krpan in druščina postani član

5 razlogov za "SuperDavke"

Razlog za Dodano Št. komentarjev
IZRAČUNAVANJE VIŠINE DNEVNIC ZA POSAMEZNE DRŽAVE 24.05.2023 0
PLAČEVANJE AKONTACIJE DOHODNINE PRI S.P.-jih NORMIRANCIH V LETU 2023 03.05.2023 0
PLAČILO VAJENCEM, DIJAKOM IN ŠTUDENTOM ZA OBVEZNO PRAKTIČNO DELO - leto 2023 13.04.2023 0
ZAKON O DOHODNINI (ZDoh-2 - neuradno prečiščeno besedilo) 07.03.2023 0
POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM – Uporaba Uredbe-davčna (VIII Ips 26/2022) 22.02.2023 0
ZBIRNI PODATKI PO KOLEKTIVNIH POGODBAH ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI - januar 2023 10.02.2023 1
DOHODEK IZ ZAPOSLITVE – Dohodek iz delovnega razmerja (podrobnejši opis ter vprašanja in odgovori, 8. izdaja) 23.01.2023 0
PODATKI ZA OBRAČUN PLAČ – obračun za December 2022 (izplačilo v jan-23) 05.01.2023 0
ZAKON O STARŠEVSKEM VARSTVU IN DRUŽINSKIH PREJEMKIH (ZSDP-1 - neuradno prečiščeno besedilo) 08.12.2022 1
DELO V TUJINI IN ZNIŽANJE DAVČNE OSNOVE – Stroški prevoza v tujino in iz tujine – Objektivno neto obdavčenje (X Ips 42/2021) 08.11.2022 0
DVOJNO REZIDENTSTVO – REZIDENTSTVO PO ZDoh-2 in KIDO – Napačna uporaba materialnega prava (I U 1706/2021-25) 07.11.2022 0
17. MSRP 17 - Zavarovalne pogodbe (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 12.10.2022 0
REGRES ZA PREHRANO MED DELOM - leto 2022 16.09.2022 2
KDO JE UPRAVIČEN DO ZAČASNE ZADRŽANOSTI Z DELA – Izdaja bolniškega lista 06.09.2022 0
DAVČNA OBRAVNAVA NAPITNINE – ZDoh-2, ZDDPO-2, ZDDV-1 in ZDDD 23.08.2022 0
ZBIRNI PODATKI PO KOLEKTIVNIH POGODBAH ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI - julij 2022 01.08.2022 2
UPORABA OMV NA ELEKTRIČNI POGON ZA ZASEBNE NAMENE ZAPOSLENEGA – Davčna (ne)priznanost obračunanega DDV od uporabe vozila za zasebne namene 20.07.2022 0
KILOMETRINA – leto 2022 12.07.2022 0
DDPO IN PRIDOBITNA DEJAVNOST – Višje strokovno izobraževanje – Vpisnine, šolnine in drugi prispevki kot prihodki pridobitne dejavnosti (I U 2367/2018-12) 29.06.2022 0
DODATEK ZA MINULO DELO / DELOVNO DOBO 14.06.2022 0