krpan in druščina postani član

Obiščite praktično davčno izobraževanje:

V Ljubljani

 


BODITE VEDNO PRIPRAVLJENI!

Ne zamudite edinstvenega davčnega izobraževalnega dogodka, kjer vas bomo seznanili z vašimi pravicami/obveznostmi v postopkih davčne prakse, z obstoječo davčno/sodno prakso pri odmeri dodatnih dajatev na treh najbolj izpostavljenih področjih (DDPO, dohodnina, DDV) ter »informirali« o potencialno dodatno nevarnih učinkih davčne prakse (prekrškovni postopki ali kazenski pregon).

IZBERITE AKADEMIJO DAVČNE PRAKSE PO VAŠI MERI

 • slušatelj poljubno izbere od 1 do 3 ponujene teme;
 • posamezne teme obiskuje prijavljeni slušatelj iz podjetja;
 • kotizacija se določi v odvisnosti od najugodnejših pogojev članstva v posameznem klubu prijavljene osebe;
 • kotizacija za posamezno temo je odvisna od števila izbranih tem – manjše število izbranih tem = višja kotizacija za posamezno temo.

 • slušatelj izbere štiri ali pet tem;
 • posamezne teme lahko obiskujejo različni slušatelji iz istega podjetja;
 • kotizacija za eno prijavnico se določi v odvisnosti od najugodnejših pogojev članstva v posameznem klubu ene prijavljene osebe;
 • kotizacija za posamezno temo je odvisna od števila izbranih tem - vse izbrane teme = najnižja cena za posamezno temo.

PREDSTAVLJAMO NASLEDNJE TEME

TEMA 1:
Pravna varnost in davčni postopek


Predavatelj: dr. Aleš Kobal
(Ljubljana - Četrtek, 22.09.2022)

Pot do uveljavitve vaših pravic - »Od sklepa do sodbe«:
 1. sprehod skozi »temeljne kamne« ZDavP-2, ZUP in ZUS;
 2. aktualna vprašanja in problemski sklopi poteka davčnega postopka na prvi stopnji do izdaje odločbe:
  • uvedba postopka;
  • pooblastila organa in njihova prekoračitev;
  • ugotovitveni postopki ter pravice in dolžnosti zavezancev v zvezi s tem;
  • problematika dokaznega bremena;
  • zavarovanje izpolnitve davčne obveznosti;
  • zastaranje davčnih obveznosti …;
 3. postopek s pravnimi sredstvi na drugi stopnji:
  • pritožba zoper odločbo in pritožba zoper sklep;
  • postopek v primeru molka organa;
  • izredna pravna sredstva;
 4. značilnosti in zakonitosti upravnega spora (ZUS – Zakon o upravnem sporu):
  • načela ZUS, pomembna za zavezanca;
  • glavna obravnava – kdaj in kako?;
  • zahteva za revizijo.
 
TEMA 2:
Davčna praksa - DOHODNINA


Predavateljica: Petra Mlakar, davčna svetovalka
(Ljubljana - Četrtek, 29.9.2022)

 1. dohodki iz delovnega razmerja
  • plača in prikrito izplačilo plače (posojilo, avtorski honorar, »popoldanski normiranec«);
  • (ne)obdavčljivo nagrajevanje zaposlenih – dodatno izobraževanje, »timbilding«, zdravje na delovnem mestu, drobne ugodnosti;
  • obdaritev zaposlenih, otrok zaposlenih in poslovnih partnerjev;
 2. kako (ne)obdavčeno izplačati potne stroške:
  • potni nalogi kot (ne)verodostojne listine;
  • boniteta za OMV da ali ne – kako dokazati uporabo službenih vozil le v službene namene?;
  • dohodek iz drugega pogodbenega razmerja in potni stroški: prokurist, član nadzornega sveta;
 3. prikrito izplačilo dobička družbenikom:
  • uporaba osebnega motornega vozila (OMV);
  • dano posojilo družbenikom;
  • nakup dobrin (blago, storitev) za osebno potrošnjo;
  • odkup lastnih poslovnih deležev;
 4. obdavčitev dohodkov iz tujine:
  • davčno (ne)rezidenstvo – beg možganov v tujino in/ali iskanje nižje obdavčitve?;
  • mednarodna izmenjava informacij med davčnimi organi – ko ima FURS o dohodkih zavezanca rezidenta več podatkov kot zavezanec sam;
  • kdaj je potrebno napovedati in kako se rešiti, če pozabiš na dohodek iz tujine?;
 5. neugotovljen izvor premoženja – 68. in 68.a člen ZDavP-2 = »kazenska« obdavčitev.
 
