krpan in druščina postani član

Trije razlogi za "DDVpoznavalca"

Razlog za Dodano Št. komentarjev
PRAVICA DO ODBITKA VSTOPNEGA DDV IN VERIGA DOBAV BLAGA – Zavrnitev pravice do odbitka zaradi obstoja te verige – Obveznost pristojnega davčnega organa, da dokaže obstoj zlorabe 02.10.2019 0
DOBAVA BLAGA Z MONTAŽO – Dobavitelj blaga ni hkrati izvajalec storitve montaže blaga – Določitev kraja dobave blaga 24.07.2019 0
OBDAVČITEV TRANSAKCIJ Z NEPREMIČNINAMI – UPORABA NEPREMIČNINE – Standard obrazloženosti – Neopredelitev do tožbenega ugovora 02.07.2019 0
PRODAJA IN POVRATNI ZAKUP – SALE AND LEASE BACK POGODBE – Popravek odbitka DDV, plačanega za nepremičnino, ki je bila pridobljena kot investicijsko blago 19.06.2019 0
STORITEV ZAMENJAVE ŽARNIC V STANOVANJSKEM OBJEKTU, KI JE DEL SOCIALNE POLITIKE – Uporaba pravilne stopnje DDV 05.06.2019 0
DOKAZOVANJE, DA SO BILE STORITVE DEJANSKO OPRAVLJENE – Pogoji za priznanje pravice do odbitka DDV 09.05.2019 0
LIZING IN DAJANJE V NAJEM NEPREMIČNIN – Pojem – Pogodba o odstopu obdelovanja kmetijskih zemljišč, ki jih sestavljajo vinogradi 24.04.2019 0
UPORABA IDENTIFIKACIJSKE ŠTEVILKE ZA NAMENE DDV DRUGE DRŽAVE ČLANICE, KI JO POSEDUJE SLOVENSKI DAVČNI ZAVEZANEC – NABAVA BLAGA NA OZEMLJU SLOVENIJE TER PRODAJA LE-TEGA V DRUGO DRŽAVO ČLANICO 09.04.2019 0
NAMEN UPORABE NEPREMIČNINE TER PRAVICA DO ODBITKA DDV – Kršitev pravice do poštenega sojenja 28.03.2019 0
BLAGO IN STORITVE, UPORABLJENI HKRATI ZA OBDAVČLJIVE IN OPROŠČENE TRANSAKCIJE (BLAGO IN STORITVE ZA MEŠANO UPORABO) – Podružnica s sedežem v državi članici, ki ni država članica sedeža družbe – Izdatki, ki jih ima podružnica in ki so izključno namenjeni o 12.03.2019 0
PRAVICA DO ODBITKA DDV PRI PRIDOBITVI BLAGA NA OZEMLJU SLOVENIJE, PRI ČEMER BLAGO DEJANSKO NI BILO PRIDOBLJENO V SLOVENIJI TEMVEČ V DRUGI DRŽAVI ČLANICI 27.02.2019 0
ODSTOP TERJATEV TER PRAVICA DO UVELJAVLJANJA POPRAVKA OBRAČUNANEGA DDV NA PODLAGI 39. ČLENA ZDDV-1 13.02.2019 0
ZMANJŠANJE (POPRAVEK) OBRAČUNANEGA DDV ZA TERJATVE, KI NISO BILE PLAČANE IN KI SE ŠTEJEJO ZA NEIZTERLJIVE ZARADI INSOLVENTNOSTI DOLŽNIKOV – Pisno obvestilo o znesku DDV, za katerega kupec nima pravice do odbitka DDV 29.01.2019 0
IZDAN DOBROPIS ZA IZVEDENE TRANSAKCIJE TER ZMANJŠANJE OBRAČUNANEGA DDV – Dolžnost dokazovanja v DIN, da je dobavitelj dejansko obvestil kupca o znesku DDV, za katerega nima pravice do odbitka DDV 09.01.2019 0
PREDPLAČILO ZA NAKUP BLAGA, KI NI BILO DOBAVLJENO – Pravica do odbitka DDV – Kazenska obsodba zakonitih zastopnikov dobavitelja zaradi goljufije 04.12.2018 0
UVOZ, KI MU SLEDI DOBAVA ZNOTRAJ UNIJE – Dokaz za pošiljanje ali prevoz blaga v drugo državo članico – Prenos pravice do razpolaganja z blagom na pridobitelja – Oprostitve plačila DDV pri uvozu 11.10.2018 0
ODDAJANJE LASTNE NEPREMIČNINE V NAJEM TER ZARAČUNAVANJE STROŠKOV V POVEZAVI Z NEPREMIČNINO – Dolžnost predložitve zahtevka za izdajo identifikacijske številke za namene DDV – Preseganje mejnega zneska obdavčljivega prometa 02.10.2018 0
DDV, KI JE PLAČAN IN ZARAČUNAN VEČ LET PO DOBAVI BLAGA – Zavrnitev priznanja pravice do vračila, ker je potekel prekluzivni rok, ki je začel teči s trenutkom dobave blaga – Pravica do vračila DDV zavezancem, ki nimajo sedeža v državi članici vračila 31.08.2018 0
PRENOS BLAGA V DRUGO DRŽAVO ČLANICO ZA NAMENE DDV – Vrednost prenesenega blaga – Vključitev v skupni letni promet 24.07.2018 0
DOLOČITEV PLAČNIKA DDV, KADAR BLAGO DOBAVI DAVČNI ZAVEZANEC, KI NI IDENTIFICIRAN ZA NAMENE DDV IN NIMA SEDEŽA NA OZEMLJU UNIJE – Kraj opravljene transakcije je na ozemlju Slovenije 03.07.2018 1