krpan in druščina postani član

5 razlogov za "SuperDavke"

Razlog za Dodano Št. komentarjev
REGRES ZA PREHRANO MED DELOM - leto 2022 16.09.2022 2
KDO JE UPRAVIČEN DO ZAČASNE ZADRŽANOSTI Z DELA – Izdaja bolniškega lista 06.09.2022 0
DAVČNA OBRAVNAVA NAPITNINE – ZDoh-2, ZDDPO-2, ZDDV-1 in ZDDD 23.08.2022 0
ZBIRNI PODATKI PO KOLEKTIVNIH POGODBAH ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI - julij 2022 01.08.2022 2
UPORABA OMV NA ELEKTRIČNI POGON ZA ZASEBNE NAMENE ZAPOSLENEGA – Davčna (ne)priznanost obračunanega DDV od uporabe vozila za zasebne namene 20.07.2022 0
KILOMETRINA – leto 2022 12.07.2022 0
DDPO IN PRIDOBITNA DEJAVNOST – Višje strokovno izobraževanje – Vpisnine, šolnine in drugi prispevki kot prihodki pridobitne dejavnosti (I U 2367/2018-12) 29.06.2022 0
DODATEK ZA MINULO DELO / DELOVNO DOBO 14.06.2022 0
ZBIRNI PODATKI PO KOLEKTIVNIH POGODBAH ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI - maj 2022 06.06.2022 0
NEOBDAVČENA VIŠINA NADOMESTILA ZA PREHRANO DELAVCEV 26.05.2022 0
REGRES ZA LETNI DOPUST – leto 2022 11.05.2022 1
ODDAJANJE PREMOŽENJA V NAJEM – Obdavčitev z ZDoh-2 (II U 260/2018-25) 15.04.2022 0
INFORMACIJE O NOVOSTIH, KI JH PRINAŠA NOVELA ZDoh-2Z 08.04.2022 0
ZBIRNI PODATKI PO KOLEKTIVNIH POGODBAH ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI - februar 2022 10.03.2022 0
Odredba o višini urne postavke in višini dohodka za opravljeno začasno ali občasno delo upokojencev 22.02.2022 0
PODATKI ZA OBRAČUN PLAČ – obračun za Januar 2022 02.02.2022 0
PRODAJA POSLOVNEGA DELEŽA – Prikrito izplačilo dobička – Izogibanje davčnih obveznosti (X Ips 61/2021) 25.01.2022 1
IZPLAČILO DELA PLAČE ZA POSLOVNO USPEŠNOST – dohodnina, PSV, REK poročanje in COVID sredstva, številka 03/21 27.12.2021 0
SARS-CoV-2 TESTIRANJE IN BONITETA 23.11.2021 0
ZAKON O DAVKU OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB (ZDDPO-2 - neuradno prečiščeno besedilo) 09.11.2021 0