krpan in druščina postani član

Trije razlogi za "DDVpoznavalca"

Razlog za Dodano Št. komentarjev
DONACIJE V BLAGU IN/ALI DENARJU V PRIMERU NARAVNIH NESREČ TER DDV 06.02.2024 0
FINANČNI LIZING NEPREMIČNIN – Odstop od pogodb zaradi neizpolnjevanja obveznosti ter vračilo predmeta lizinga – Izdani dobropisi ter popravek izstopnega DDV 18.10.2023 0
POSEBNA UREDITEV ZA RABLJENO BLAGO – Pojem rabljeno blago – Izrabljena vozila, prodana za dele 20.09.2023 0
PRAVI TRISTRANSKI POSEL, KI GA OPRAVI SLOVENSKI DAVČNI ZAVEZANEC NA OZEMLJU DRUGE DRŽAVE ČLANICE – Slovenski davčni zavezanec je drugi v verigi dobav blaga 05.09.2023 0
DONACIJE V BLAGU IN/ALI DENARJU V PRIMERU NARAVNIH NESREČ TER DDV 16.08.2023 0
OPROSTITVE V ZVEZI S TRANSAKCIJAMI ZNOTRAJ SKUPNOSTI – Dobave blaga – Načela davčne nevtralnosti, učinkovitosti in sorazmernosti – Izpolnjevanje vsebinskih zahtev – Rok za predložitev dokazov 18.07.2023 0
DOBAVA BLAGA, KI JO OPRAVI SLOVENSKI DAVČNI ZAVEZANEC IZ SLOVENIJE V AVSTRIJO MALEMU DAVČNEMU ZAVEZANCU, S SEDEŽEM V AVSTRIJI – Vrednost blaga presega znesek 10.000 eurov – Določitev kraja dobave blaga 25.05.2023 0
POGODBA, KI SE LAHKO ŠTEJE ZA RAČUN – Pogodba o finančnem najemu nepremičnin – Predhodna odločba Sodišča EU 14.03.2023 0
TRISTRANSKI POSEL – Določitev končnega prejemnika dobave kot zavezanca za plačilo DDV – Računi – Navedba ,Obrnjena davčna obveznost‘ – Obveznost – Opustitev te navedbe na računu – Retroaktivni popravek računa 28.02.2023 0
OBVEZNOST OBRAČUNA DDV OB PRENEHANJU OPRAVLJANJA OBDAVČLJIVE EKONOMSKE DEJAVNOSTI IN ODOBJE POPRAVKA PRI OSNOVNIH SREDSTVIH 07.02.2023 0
PRAVICA DO ODBITKA DDV PRI NABAVI OSEBNEGA MOTORNEGA VOZILA – Vgradnja zvočnega signala pri vzvratni vožnji ter naknadna uveljavitev pravice do odbitka DDV 15.11.2022 1
PRODAJA NEPREMIČNINE MED DAVČNIMI ZAVEZANCI – Pravica do odbitka DDV – Prodajalec, ki je v postopku zaradi insolventnosti – Nacionalna praksa, v skladu s katero se kupcu zavrne pravica do odbitka, ker je vedel oziroma bi moral vedeti za težave prodajalca 26.10.2022 0
POPRAVKI ODBITKA DDV OD OSNOVNIH SREDSTEV PRI DAVČNEM ZAVEZANCU, KATEREMU PRENEHA IDENTIFIKACIJA ZA NAMENE DDV OZIROMA SE ZNOVA IDENTIFICIRA ZA NAMENE DDV – Sprememba PZDDV od 30.06.2022 naprej 03.10.2022 0
FINANČNI LEASING – Vračilo predmeta leasinga in zmanjšanje davčne osnove za DDV – Odstop od pojasnila FURS – enotna praksa davčnih organov 17.08.2022 0
DAVČNI ZAVEZANEC, KI SVOJE PRAVICE DO ODBITKA NI UVELJAVLJAL PRED PRETEKOM PREKLUZIVNEGA ROKA – Nemožnost, da se ta odbitek opravi v okviru popravka 20.07.2022 0
UVELJAVITEV PRAVICE DO ODBITKA DDV OD VSEH STROŠKOV V POVEZAVI Z ELEKTRIČNIMI VOZILI, OB NABAVI KATERIH DAVČNI ZAVEZANEC NI UVELJAVIL PRAVICE DO ODBITKA DDV OZ. NI IZVEDEL NAKNADNEGA POPRAVKA ODBITKA DDV 27.06.2022 0
DDV KOT UPRAVIČEN STROŠEK NA JAVNEM RAZPISU – Mali davčni zavezanec, ki ni identificiran za namene DDV 24.05.2022 0
OBRAČUNAVANJE DDV PO PLAČANI REALIZACIJI – Najem in podnajem nepremičnine, ki je namenjena industrijski ali komercialni uporabi – Nastanek in obseg pravice do odbitka vstopnega DDV 12.04.2022 0
UPORABA ELEKTRIČNEGA MOTORNEGA VOZILA, OB NABAVI KATEREGA JE BILA UVELJAVLJENA PRAVICA DO ODBITKA DDV, ZA ZASEBNE NAMENE ZAPOSLENEGA – Davčna osnova za obračun DDV od neposlovne uporabe motornega vozila 16.03.2022 0
PRAVICA DO ODBITKA DDV – Formalno pomanjkljivi računi 22.02.2022 0