJE 25.02.2013 0
NA RAČUNU IZKAZAN DDV – OBSTOJ OBDAVČLJIVE TRANSAKCIJE – ENAKA PRESOJA, KAR ZADEVA IZSTAVITELJA RAČUNA IN KAR ZADEVA NJEGOVEGA NASLOVNIKA 13.02.2013 0
SERVIS TOVORNEGA VOZILA IN DDV 28.01.2013 0
VSEBINA IZDANEGA RAČUNA OD 01.01.2013 NAPREJ – OBRNJENO DAVČNO BREME 09.01.2013 0
DOLŽNOST PREDLOŽITVE ZAHTEVKA ZA IZDAJO ID ŠTEVILKE ZA DDV, KADAR DAVČNI ZAVEZANEC (VEČ) NE OPRAVLJA SAMO TRANSAKCIJ, OPROŠČENIH PLAČILA DDV BREZ PRAVICE DO ODBITKA – PRENEHANJE IDENTIFIKACIJE ZA NAMENE DDV 17.12.2012 0
NAKUP ZEMLJIŠČA IN NA NJEM ZGRAJENIH ZGRADB Z NAMENOM RUŠENJA TEH ZGRADB IN IZVEDBE NEPREMIČNINSKEGA PROJEKTA NA TEM ZEMLJIŠČU – PRAVICA DO ODBITKA DDV 03.12.2012 0
ZAKON O DAVKU NA DODANO VREDNOST (neuradno prečiščeno besedilo) 13.11.2012 1
DAJANJE POSLOVNIH PROSTOROV V NAJEM TER STORITVE (STROŠKI VZDRŽEVANJA), KI SO S TEM POVEZANE – OBSTOJ ENOTNO OPRAVLJENE TRANSAKCIJE ZA NAMENE DDV 09.10.2012 0
DDV OBRAVNAVA PRERAZDELITVE (»PREFAKTURIRANJA«) POSTRANSKIH STROŠKOV, NASTALIH PRI OPRAVLJANJU TRANSAKCIJ 25.09.2012 0
ZAVRNITEV PRAVICE DO ODBITKA DDV V PRIMERU NEZAKONITEGA RAVNANJA IZDAJATELJA RAČUNA, KI SE NANAŠA NA BLAGO ALI STORITVE, V ZVEZI S KATERIMI SE UVELJAVLJA TA PRAVICA 06.09.2012 2
IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) ŠT. 282/2011 z dne 15. marca 2011 o določitvi izvedbenih ukrepov za Direktivo 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (prenovitev) 06.09.2012 0
DDV IN RAČUNOVODSKI VIDIK IZDAJANJA RAČUNOV V TUJI VALUTI 06.09.2012 0
ROK ZA PREDLOŽITEV REKAPITULACIJSKEGA POROČILA PRI DAVČNIH ZAVEZANCIH, KI PREDLAGAJO OBRAČUNE DDV ZA DAVČNO OBDOBJE KOLEDARSKEGA TRIMESEČJA 03.09.2012 0