krpan in druščina postani član
Davčni obračun DDPO za GD skladno z določili ZDDPO-2 za leto 2019 (specializirano davčno izobraževanje)

07.01.2020 - Ljubljana (predčasni termin)
04.02.2020 - Celje
06.02.2020 - Maribor
11.02.2020 - Ljubljana (redni termin)
Predstavili vam bomo praktične napotke za izpolnitev obračuna davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO) za leto 2019 na podlagi obrazca za obračun davka od dohodkov pravnih oseb po posameznih postavkah obrazca (obrazec obračuna DDPO). Vse temelji na praktičnih, številčno izkazanih primerih in izpolnitvi navedenega obrazca, vključujoč tudi implementirane novosti za leto 2019 (spremembe SRS v 2019), novela ZDDPO-2P in nekaj besed o noveli ZDDPO-2R.
PAKET DAVČNIH SPREMEMB 2020 (novele ZDoh-2, ZDDPO-2, ZUTD, ZPIZ-2, ZDavP-2 v uporabi od 01.01.2020 naprej)
26.11.2019 - Maribor
03.12.2019 - Ljubljana
SPREMEMBE ZDDV-1 od 01.01.2020 naprej (nova pravila za mednarodne transakcije z blagom, dodatno administriranje, manj všečno sankcioniranje)
14.11.2019 - Celje
21.11.2019 - Maribor
19.11.2019 - Ljubljana
28.11.2019 - Ljubljana
Mala in Velika DAVČNO - RAČUNOVODSKA AKADEMIJA - praktično davčno izobraževanje

01.10.2019 Tema A - Opredmetena osnovna sredstva, naložbene nepremičnine in zaloge - MB
03.10.2019 Tema A - Opredmetena osnovna sredstva, naložbene nepremičnine in zaloge - LJ
15.10.2019 Tema B - Finančne naložbe, najemi in neopredmetena sredstva - MB
17.10.2019 Tema B - Finančne naložbe, najemi in neopredmetena sredstva - LJ
23.10.2019 Tema C - Rezervacije, razmejitve, prihodki in odhodki - MB
24.10.2019 Tema C - Rezervacije, razmejitve, prihodki in odhodki - LJ
DAVČNI OBRAČUN DDPO za GD skladno z določili ZDDPO-2 za leto 2018 (na praktičen način)

09.01.2019 - Ljubljana (predčasni termin)
05.02.2019 - Celje
07.02.2019 - Maribor
12.02.2019 - Ljubljana (redni termin)
Predstavili vam bomo praktične napotke za izpolnitev obračuna davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO) za leto 2018 na podlagi obrazca za obračun davka od dohodkov pravnih oseb po posameznih postavkah obrazca (obrazec obračuna DDPO). Vse temelji na praktičnih, številčno izkazanih primerih in izpolnitvi navedenega obrazca, vključujoč tudi implementirane novosti za leto 2018 (novela ZDDPO-2O – finančni instrumenti, spremembe pri normirancih ter nekaj besed o noveli ZDDPO-2P – pravila o preprečevanju zlorab …).
SPREMEMBE ZDDV-1 od 01.01.2019 naprej + razgibani dodatek evropske sodne prakse
06.12.2018 - Celje
11.12.2018 - Maribor
13.12.2018 - Ljubljana
PRAKTIČEN seminar za praktične slušatelje: Predstavili vam bomo spremembe ZDDV-1 od 01.01.2019 naprej izključno in samo na podlagi praktičnih primerov z obsežnim gradivom. Zaključek seminarja je namenjen predstavitvi nekaterih najnovejših, najzanimivejših sodb Sodišča EU s področja DDV, katere boste lahko pridoma uporabili tudi v vaši praksi.
Mali in Veliki DOHODNINSKI MARATON (dohodnina - prispevki) - praktično davčno izobraževanje

13.11.2018 Tema 1 - Dohodki iz delovnega razmerja - MB
16.11.2018 Tema 1 - Dohodki iz delovnega razmerja - LJ
20.11.2018 Tema 2 (Bonitete + Zapleti&Razpleti davčnega vidika poslovanja s.p.-ja) - MB
21.11.2018 Tema 2 (Bonitete + Zapleti&Razpleti davčnega vidika poslovanja s.p.-ja) - LJ
27.11.2018 Tema 3 - Dohodki iz DPR - MB
29.11.2018 Tema 3 - Dohodki iz DPR - LJ