TEMA 3:
Davčna praksa - DDV


Predavatelj: mag. Damijan Špes, davčni svetovalec
(Ljubljana - Četrtek, 13.10.2022)

 1. zakaj davčni organ s takšnim »veseljem« nadzira DDV in kdo pobere več – davčni inšpektor ali davčni referent, ki vas pokliče po telefonu, ter nekaj nasvetov glede »pravilne« komunikacije;
 2. novejša sodna praksa prinaša drugačno razumevanje glede opredelitve prekluzivnih (skrajnih) rokov v povezavi z uveljavitvijo pravice do odbitka DDV;
 3. ali je FURS zaradi formalnih napak pri izpolnjevanju rekapitulacijskih poročil že začel s prekvalifikacijo dobav blaga znotraj Unije, ki so oproščene plačila DDV, v obdavčene dobave;
 4. kdaj ste »vedeli ali bi morali vedeti«, da poslovno sodelujete z »lumpi« - kaj vse se bodo še spomnili za vašo solidarno odgovornost?;
 5. slovenska sodišča delajo večkrat z drugačnimi »vatli« kot Sodišče EU – primer popravek obračunanega DDV na podlagi izbrisa iz sodnega registra ali stečaja – dokazovanje, da je terjatev sploh obstajala;
 6. račun, izdan skladno z določili ZDDV-1 in pravica do odbitka DDV – adijo odbitek DDV zaradi formalnih napak;
 7. prenos podjetja ali dela podjetja – obdavčljiva transakcija ali transakcija izven sistema DDV – kaj pravijo sodišča?!;
 8. pridobitev blaga znotraj Unije, vendar namembna država članica ni bila Slovenija, pridobitelj predložil SI ID številko za DDV – brez pravice do odbitka DDV v Sloveniji, ker ...;
 9. kaj nam bo prinesla prihodnost – malo vedeževanja, saj domišljija nekaterih presega realnost!
 
TEMA 4:
Davčna praksa - DDPO


Predavateljica: Mira Roppa, davčna svetovalka
(Ljubljana - Četrtek, 20.10.2022)

 1. (ne)povezane osebe in posojila med njimi:
  • POM in problematika tanke kapitalizacije;
  • kakšne so lahko potencialne davčne posledice dajanja posojil gospodarskim družbam s strani fizičnih oseb – družbenikov družbe;
  • obličnost ali vsebina – kaj pretehta pri davčni obravnavi posojil;
  • davčni vpliv likvidacije gospodarskih subjektov glede na obstoječe stanje posojil in terjatev;
 2. ta famozni 29. člen ZDDPO-2:
  • splošno o odhodkih;
  • se lahko FURS »poigrava« z davčnim priznavanjem odhodkov v vseh primerih ali mora tudi sam prevzeti breme dokazovanja v davčnem postopku?;
 3. neverodostojne knjigovodske listine – kdo ima večjo domišljijo – davčni organ ali davčni zavezanci:
  • storitve svetovanja, provizije, pavšalni zneski,
  • potni nalogi, team buildingi, varovanje zdravja na delovnem mestu ...;
 4. oblikovanje rezervacij ter pasivne časovne razmejitve:
  • davčno priznavanje le-teh;
  • povezava navedenih pojmov s SRS;
  • so določila SRS »nad« določili ZDDPO-2 oziroma … kdaj niso!;
 5. nekatere spremembe ZDDPO-2 od 01.01.2022 dalje ter kakšne so težave zavezancev pri uveljavljanju nekaterih olajšav.
 
TEMA 5:
Prekrški in kazniva dejanja na področju davkov


Predavatelj: dr. Miha Šošić, odvetnik
(Ljubljana - Torek, 25.10.2022)

 1. splošno o prekrških in kaznivih dejanjih na področju davkov ter razmerje med njimi;
 2. kdaj davčni prekršek »preraste« v kaznivo dejanje davčne zatajitve?;
 3. način pregona davčnih zatajitev – je prekrškovni postopek učinkovitejše sredstvo od kazenskega postopka?;
 4. prekrškovni in kazenski postopek se (ne) izključujeta?;
 5. privilegij zoper samoobtožbo v davčnem postopku in ali je/ni dokazni postopek v davčnem postopku podlaga za prekrškovni in/ali kazenski postopek?;
 6. uporaba dokazov v davčnem, prekrškovnem in kazenskem postopku – ali velja v kazenskem in prekrškovnem postopku drugačno dokazno breme in kako se v praksi izvaja?;
 7. kazenska odgovornost računovodij in svetovalcev – pomoč, napeljevanje, sostorilstvo;
 8. kazenskopravni »compliance« za davčne svetovalce in računovodje;
 9. primeri iz prakse – uporaba dokazov iz DIN v prekrškovnem postopku;
 10. uveljavljanje neplačanih davčnih obveznosti v kazenskem postopku.

PRIPOROČILO ZA OBISK SEMINARJA

Izobraževanje je namenjeno širšemu krogu slušateljev: računovodjem, davčnim svetovalcem, revizorjem, direktorjem ter drugim odgovornim osebam za finančno in davčno področje ter ekonomiko pri davčnih zavezancih!

