krpan in druščina postani član
Na spletu - četrtek, 10.06.2021
(praktičen webinar s spremembami v uporabi od 01.07.2021 za praktične slušatelje)
Tema 1 - Pravna varnost in davčni postopek (Maribor, Ljubljana maj-junij 2021 oz. jesen 2021)
Tema 2 - Praksa iz davčnih nadzorov - DDPO (Maribor, Ljubljana maj-junij 2021 oz. jesen 2021)
Tema 3 - Praksa iz davčnih nadzorov - DOHODNINA (Maribor, Ljubljana maj-junij 2021 oz. jesen 2021)
Tema 4 - Praksa iz davčnih nadzorov - DDV (Maribor, Ljubljana maj-junij 2021 oz. jesen 2021)
Tema 5 - Prekrški in kazniva dejanja na področju davkov (Maribor, Ljubljana maj-junij 2021 oz. jesen 2021)