krpan in druščina postani član
ŠPIKOVA DAVČNA NEBESA - tradicionalni 3-dnevni seminar
od
13.04.2011
do
15.04.2011
Seminar aktiven - zbiramo prijave.
Davčna bilanca 2010
06.01.2011 - Ljubljana (predčasni termin)
02.02.2011 - Maribor
03.02.2011 - Celje
10.02.2011 - Ljubljana (redni termin)
Seminar je aktiven - zbiramo prijave.
Novela ZDDV-1C
01.12.2010 - Koper
02.12.2010 - Nova Gorica
07.12.2010 - Maribor
09.12.2010 - Kranj
14.12.2010 - Ljubljana
15.12.2010 - Celje
Seminar je aktiven - zbiramo prijave.
Mala & Velika DAVČNA AKADEMIJA (Veliki trije + Dodatek)
05.10. - ZDDV-1 - MB
07.10. - ZDDV-1 - LJ
21.10. - ZDDPO-2 - MB
19.10. - ZDDPO-2 - LJ
09.11. - SRS (2006) - MB
11.11. - SRS (2006) - LJ
23.11. - ZDoh-2 - MB
25.11. - ZDoh-2 - LJ
Izobraževaje je aktivno - zbiramo prijave.
AH, TI NESREČNI DAVKI - 3-dnevni izobraževalni seminar
od 14.04.2010 do 16.04.2010
Seminar aktiven - zbiramo prijave.
Izdelava davčnega obračuna za s.p.-je za leto 2009
04.02.2010 - Maribor
05.02.2010 - Ljubljana
Nova DDV ADMINISTRACIJA od 01.01.2010 naprej
19.01.2010 - Maribor
20.01.2010 - Celje
21.01.2010 - Ljubljana
Seminar aktiven - zbiramo prijave.
Davčna bilanca 2009
07.01.2010 - Ljubljana (predčasen termin)
28.01.2010 - Nova Gorica
02.02.2010 - Maribor
03.02.2010 - Koper
04.02.2010 - Kranj
10.02.2010 - Ljubljana
11.02.2010 - Celje
Seminar aktiven - zbiramo prijave.
DDV POZNAVALEC 2010
25.11.2009 - Nova Gorica
26.11.2009 - Koper
09.12.2009 - Maribor
10.12.2009 - Ljubljana
11.12.2009 - Maribor
(1.dodaten termin)
14.12.2009 - Maribor
(2.dodaten termin)
15.12.2009 - Kranj
16.12.2009 - Celje
.
Mala in Velika DAVČNA ŠOLA (2009)
03.11.2009 - ZDavP-2 - Franc Polič
12.11.2009 - SRS-MSRP - Andreja B. Mušič
17.11.2009 - ZDDPO-2 - Mira Roppa
24.11.2009 - ZDoh-2 - Petra Mlakar
01.12.2009 - Bonitete - Matjaž Kodrič
07.12.2009 - ZDDV-1 - Damijan Špes
Izobraževanje aktivno - zbiramo prijave.
DDPO MARATON
06.10.2009 - MB (Tema A)
08.10.2009 - LJ (Tema A)
13.10.2009 - MB (Tema B)
15.10.2009 - LJ (Tema B)
20.10.2009 - MB (Tema C)
22.10.2009 - LJ (Tema C)
Junij 2009
04.06.2009 - Maribor,
11.06.2009 - Ljubljana
Seminar
12.05.2009 - Maribor
14.05.2009 - Ljubljana
DAVČNI PIRHI - Tradicionalno davčno izobraževanje (12. srečanje članov kluba davkoplačevalcev in 7. srečanje članov (DELUX) Super kluba davkoplačevalcev ter ostalih udeležencev)
od 08.04.2009 do 10.04.2009
Davčni obračun za s.p.-je
17.02.2009-Maribor
19.02.2009-Ljubljana
Seminar potrjen!
Davčni obračun davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO) za leto 2008 - na praktičen način
08.01.2009-Ljubljana
27.01.2009-Koper
29.01.2009-Nova Gorica
03.02.2009-Kranj
05.02.2009-Maribor
10.02.2009-Celje
12.02.2009-Ljubljana
Seminar potrjen!
Mala in Velika DAVČNA ŠOLA (2008) - praktično davčno izobraževanje
Poljubna izbira ponujenih tem:
- izbira od 1 do 3 tem = Mala Davčna šola
- izbira 4 ali 5 tem = Velika Davčna šola
04.11.2008 - ZDDPO - Mira Roppa;
11.11.2008 - ZDavP - Franc Polič;
19.11.2008 - ZDoh - Petra Mlakar;
25.11.2008 - ZDoh-s.p.-ji - Matjaž Kodrič;
02.12.2008 - ZDDV - Damijan Špes
Izobraževanje v izvajanju!
Mali in Veliki DDV MARATON -
- Predstavitev ZDDV-1 s praktičnimi primeri
- Davčna praksa: pojasnila DURS-MF, sodbe slovenskih sodišč in Sodišča ES s področja DDV
- Davčno administriranje s področja DDV
25.09.2008 - LJ (Tema A);
26.09.2008 - MB (Tema A);
01.10.2008 - MB (Tema B);
02.10.2008 - LJ (Tema B);
08.10.2008 - MB (Tema C);
09.10.2008 - LJ (Tema C)
PRIPRAVE NA DDV MARATON S POSTANKOM PRI DAVKU OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB (na praktičen način)
04.06.2008-KP;
06.06.2008-MB;
10.06.2008-CE;
11.06.2008-KR;
12.06.2008-LJ
DAVČNA "REK-VOLUCIJA" - REK obrazci od 01.07.2008 naprej in poseben rekapitulacijski dodatek (na praktičen način)
26.05.2008-MB;
27.05.2008-LJ