krpan in druščina postani član

5 razlogov za "SuperDavke"

Razlog za Dodano Št. komentarjev
PODATKI ZA OBRAČUN PLAČ – obračun za September 2021 13.10.2021 0
STANOVANJSKI ZAKON (SZ-1 - neuradno prečiščeno besedilo) 20.09.2021 0
ZNESEK POVRAČILA STROŠKOV ZA PREVOZ NA DELO IN Z DELA, KI SE NE VŠTEVA V DAVČNO OSNOVO DOHODKA IZ DELOVNEGA RAZMERJA 17.09.2021 0
ODSOTNOST Z DELA IN VIŠINA NADOMESTIL 02.09.2021 0
ZBIRNI PODATKI PO KOLEKTIVNIH POGODBAH ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI - julij 2021 13.08.2021 0
KILOMETRINA - leto 2021 (uporaba od 01.09. do 31.12.) 07.07.2021 4
ZAKON O STARŠEVSKEM VARSTVU IN DRUŽINSKIH PREJEMKIH (ZSDP-1 - neuradno prečiščeno besedilo) 21.06.2021 0
NADOMESTILO MED ZAČASNO ZADRŽANOSTJO OD DELA – Najnižje možno nadomestilo in zajamčena plača 10.06.2021 0
PODATKI ZA OBRAČUN PLAČ – obračun za Maj 2021 02.06.2021 0
KONTROLA TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV S STRANI FURS-a 11.05.2021 0
ODMOR ZA MALICO 26.04.2021 2
ZAKON O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU (ZPIZ-2 - neuradno prečiščeno besedilo) 06.04.2021 0
PROBLEMATIKA V RAČUNOVODSKEM SEKTORJU – Prestavitev rokov, ovrednotenje dodatnega dela 23.03.2021 1
POVEZANE OSEBE – DOBAVA BLAGA ISTE VRSTE OZ. OPRAVLJANJE STORITEV ISTE NARAVE 17.03.2021 0
PODATKI ZA OBRAČUN PLAČ – obračun za Februar 2021 (izplačilo v mar-2021) 10.03.2021 0
NADALJNJE IZVAJANJE UKREPOV RAZVOJNE PODPORE NA OBMOČJU POKOLPJA PO LETU 2020 22.02.2021 0
ODPRTJE VRTCEV IN ŠOL TER UVELJAVLJANJE ODSOTNOSTI Z DELA ZARADI VIŠJE SILE 22.01.2021 0
ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH ZA POMOČ PRI OMILITVI POSLEDIC DRUGEGA VALA EPIDEMIJE COVID-19 (ZIUPOPDVE; predlog Vlade RS z dne 20.12.2020 za sprejem v DZ po nujnem postopku) 21.12.2020 0
BREXIT (IZSTOP ZDRUŽENEGA KRALJESTVA IZ EVROPSKE UNIJE) – Vidik DDV pri transakcijah z blagom in storitvami od 01.01.2021 naprej 10.12.2020 0
VARSTVO OTROK IN VIŠJA SILA 05.11.2020 1