krpan in druščina postani član

Trije razlogi za "DDVpoznavalca"

Razlog za Dodano Št. komentarjev
PREDLOŽITEV OBRAČUNA DDV PO PREDPISANEM ROKU VENDAR ŠE PRED ROKOM ZA PLAČILO DAVČNE OBVEZNOSTI – Plačilo obresti skladno z določilom 88.c člena ZDDV-1? 04.02.2014 0
TRANSAKCIJE Z NEPREMIČNINAMI, KI JIH OPRAVLJAJO FIZIČNE OSEBE – DOLOČITEV DOLGOVANEGA DDV, KADAR SE STRANKI OB SKLENITVI POGODBE GLEDE NJEGA NISTA NIČ DOGOVORILI 15.01.2014 0
UPOŠTEVANJE PREKLUZIVNEGA ROKA PRI PRIDOBITVAH BLAGA ZNOTRAJ UNIJE IN V PRIMERIH, KO JE PREJEMNIK BLAGA ALI STORITEV DOLOČEN KOT PLAČNIK DDV 18.12.2013 0
PREKINITEV POGODBE O FINANČNEM NAJEMU – OBVEZNOST IZVEDBE POPRAVKA ODBITKA DDV OD NEZAPADLIH OBROKOV 13.11.2013 0
FIZIČNA OSEBA, KI NA DRUŽBO PRENESE PRAVICO DO UPORABE NEPREMIČNIN V ZAMENO ZA TO, DA TA DRUŽBA OPRAVI STORITVE IZBOLJŠANJA IN OPREME TEH NEPREMIČNIN – VZAJEMNE STORITVE 24.10.2013 0
OBRAČUNAVANJE DDV OD PRIDOBITVE BLAGA 25.09.2013 0
UVELJAVITEV PRAVICE DO ODBITKA DDV PO PRENEHANJU IDENTIFIKACIJE ZA NAMENE DDV ZA TRANSAKCIJE, OPRAVLJENE DO PRENEHANJA IDENTIFIKACIJE ZA NAMENE DDV 18.09.2013 0
DOBAVA NEPREMIČNINE, KI JO OPRAVI DOLŽNIK V POSTOPKU ZARADI INSOLVENTNOSTI – UPORABA MEHANIZMA OBRNJENE DAVČNE OBVEZNOSTI PO NACIONALNI ZAKONODAJI 10.09.2013 0
UPORABA NIŽJE STOPNJE DDV ZA STORITVE PLESKANJA STANOVANJA 21.08.2013 0
UPOŠTEVANJE PREKLUZIVNEGA ROKA GLEDE PRAVICE DO ODBITKA DDV ZA TRANSAKCIJE, KI SO PREDMET OBRNJENEGA DAVČNEGA BREMENA 01.08.2013 0
FIZIČNA OSEBA, IDENTIFICIRANA ZA NAMENE DDV ZA SVOJO DEJAVNOST IN PRILOŽNOSTNO OPRAVLJANJE VSAKE DRUGE EKONOMSKE DEJAVNOSTI – POJEM »DAVČNI ZAVEZANEC« 10.07.2013 0
POVEČANJE STOPENJ DDV PO ZIPRS1314-A 27.06.2013 0
SUKCESIVNO OPRAVLJANJE STORITEV NAJEMA NEPREMIČNIN – Predložitev izjave po 45. členu ZDDV-1 po dnevu začetka najemnega razmerja ter pravica do odbitka DDV 11.06.2013 0
IZBRIS ZAVEZANCA IZ REGISTRA ZAVEZANCEV ZA DDV S STRANI DAVČNE UPRAVE TER ZADRŽANJE BLAGA, V ZVEZI S KATERIM JE BILA DANA PRAVICA DO ODBITKA DDV – TRŽNA VREDNOST ALI NABAVNA VREDNOST 23.05.2013 0
OBRAVNAVA PREDPLAČIL IN NASTANEK DAVČNE OBVEZNOSTI PRI ČEZMEJNIH STORITVAH 06.05.2013 0
VRAČILO NEPRAVILNO OBRAČUNANEGA DDV V SLOVENIJI DAVČNIM ZAVEZANCEM, S SEDEŽEM V DRUGI DRŽAVI ČLANICI 23.04.2013 0
UVELJAVLJANJE PRAVICE DO ODBITKA DDV PRI POSLOVANJU Z "MISSING TRADER" DRUŽBAMI - OBJEKTIVNE OKOLIŠČINE, KI KAŽEJO NA TO, DA JE KUPEC VEDEL ALI BI MORAL VEDETI, DA SODELUJE PRI GOLJUFIJI 08.04.2013 0
POPRAVEK ODBITKA DDV PRI PRENEHANJU IDENTIFIKACIJE ZA NAMENE DDV 11.03.2013 0
DAVČNO OBDOBJE ZA NAMENE DDV – OBDAVČLJIVI PROMET DAVČNEGA ZAVEZANCA V PRETEKLEM LETU NE PRESEGA 210.000 EUR, HKRATI SE OPRAVLJAJO TRANSAKCIJE ZNOTRAJ UNIJE 25.02.2013 0
NA RAČUNU IZKAZAN DDV – OBSTOJ OBDAVČLJIVE TRANSAKCIJE – ENAKA PRESOJA, KAR ZADEVA IZSTAVITELJA RAČUNA IN KAR ZADEVA NJEGOVEGA NASLOVNIKA 13.02.2013 0