krpan in druščina postani član

5 razlogov za "SuperDavke"

Razlog za Dodano Št. komentarjev
REŠEVANJE DAVČNIH PRITOŽB NA MINISTRSTVU ZA FINANCE 24.09.2020 0
PODATKI ZA OBRAČUN PLAČ – obračun za Avgust 2020 26.08.2020 0
ŠTUDENTSKA OLAJŠAVA – Študentsko delo izven Slovenije (I U 2164/2018-9) 19.08.2020 0
TESTIRANJE NA COVID-19 – Vidik dohodnine in DDPO/DOHDej 05.08.2020 0
ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH ZA PRIPRAVO NA DRUGI VAL COVID-19 (ZIUPDV) 21.07.2020 0
RAZPOREJANJE SKRAJŠANEGA DELOVNEGA ČASA 09.07.2020 0
Spremenjeno poročanje v polju B14 Boniteta – Uporaba osebnega vozila na obrazcu REK-1 in REK-1f 18.06.2020 0
REGRES ZA LETNI DOPUST, ODSTONOST Z DELA ZARADI RAZLOGOV VIŠJE SILE IN LETNI DOPUST – Najpogostejša vprašanja in odgovori 05.06.2020 0
PODATKI ZA OBRAČUN PLAČ – obračun za Maj 2020 05.06.2020 0
PREKLIC DELA NA DOMU 28.05.2020 1
OPROSTITEV PLAČILA PIZ PRISPEVKOV IN KRIZNI DODATEK (od 11.04.2020 naprej) 15.05.2020 0
ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH ZA ZAJEZITEV EPIDEMIJE COVID-19 IN OMILITEV NJENIH POSLEDIC ZA DRŽAVLJANE IN GOSPODARSTVO (ZIUZEOP - neuradno prečiščeno besedilo) 01.05.2020 2
SMERNICE z naborom ukrepov za omilitev posledic »korona« epidemije za državljane in gospodarstvo za čas od uveljavitve zakona do 31.05.2020 za pripravo zakona #PKP1 24.03.2020 0
IZPLAČILO NADOMESTILA ZA UPORABO LASTNIH SREDSTEV PRI DELU NA DOMU 04.03.2020 0
PODATKI ZA OBRAČUN PLAČ – obračun za Januar 2020 10.02.2020 0
ZAKON O DAVKU OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB (ZDDPO-2 - neuradno prečiščeno besedilo) 31.01.2020 0
ZAKON O STARŠEVSKEM VARSTVU IN DRUŽINSKIH PREJEMKIH (ZSDP-1 - neuradno prečiščeno besedilo) 10.01.2020 0
DEL PLAČE ZA POSLOVNO USPEŠNOST – leto 2019 11.12.2019 0
DAVČNI VIDIK OBDARITVE OTROK ZAPOSLENIH DELAVCEV 04.12.2019 0
PODATKI ZA OBRAČUN PLAČ – obračun za Oktober 2019 11.11.2019 0