Izkušena, praktična predavatelja bosta skupaj z vami pretekla DOHODNINSKI MARATON in poskrbela, da tudi vi osvežite oziroma pridobite ustrezno davčno kondicijo. Potrudili se bomo, da boste na področju dohodnine in prispevkov za socialno varnost na cilju pred davčnim organom.
Mali&Veliki DAVČNI SODNI MLINI - praktično davčno izobraževanje

14.05.2018 Napoteni delavci - MB
17.05.2018 Napoteni delavci - LJ
25.05.2018 (ZDDV-1) - MB
22.05.2018 (ZDDV-1) - LJ
07.06.2018 (ZDoh-2) - MB
31.05.2018 (ZDoh-2) - LJ
12.06.2018 (ZDDPO-2) - MB
05.06.2018 (ZDDPO-2) - LJ

4 izbrane teme predstavljene skozi praktične primere iz davčne in sodne prakse: .. Napoteni delavci .. DDV .. Dohodnina .. DDPO
DAVČNI OBRAČUN DDPO za GD skladno z določili ZDDPO-2 za leto 2017 (na praktičen način)
09.01.2018 - Ljubljana (predčasni termin)
01.02.2018 - Celje
06.02.2018 - Ljubljana (redni termin)
07.02.2018 - Maribor
(Mala in Velika) DAVČNA RULETA 2017/2018 - praktično davčno izobraževanje

17.10.2017 (ZDDPO-2) - MB
19.10.2017 (ZDDPO-2) - LJ
24.10.2017 (ZDoh-2) - MB
26.10.2017 (ZDoh-2) - LJ
07.11.2017 (ZDavP-2) - MB
09.11.2017 (ZDavP-2) - LJ
16.11.2017 (ZDDV-1) - MB
14.11.2017 (ZDDV-1) - LJ
28.11.2017 (ZDR-1) - MB
29.11.2017 (ZDR-1) - LJ
05.12.2017 (ZČmIS) - MB
07.12.2017 (ZČmIS) - LJ

6 izbranih tem z davčnega in z davki povezanih področij - tudi s (predvidenimi) novostmi od 01.01.2017 naprej.
Davčna ruleta predstavlja ustrezno nadgradnjo in osvežitev vašega davčnega znanja. Z izbranimi temami pri treh najpomembnejših sistemskih davčnih sklopih (DDV, DDPO, Dohodnina) in tremi dodatki (Davčni postopek, Delovna razmerja, Napoteni delavci) bomo s praktičnimi primeri podali množico rešitev na najpogostejša vprašanja in dileme davčnih zavezancev.
Mali in Veliki DDV MARATON - praktično davčno izobraževanje

09.05.2017 - Tema 1 - Maribor
11.05.2017 - Tema 1 - Ljubljana
16.05.2017 - Tema 2 - Maribor
18.05.2017 - Tema 2 - Ljubljana
23.05.2017 - Tema 3 - Maribor
25.05.2017 - Tema 3 - Ljubljana
30.05.2017 - Tema 4 - Maribor
01.06.2017 - Tema 4 - Ljubljana

Tema 1 - Poglobljeno spoznavanje osnov DDV-ja
Tema 2 - DDV in dobave blaga
Tema 3 - DDV in opravljanje storitev
Tema 4 - DDV administriranje
DAVČNO PODZEMLJE - tradicionalni 3-dnevni izobraževalni seminar - (20. izvedba) - POSTOJNA (Hotel Jama)

od
Srede, 05.04.2017
do
Petka, 07.04.2017

Izobraževanje potrjeno!
DAVČNI OBRAČUN DDPO za GD skladno z določili ZDDPO-2 za leto 2016 (na praktičen način)

05.01.2017 - Ljubljana (predčasni termin)
02.02.2017 - Celje
07.02.2017 - Maribor
09.02.2017 - Ljubljana (redni termin)


Seminar aktualen - sprejemamo prijave.
MINI DAVČNA REFORMA - novosti na davčnem področju v uporabi od 01.01.2017 naprej (novele - ZDoh-2R, ZDDPO-2N, ZDavP-2J)

01.12.2016 (CE)
06.12.2016 (LJ)
08.12.2016 (MB)


