krpan in druščina postani član

Trije razlogi za "DDVpoznavalca"

Razlog za Dodano Št. komentarjev
PRODAJA BLAGA DAVČNEMU ZAVEZANCU S SEDEŽEM V TRETJI DRŽAVI, KI NIMA PRIDOBLJENE IDENTIFIKACIJSKE ŠTEVILKE ZA NAMENE DDV V UNIJI, BLAGO PA SE POŠLJE IZ SLOVENIJE V DRUGO DRŽAVO ČLANICO 18.08.2015 0
UPORABA BLAGA ZA ZASEBNE NAMENE - DELOVANJE KOT DAVČNI ZAVEZANEC – Prenehanje opravljanje dejavnosti kot samostojni podjetnik 04.08.2015 0
OBDAVČITEV DOBAVE NEPREMIČNINE V POSTOPKU PRISILNE PRODAJE NA DRAŽBI – Nacionalna ureditev, v skladu s katero mora izvršitelj, ki izvede tako prodajo, obračunati in plačati DDV v zvezi s tako transakcijo 29.06.2015 0
NAKNADNA PREDLOŽITEV OBRAČUNA DDV – Datum pričetka obračunavanja obresti skladno z 88.c členom ZDDV-1 od 01.01.2015 naprej 16.06.2015 0
ZVIŠANJE PRAGA ZA NAMENE DDV 11.06.2015 1
UPORABA BLAGA ZA ZASEBNE NAMENE - DELOVANJE KOT DAVČNI ZAVEZANEC – Prenehanje opravljanje dejavnosti kot samostojni podjetnik 26.05.2015 0
ELEKTRONSKO OPRAVLJENE STORITVE – OPREDELITEV KRAJA OPRAVLJANJA STORITEV TER PLAČNIKA DDV 18.05.2015 0
OBDAVČENJE DEJAVNOSTI VERSKIH SKUPNOSTI – DDV, DDPO 06.05.2015 0
UPORABA STOPNJE DDV PRI DOBAVI DIGITALNIH ALI ELEKTRONSKIH KNJIG 08.04.2015 0
ZNESKI, KI SE VŠTEVAJO V OBDAVČLJIVI PROMET SKLADNO Z DOLOČILOM 94. ČLENA ZDDV-1 – Dejavnost preprodaje rabljenih motornih vozil 02.04.2015 0
PRAVILA ZA IZDAJANJE RAČUNOV ZA NAMENE DDV 18.03.2015 4
PRAVICA DO ODBITKA DDV – Nespoštovanje formalnih zahtev – Pridobitev blaga znotraj Unije 25.02.2015 0
VPLIV REGISTRACIJE DEJAVNOSTI IN/ALI DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI DAVČNEGA ZAVEZANCA NA IZVAJANJE DOLOČIL ZDDV-1 18.02.2015 0
ZAHTEVEK ZA IZDAJO IDENTIFIKACIJSKE ŠTEVILKE ZA DDV IN PRENOS PODJETJA 22.01.2015 0
DOLOČITEV KRAJA DOBAVE BLAGA – DOBAVITELJ, KI IMA SEDEŽ V DRUGI DRŽAVI KOT PREJEMNIK – PREDELAVA BLAGA V DRŽAVI ČLANICI, V KATERI IMA SEDEŽ PREJEMNIK 23.12.2014 0
OPREDELITEV DAVČNE OSNOVE ZA PREJETE STORITVE S STRANI TUJIH DAVČNIH ZAVEZANCEV, KADAR LE-TI OBRAČUNAJO DDV, PLAČNIK DDV PA JE SLOVENSKI DAVČNI ZAVEZANEC 18.11.2014 0
DDV SPREMEMBE 2014 – od 01.01.2015 naprej 14.10.2014 1
NIŽJA STOPNJA DDV, KI SE UPORABLJA SAMO ZA KNJIGE, TISKANE NA PAPIR – KNJIGE, IZDANE NA FIZIČNIH NOSILCIH, KI NISO PAPIR, ZA KATERE SE UPORABLJA SPLOŠNA STOPNJA DDV – DAVČNA NEVTRALNOST 08.10.2014 0
OKOLIŠČINE, KI KAŽEJO NA TO, DA JE DAVČNI ZAVEZANEC VEDEL OZ. BI MORAL VEDETI ZA GOLJUFIJO IZDAJATELJA RAČUNOV – ZMOTNA UPORABA MATERIALNEGA PRAVA 17.09.2014 0
STOPNJA OBDAVČITVE PRI OBNOVI IN POPRAVILU STANOVANJ – Možne optimizacije (prihranki) iz naslova DDV pri investitorju, ki nima pravice do (celotnega ali delnega) odbitka DDV 03.09.2014 0