krpan in druščina postani član

5 razlogov za "SuperDavke"

Razlog za Dodano Št. komentarjev
REGRES ZA LETNI DOPUST – leto 2022 11.05.2022 1
ODDAJANJE PREMOŽENJA V NAJEM – Obdavčitev z ZDoh-2 (II U 260/2018-25) 15.04.2022 0
INFORMACIJE O NOVOSTIH, KI JH PRINAŠA NOVELA ZDoh-2Z 08.04.2022 0
ZBIRNI PODATKI PO KOLEKTIVNIH POGODBAH ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI - februar 2022 10.03.2022 0
Odredba o višini urne postavke in višini dohodka za opravljeno začasno ali občasno delo upokojencev 22.02.2022 0
PODATKI ZA OBRAČUN PLAČ – obračun za Januar 2022 02.02.2022 0
PRODAJA POSLOVNEGA DELEŽA – Prikrito izplačilo dobička – Izogibanje davčnih obveznosti (X Ips 61/2021) 25.01.2022 1
IZPLAČILO DELA PLAČE ZA POSLOVNO USPEŠNOST – dohodnina, PSV, REK poročanje in COVID sredstva, številka 03/21 27.12.2021 0
SARS-CoV-2 TESTIRANJE IN BONITETA 23.11.2021 0
ZAKON O DAVKU OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB (ZDDPO-2 - neuradno prečiščeno besedilo) 09.11.2021 0
PODATKI ZA OBRAČUN PLAČ – obračun za September 2021 13.10.2021 0
STANOVANJSKI ZAKON (SZ-1 - neuradno prečiščeno besedilo) 20.09.2021 0
ZNESEK POVRAČILA STROŠKOV ZA PREVOZ NA DELO IN Z DELA, KI SE NE VŠTEVA V DAVČNO OSNOVO DOHODKA IZ DELOVNEGA RAZMERJA 17.09.2021 0
ODSOTNOST Z DELA IN VIŠINA NADOMESTIL 02.09.2021 0
ZBIRNI PODATKI PO KOLEKTIVNIH POGODBAH ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI - julij 2021 13.08.2021 0
KILOMETRINA - leto 2021 (uporaba od 01.09. do 31.12.) 07.07.2021 5
ZAKON O STARŠEVSKEM VARSTVU IN DRUŽINSKIH PREJEMKIH (ZSDP-1 - neuradno prečiščeno besedilo) 21.06.2021 0
NADOMESTILO MED ZAČASNO ZADRŽANOSTJO OD DELA – Najnižje možno nadomestilo in zajamčena plača 10.06.2021 0
PODATKI ZA OBRAČUN PLAČ – obračun za Maj 2021 02.06.2021 0
KONTROLA TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV S STRANI FURS-a 11.05.2021 0