krpan in druščina postani član

Webinar s predavateljem iz prakse za praktične slušatelje:

Sporočilo predavatelja:
»Potencialne poenostavitve, o katerih govori zakonodajalec v povezavi s prodajo blaga na daljavo in drugih spremembah, so dvorezen meč. Na eni strani res več ne boste rabili za določene transakcije izpolnjevati davčnih obveznosti v drugih državah članicah, vendar so spremembe obsežne in zahtevajo kar nekaj priprav ter konkretno povečanje administrativnih obveznosti za davčne zavezance s sedežem v Sloveniji. Vseeno vam bom skušal zadeve prikazati pregledno, na praktičen način.«

 

Vsebina webinarja s praktičnimi primeri obsega:

A. Spremembe ZDDV-1, katere niso posledice spremembe Direktive Sveta 2006/112/ES (v uporabi od 01.07.2021 naprej):
 1. nove izjeme glede omejitve pravice do odbitka DDV – nabave in vsi stroški v povezavi z osebnimi avtomobili, motornimi kolesi, kolesi in podobnimi vozili s pomožnim motorjem (t.i. prevozna sredstva na »električni pogon«);
 2. spremembe glede uveljavitve pravice do odbitka DDV v povezavi s časovnim prejemom – razpolaganjem dokumentacije za prejete transakcije;
 3. nova opredelitev plačnika DDV pri prejemu nekaterih transakcij s strani davčnih zavezancev, ki nimajo sedeža v Sloveniji;
 4. ali in kakšne spremembe se obetajo pri obrazcu DDV-O;
B. Spremembe ZDDV-1 na podlagi sprememb Direktive Sveta 2006/112/ES (v uporabi od 01.07.2021 naprej):
 1. prodaja blaga na daljavo – poenostavitve in nove definicije;
 2. poenostavitve pri izpolnjevanju davčnih obveznosti za vse storitve, opravljene osebam, ki niso davčni zavezanci, katerih kraj opravljanja storitev se opredeli na podlagi posebnih pravil (storitve v povezavi z nepremičninami, kratkoročni najem prevoznih sredstev, storitve posrednikov …);
 3. opredelitev kraja dobave blaga pri prodaji blaga na daljavo in nove mejne vrednosti;
 4. opredelitev nastanka obdavčljivega dogodka in obveznosti obračuna DDV pri prodaji blaga na daljavo z uporabo elektronskega vmesnika;
 5. ne)izstavljanje računov pri prodaji blaga na daljavo in njihova vsebina;
 6. nove oprostitve pri uvozu blaga in odprava oprostitev za pošiljke simbolne vrednosti (22,00 EUR);
 7. štiri nove vrste posebne ureditve za davčne zavezance, ki opravljajo storitve za osebe, ki niso davčni zavezanci, ali prodajajo blago na daljavo (t.i. pošiljčni posli končnim potrošnikom):
  • posebna ureditev za storitve, ki jih opravljajo davčni zavezanci, ki nimajo sedeža v Uniji;
  • posebna ureditev za prodajo blaga na daljavo znotraj Unije, za dobavo blaga v državi članici preko elektronskih vmesnikov, ki omogočajo dobavo, in za storitve, ki jih opravijo davčni zavezanci s sedežem v Uniji, vendar ne v državi članici potrošnje;
  • posebna ureditev za prodajo na daljavo s tretjih ozemelj ali iz tretjih držav uvoženega blaga;
  • posebna ureditev za prijavo in plačilo DDV ob uvozu;
 8. spremembe Izvedbene uredbe Sveta (EU) št. 282/2011 z dne 15. marca v povezavi z navedenimi spremembami ZDDV-1;
C. Spremembe ZDDV-1 na podlagi sprememb Direktive Sveta 2006/112/ES (v uporabi od 01.07.2022 naprej) ter ostalo:
 1. »eksotične« oprostitve pri uvozu blaga za oborožene sile drugih držav članic in pri transakcijah na ozemlju Slovenije za potrebe oboroženih sil drugih držav članic;
 2. če bo čas dopuščal – še kakšna beseda ali dve o najnovejši evropski sodni praksi s področja DDV.

KOTIZACIJA, PRIJAVE IN VPLAČILA

Kotizacijo je potrebno vplačati najkasneje 3 dni pred izvedbo webinarja, da vam lahko posredujemo gradivo in povezavo za webinar.

