krpan in druščina postani član

5 razlogov za "SuperDavke"

Razlog za Dodano Št. komentarjev
SOLIDARNOSTNA POMOČ - leto 2023 21.09.2023 0
ZAKON O DAVKU OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB (ZDDPO-2 - neuradno prečiščeno besedilo) 29.08.2023 0
OBDAVČITEV FINANČNE POMOČI OB NARAVNIH NESREČAH (poplave …) – Fizična oseba kot prejemnik pomoči 16.08.2023 0
PRODAJA LASTNIH POSLOVNIH DELEŽEV – Prikrito izplačilo dobička – Zloraba davčnih predpisov in izogibanje plačilu davka (I U 359/2020-15) 01.08.2023 0
BOLNIŠKI STALEŽ IN LETNI DOPUST 12.07.2023 0
PRAVI TRISTRANSKI POSEL, KI GA OPRAVI SLOVENSKI DAVČNI ZAVEZANEC NA OZEMLJU DRUGE DRŽAVE ČLANICE – Slovenski davčni zavezanec je drugi v verigi dobav blaga 29.06.2023 0
REGRES ZA LETNI DOPUST – leto 2023 20.06.2023 0
ZBIRNI PODATKI PO KOLEKTIVNIH POGODBAH ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI - maj 2023 13.06.2023 0
OBDAVČITEV NEREZIDENTOV – Olajšava za rezidente držav članic EU/EGP (X Ips 21/2022) 06.06.2023 0
IZRAČUNAVANJE VIŠINE DNEVNIC ZA POSAMEZNE DRŽAVE 24.05.2023 0
PLAČEVANJE AKONTACIJE DOHODNINE PRI S.P.-jih NORMIRANCIH V LETU 2023 03.05.2023 0
PLAČILO VAJENCEM, DIJAKOM IN ŠTUDENTOM ZA OBVEZNO PRAKTIČNO DELO - leto 2023 13.04.2023 0
ZAKON O DOHODNINI (ZDoh-2 - neuradno prečiščeno besedilo) 07.03.2023 0
POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM – Uporaba Uredbe-davčna (VIII Ips 26/2022) 22.02.2023 0
ZBIRNI PODATKI PO KOLEKTIVNIH POGODBAH ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI - januar 2023 10.02.2023 1
DOHODEK IZ ZAPOSLITVE – Dohodek iz delovnega razmerja (podrobnejši opis ter vprašanja in odgovori, 8. izdaja) 23.01.2023 0
PODATKI ZA OBRAČUN PLAČ – obračun za December 2022 (izplačilo v jan-23) 05.01.2023 0
ZAKON O STARŠEVSKEM VARSTVU IN DRUŽINSKIH PREJEMKIH (ZSDP-1 - neuradno prečiščeno besedilo) 08.12.2022 1
DELO V TUJINI IN ZNIŽANJE DAVČNE OSNOVE – Stroški prevoza v tujino in iz tujine – Objektivno neto obdavčenje (X Ips 42/2021) 08.11.2022 0
DVOJNO REZIDENTSTVO – REZIDENTSTVO PO ZDoh-2 in KIDO – Napačna uporaba materialnega prava (I U 1706/2021-25) 07.11.2022 0