krpan in druščina postani član

5 razlogov za "SuperDavke"

Razlog za Dodano Št. komentarjev
RAZPOREJANJE SKRAJŠANEGA DELOVNEGA ČASA 09.07.2020 0
Spremenjeno poročanje v polju B14 Boniteta – Uporaba osebnega vozila na obrazcu REK-1 in REK-1f 18.06.2020 0
REGRES ZA LETNI DOPUST, ODSTONOST Z DELA ZARADI RAZLOGOV VIŠJE SILE IN LETNI DOPUST – Najpogostejša vprašanja in odgovori 05.06.2020 0
PODATKI ZA OBRAČUN PLAČ – obračun za Maj 2020 05.06.2020 0
PREKLIC DELA NA DOMU 28.05.2020 1
OPROSTITEV PLAČILA PIZ PRISPEVKOV IN KRIZNI DODATEK (od 11.04.2020 naprej) 15.05.2020 0
ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH ZA ZAJEZITEV EPIDEMIJE COVID-19 IN OMILITEV NJENIH POSLEDIC ZA DRŽAVLJANE IN GOSPODARSTVO (ZIUZEOP - neuradno prečiščeno besedilo) 01.05.2020 2
SMERNICE z naborom ukrepov za omilitev posledic »korona« epidemije za državljane in gospodarstvo za čas od uveljavitve zakona do 31.05.2020 za pripravo zakona #PKP1 24.03.2020 0
IZPLAČILO NADOMESTILA ZA UPORABO LASTNIH SREDSTEV PRI DELU NA DOMU 04.03.2020 0
PODATKI ZA OBRAČUN PLAČ – obračun za Januar 2020 10.02.2020 0
ZAKON O DAVKU OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB (ZDDPO-2 - neuradno prečiščeno besedilo) 31.01.2020 0
ZAKON O STARŠEVSKEM VARSTVU IN DRUŽINSKIH PREJEMKIH (ZSDP-1 - neuradno prečiščeno besedilo) 10.01.2020 0
DEL PLAČE ZA POSLOVNO USPEŠNOST – leto 2019 11.12.2019 0
DAVČNI VIDIK OBDARITVE OTROK ZAPOSLENIH DELAVCEV 04.12.2019 0
PODATKI ZA OBRAČUN PLAČ – obračun za Oktober 2019 11.11.2019 0
SPORAZUM O PORAVNAVI MEDSEBOJNIH OBVEZNOSTI MED DELODAJALCEM IN DELAVCEM – Plačilo nadur, odpoved odpravnini, izplačilo regresa in odškodnina za neizkoriščeni dopust – Sklenitev sporazuma po prenehanju delovnega razmerja (VIII Ips 191/2018) 23.10.2019 0
DELOVANJE INŠPEKCIJSKIH SLUŽB V POVEZAVI Z DELOM NA ČRNO 02.10.2019 0
ZBIRNI PODATKI PO KOLEKTIVNIH POGODBAH ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI - julij 2019 28.07.2019 0
ODMERA DOHODNINE OD POKOJNINE – Rezidentstvo in uporaba KIDO – Alokacijsko pravilo za obdavčevanje pokojnin (III U 201/2017-11) 21.07.2019 0
PODATKI ZA OBRAČUN PLAČ – obračun za Junij 2019 08.07.2019 0