145,00 EUR 160,00 EUR 175,00 EUR 200,00 EUR
za DELUX člane
(www.SuperDavki.com)
za SUPER/DDV/DR člane
(www.SuperDavki.com)
(www.DDVpoznavalec.si)
(www.DoberRacunovodja.si)
za KLUB člane
(www.Davkoplacevalci.com)
za druge
udeležence
webinarja

22% DDV je zajet v navedeno ceno - BRUTO CENA

Plačilo kotizacije izvedete na transakcijski račun družbe DAVČNA HIŠA BILANS d.o.o., Ulica heroja Bračiča 6, 2000 MARIBOR, številka:
• NLB d.d. - SI56 0228 0009 1114 744 ter sklic: 1000 + (vaša) davčna številka (družbe ali podjetnika posameznika)

S prijavo na webinar in/ali vplačilom kotizacije za webinar soglašate, da po izvedenem webinarju prejmete račun za opravljeno storitev v elektronski obliki (PDF priloga, HTML zapis) na vaš elektronski naslov.

Prijavo lahko izvedete:
Več informacij: (02) 23 111 19 ali seminarji@bilans.si

POMEMBNO - VAŠI TEHNIČNI PRIPOMOČKI ZA IZVEDBO WEBINARJA

Izvedbo webinarja lahko spremljate na osebnem računalniku, prenosnem računalniku, pametni tabli, tablici, telefonu ali televiziji - z možnostjo povezave na splet.

Za spremljanje webinarja ne potrebujete kamere!

2 dni pred izvedbo webinarja vam bomo posredovali:

 • na vaš elektronski naslov povezavo za ogled webinarja s kratkimi in jasnimi navodili ter možnostjo preizkusa vašega tehničnega pripomočka;
 • gradivo za izvedbo webinarja.

DDV TIMBILDINGI in INTERNA IZOBRAŽEVANJA

Za manjše zaključene skupine organiziramo tudi DDV timbildinge na izbrani lokaciji ali interna izobraževanja pri vas (opcija tudi webinar). Tovrstnih izobraževanj se praviloma udeležujejo komercialisti, računovodje, management... pri posameznem davčnem zavezancu. DDV je predmet vseh poslovnih funkcij, primarno komerciale, kjer v praksi tudi nastane največ napak. Več informacij na damijan@bilans.si.

ELEKTRONSKA PRIJAVNICA - hiter dostop

 

PRIPOROČILO ZA UDELEŽBO

Webinar je glede na obravnavano problematiko namenjen širšemu krogu slušateljev: računovodjem, pravnikom, revizorjem, davčnim svetovalcem, komercialistom, direktorjem, informatikom ter drugim odgovornim osebam za računovodsko in davčno področje pri davčnih zavezancih.

BESEDA O PREDAVATELJU

mag. Damijan Špes, davčni svetovalec in specialist za DDV
Na področju davčnega svetovanja deluje že več kot 25 let. Je avtor številnih člankov ter 6 knjig (v tiskani obliki) z davčnega področja. Kot predavatelj je sodeloval na že več kot 400 seminarjih, konferencah, davčnih šolah … Izvajanje davčne zakonodaje kot praktik prikazuje predvsem na aktualnih davčnih primerih. Posebej ljubi tematiki sta mu davek na dodano vrednost in davčni postopek, obvladuje pa širšo davčno-računovodsko tematiko. Z njim vam na webinarju vsekakor ne bo dolgčas.

DATUM IN ČAS ZA IZVEDBO WEBINARJA

Vklop v živo v četrtek, 10.06.2021, ob 9.00 uri, zaključimo predvidoma do 12.30/13.00 ure.
Predviden krajši odmor v trajanju 20 minut.

Spoštovani

Izkoristite članski popust za udeležence izobraževanj in postanite član kluba davkoplačevalcev in/ali DELUX/Super/DDV/DR kluba davkoplačevalcev.

Članstvo v Klubu davkoplačevalcev na www.Davkoplacevalci.com je brezplačno, medtem ko je za članstvo v DELUX/Super/DDV/DR klubu davkoplačevalcev na www.SuperDavki.com / www.DoberRacunovodja.si / www.DDVpoznavalec.si treba plačati minimalno letno članarino. V DELUX/Super/DDV/DR klubu boste deležni še množice koristnih davčnih informacij iz sklopov – (davčna in sorodna) ZAKONODAJA, PRAKSA, STATISTIKA & INFO, IZOBRAŽEVANJE, SVETOVANJE, SUPER UGODNOSTI (med drugim boste imeli vpogled v davčna mnenja FURS - MF, davčna mnenja strokovnjakov, ažurirane statistične podatke, čistopise davčne in sorodne zakonodaje, koledarski opomnik za davčne in sorodne obveznosti, knjigo DDVpoznavalec.si, čistopise mednarodnih KIDO, različne praktične izračune in obračune, iskalnike zavezancev ...).