krpan in druščina postani član
Davčni obračun DDPO za GD skladno z določili ZDDPO-2 za leto 2019 (specializirano davčno izobraževanje)

07.01.2020 - Ljubljana (predčasni termin)
04.02.2020 - Celje
06.02.2020 - Maribor
11.02.2020 - Ljubljana (redni termin)
Predstavili vam bomo praktične napotke za izpolnitev obračuna davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO) za leto 2019 na podlagi obrazca za obračun davka od dohodkov pravnih oseb po posameznih postavkah obrazca (obrazec obračuna DDPO). Vse temelji na praktičnih, številčno izkazanih primerih in izpolnitvi navedenega obrazca, vključujoč tudi implementirane novosti za leto 2019 (spremembe SRS v 2019), novela ZDDPO-2P in nekaj besed o noveli ZDDPO-2R.