krpan in druščina postani član
Na spletu - četrtek, 21.10.2021 ob 9.00 uri
Nastanek obdavčljivega dogodka, pravilna vsebina izdanega/prejetega računa ter korektno izpolnjevanje RP-O poročil.
Tema 1 - Pravna varnost in davčni postopek (Maribor - Ljubljana, april-junij 2022)
Tema 2 - Praksa iz davčnih nadzorov - DDPO (Maribor - Ljubljana, april-junij 2022)
Tema 3 - Praksa iz davčnih nadzorov - DOHODNINA (Maribor - Ljubljana, april-junij 2022)
Tema 4 - Praksa iz davčnih nadzorov - DDV (Maribor - Ljubljana, april-junij 2022)
Tema 5 - Prekrški in kazniva dejanja na področju davkov (Maribor - Ljubljana, april-junij 2022)