krpan in druščina postani član
SPREMEMBE ZDDV-1 od 01.01.2020 naprej
14.11.2019 - Celje
21.11.2019 - Maribor
19.11.2019 - Ljubljana

3 x 1 dan
Mala in Velika DAVČNO - RAČUNOVODSKA AKADEMIJA - praktično davčno izobraževanje

01.10.2019 Tema A - Opredmetena osnovna sredstva, naložbene nepremičnine in zaloge - MB
03.10.2019 Tema A - Opredmetena osnovna sredstva, naložbene nepremičnine in zaloge - LJ
15.10.2019 Tema B - Finančne naložbe, najemi in neopredmetena sredstva - MB
17.10.2019 Tema B - Finančne naložbe, najemi in neopredmetena sredstva - LJ
23.10.2019 Tema C - Rezervacije, razmejitve, prihodki in odhodki - MB
24.10.2019 Tema C - Rezervacije, razmejitve, prihodki in odhodki - LJ

3x 1 dan v MB, LJ