krpan in druščina postani član

5 razlogov za "SuperDavke"

Razlog za Dodano Št. komentarjev
SMERNICE z naborom ukrepov za omilitev posledic »korona« epidemije za državljane in gospodarstvo za čas od uveljavitve zakona do 31.05.2020 za pripravo zakona #PKP1 24.03.2020 0
IZPLAČILO NADOMESTILA ZA UPORABO LASTNIH SREDSTEV PRI DELU NA DOMU 04.03.2020 0
PODATKI ZA OBRAČUN PLAČ – obračun za Januar 2020 10.02.2020 0
ZAKON O DAVKU OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB (ZDDPO-2 - neuradno prečiščeno besedilo) 31.01.2020 0
ZAKON O STARŠEVSKEM VARSTVU IN DRUŽINSKIH PREJEMKIH (ZSDP-1 - neuradno prečiščeno besedilo) 10.01.2020 0
DEL PLAČE ZA POSLOVNO USPEŠNOST – leto 2019 11.12.2019 0
DAVČNI VIDIK OBDARITVE OTROK ZAPOSLENIH DELAVCEV 04.12.2019 0
PODATKI ZA OBRAČUN PLAČ – obračun za Oktober 2019 11.11.2019 0
SPORAZUM O PORAVNAVI MEDSEBOJNIH OBVEZNOSTI MED DELODAJALCEM IN DELAVCEM – Plačilo nadur, odpoved odpravnini, izplačilo regresa in odškodnina za neizkoriščeni dopust – Sklenitev sporazuma po prenehanju delovnega razmerja (VIII Ips 191/2018) 23.10.2019 0
DELOVANJE INŠPEKCIJSKIH SLUŽB V POVEZAVI Z DELOM NA ČRNO 02.10.2019 0
ZBIRNI PODATKI PO KOLEKTIVNIH POGODBAH ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI - julij 2019 28.07.2019 0
ODMERA DOHODNINE OD POKOJNINE – Rezidentstvo in uporaba KIDO – Alokacijsko pravilo za obdavčevanje pokojnin (III U 201/2017-11) 21.07.2019 0
PODATKI ZA OBRAČUN PLAČ – obračun za Junij 2019 08.07.2019 0
ZAKON O DAVČNEM POSTOPKU (ZDavP-2 - neuradno prečiščeno besedilo) 26.06.2019 0
DOHODEK IZ ZAPOSLITVE – Regres za letni dopust (podrobnejši opis, 1. izdaja) 28.05.2019 0
DAVČNA OBRAVNAVA REGRESA ZA LETNI DOPUST PO NOVELI ZDoh-2U IN NOVELI ZPIZ-2F 15.05.2019 0
VLOŽITEV DAVČNE NAPOVEDI NA PODLAGI SAMOPRIJAVE – Začetek postopka o prekršku – Predložitev napovedi na podlagi samoprijave pred vročitvijo plačilnega naloga (IV Ips 46/2018) 25.04.2019 0
MINIMALNA PLAČA po državah članicah EU in nekaterih tretjih državah (2017 – 2019) 16.04.2019 0
ZAKON O DAVKU OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB (ZDDPO-2 - neuradno prečiščeno besedilo) 27.03.2019 0
PODATKI ZA OBRAČUN PLAČ – obračun za Februar 2019 (izplačilo v marcu 2019) 26.02.2019 0