Seminar aktualen - sprejemamo prijave.
Mali in Veliki NEPREMIČNINSKI DAVČNI TRIS - popolno nepremičninsko davčno izobraževanje

11.10.2016 - Tema 1 (MB)
13.10.2016 - Tema 1 (LJ)

25.10.2016 - Tema 2 (MB)
27.10.2016 - Tema 2 (LJ)

08.11.2016 - Tema 3 (MB)
09.11.2016 - Tema 3 (LJ)

Nepremičninsko davčno izobraževanje obsega:
- Tema 1: Računovodski in DDPO vidik nepremičnin (SRS, ZDDPO-2)
- Tema 2 - 1. del: Dohodnina, DPN in druge davčne zgodbe nepremičnin (ZDoh-2, ZDPN-2 …)
- Tema 2 - 2. del: Knjigovodsko-dohodninska obravnava nepremičnin pri fizičnih osebah, ki opravljajo dejavnost (s.p.-ji – SRS, ZDoh-2)
- Tema 3: DDV in nepremičnine – popolnoma drugačen davčni svet (ZDDV-1)

- Dodatno gradivo: Vsak udeleženec prejme še posebno – DODATNO GRADIVO – Nepremičninsko stvarno pravo in zemljiška knjiga
DDV ISKRICE 2016 - 10 iskrivih DDV aktualnosti (praktično davčno izobraževanje)

24.05.2016 - Otočec
26.05.2016 - Celje
02.06.2016 - Nova Gorica
07.06.2016 - Ljubljana
09.06.2016 - Maribor
Seminar aktualen - sprejemamo prijave.
ZDRAV DAVČNI DUH - 2-dnevni izobraževalni seminar - (19. izvedba) - Otočec

od
Četrtka, 14.04.2016
do
Petka, 15.04.2016
Seminar aktualen - sprejemamo prijave.
DAVČNI OBRAČUN DDPO za GD skladno z določili ZDDPO-2 za leto 2015 (na praktičen način)

06.01.2016 - Ljubljana (predčasni termin)
02.02.2016 - Celje
04.02.2016 - Ljubljana (redni termin)
11.02.2016 - Maribor
Seminar aktualen - sprejemamo prijave.
NOVI SRS ZA GOSPODARSKE DRUŽBE IN »DAVČNA ANTIREFORMA« - ZGD-1, SRS (2016), ZDDPO-2, ZDoh-2, del ZDavP-2, ZPIZ-2 in najpogostejši primeri za davčne blagajne (vse od 01.01.2016 naprej)

15.12.2015 - Maribor
17.12.2015 - Ljubljana


Seminar aktualen - sprejemamo prijave.
Mala in Velika DAVČNA ŠOLA 2015 - praktično davčno izobraževanje

06.10.2015 - Tema 1 (MB)
07.10.2015 - Tema 1 (LJ)

13.10.2015 - Tema 2 (MB)
15.10.2015 - Tema 2 (LJ)

20.10.2015 - Tema 3 (MB)
22.10.2015 - Tema 3 (LJ)

04.11.2015 - Tema 4 (MB)
03.11.2015 - Tema 4 (LJ)

09.11.2015 - Tema 5 (MB)
12.11.2015 - Tema 5 (LJ)

17.11.2015 - Tema 6 (MB)
19.11.2015 - Tema 6 (LJ)

Izbrane teme z davčnega in z davki povezanimi področji se bodo dotaknile:
- Tema 1: Tesna soodvisnost ter prepletanje SRS in ZDDPO-2
- Tema 2: Sprehod po pravicah iz delovnega razmerja (ZDR-1)
- Tema 3: Obdavčitev dohodkov iz delovnega razmerja (ZDoh-2, PSV)
- Tema 4: Gotovinsko poslovanje po novem (ZDavPR; ZDavP-2)
- Tema 5: Davčni postopek – danes in v letu 2016 (ZDavP-2, ZUP)
- Tema 6: Dobro Da Vem – DDV za vsakdanjo rabo (ZDDV-1)

Davčna šola 2015 ima izobraževalni, informativni in predvsem praktični namen ter je podprta s prestavitvijo številnih perečih primerov iz prakse. Namenjena je vsem, ki želijo v najkrajšem možnem času celovito spoznati slovenski davčni/dajatveni sistem, se izogniti morebitnim negativnim presenečenjem ob davčnem inšpekcijskem nadzoru, optimirati (svoje) davčne obveznosti …