KRAJ IN ČAS IZVEDBE AKADEMIJE DAVČNE PRAKSE


Parkirnih prostorov je na
obeh lokacijah dovolj v
neposredni bližini.


Izvajanje vsake izmed
tem traja od 9.00 do
(predvidoma) 13.30 ure.


POZOR!
Udeleženec vsake posamezne teme
prejme tudi obširno gradivo!

KOTIZACIJA, PRIJAVE IN PLAČILA

Skupna kotizacija glede na število izbranih tem v EUR (bruto cena, 22 % DDV vključen)

Članstvo
1 tema
2 temi
3 teme
4 teme
5 tem
DELUX *
(www.SuperDavki.com)
207,40€ 378,20€ 524,60€ 646,60€ 744,20€
SUPER/DDV/DR *
(www.SuperDavki.com)
(www.DoberRacunovodja.si)
(www.DDVpoznavalec.si)
225,70€ 414,80€ 579,50€ 719,80€ 835,70€
KLUB *
(www.Davkoplacevalci.com)
244,00€ 451,40€ 634,40€ 793,00€ 927,20€
Ostali 268,40€ 500,20€ 707,60€ 890,60€ 1.049,20€

* Več o članstvu v posameznem klubu si oglejte na: www.SuperDavki.com, www.DoberRacunovodja.si, www.DDVpoznavalec.si in www.Davkoplacevalci.com.


V ceno je všteto predavanje, 22 % DDV, strokovno gradivo za vsako posamezno temo, konzultacije med potekom predavanj in ustrezna pogostitev med odmori.


Primer A izračuna kotizacije:
izbranih 5 tem (velika AKADEMIJA DAVČNE PRAKSE), na vsako temo lahko pride drug slušatelj, eden izmed slušateljev je član DELUX Super kluba davkoplačevalcev = kotizacija 744,20 EUR (oziroma neto cena brez DDV = 610,00 EUR oziroma neto cena brez DDV/temo le 122,00 EUR).

Primer B izračuna kotizacije:
izbrane so 3 teme (mala AKADEMIJA DAVČNE PRAKSE), vseh treh poljubno izbranih tem se mora udeležiti isti slušatelj, slušatelj je član KLUBA davkoplačevalcev = kotizacija 634,40 EUR (oziroma neto cena brez DDV = 520,00 EUR oziroma neto cena brez DDV/temo = 173,33 EUR).


Prijava in plačilo kotizacije
Vašo prijavo in plačilo kotizacije za izobraževanje pričakujemo najkasneje 1 teden pred izvedbo izobraževanja.

Vljudno naprošamo, da kotizacijo vsaj 1 teden pred izobraževanjem nakažete na TRR družbe DAVČNA HIŠA BILANS d.o.o., Ulica heroja Bračiča 6, 2000 Maribor (sklic 1000 + vaša davčna številka):
NLB d.d.: SI56 0228 0009 1114 744
Število udeležencev seminarja je omejeno.

Prijavo lahko izvedete s pomočjo elektronske prijavnice:

• na spletnih straneh www.SuperDavki.com, www.DoberRacunovodja.si in www.DDVpoznavalec.si (samo člani DELUX in Super/DDV/DR);
• na spletnih straneh www.Davkoplacevalci.com (člani KLUBA in ostali);


Več informacij o seminarju lahko dobite na (02) 23 111 19, (02) 23 111 10 ali seminarji@bilans.si, info@bilans.si


ELEKTRONSKA PRIJAVNICA - hiter dostop

Spoštovani

Izkoristite članski popust za udeležence izobraževanj in postanite član kluba davkoplačevalcev in/ali DELUX/Super/DDV/DR kluba davkoplačevalcev.

Članstvo v Klubu davkoplačevalcev na www.Davkoplacevalci.com je brezplačno, medtem ko je za članstvo v DELUX/Super/DDV/DR klubu davkoplačevalcev na www.SuperDavki.com / www.DoberRacunovodja.si / www.DDVpoznavalec.si treba plačati minimalno letno članarino. V DELUX/Super/DDV/DR klubu boste deležni še množice koristnih davčnih informacij iz sklopov – (davčna in sorodna) ZAKONODAJA, PRAKSA, STATISTIKA & INFO, IZOBRAŽEVANJE, SVETOVANJE, SUPER UGODNOSTI (med drugim boste imeli vpogled v davčna mnenja FURS - MF, davčna mnenja strokovnjakov, ažurirane statistične podatke, čistopise davčne in sorodne zakonodaje, koledarski opomnik za davčne in sorodne obveznosti, knjigo DDVpoznavalec.si, čistopise mednarodnih KIDO, različne praktične izračune in obračune, iskalnike zavezancev ...).