krpan in druščina postani član

Trije razlogi za "DDVpoznavalca"

Razlog za Dodano Št. komentarjev
STORITEV PRIPRAVE NAČRTOV ZA ZGRADBE – Opredelitev kraja opravljanja storitev skladno z določili ZDDV-1 15.12.2015 0
PRAVICA DO ODBITKA DDV – VEDENJE O SODELOVANJU PRI UTAJI DDV – Zmotna uporaba materialnega prava 02.12.2015 0
PRODAJA, KI JO JE OPRAVIL SUBJEKT, KI ŠTEJE ZA NEOBSTOJEČ - Pravica do odbitka DDV 17.11.2015 0
DAVČNA OSNOVA ZA NAMENE OBRAČUNAVANJA DDV PRI DAVČNIH ZAVEZANCIH, KI SE PREPOZNO IDENTIFICIRAJO ZA NAMENE DDV 28.10.2015 0
POROČILO O IZGUBI PRIHODKOV NA PODROČJU DDV V DRŽAVAH ČLANICAH EU 13.10.2015 0
PRODAJA ZEMLJIŠČ, KI SPADAJO V OSEBNO PREMOŽENJE FIZIČNE OSEBE, KI OPRAVLJA DEJAVNOST KOT SAMOSTOJNI PODJETNIK – Davčni zavezanec, ki deluje kot tak 06.10.2015 0
POVRAČILO STROŠKOV ZARADI RAZVELJAVITVE POGODBE – TRANSAKCIJA, KI JE ALI NI PREDMET OBDAVČITVE Z DDV 22.09.2015 0
DOLŽNOST RAVNANJA Z RAZUMNO SKRBNOSTJO NA PODROČJU DDV – Objektivne okoliščine, ki kažejo na goljufijo 02.09.2015 0
DOLOČITEV KRAJA OPRAVLJANJA STORITEV – Prejemnik storitve, identificiran za DDV v več državah članicah – Pošiljanje ali prevoz iz države članice, v kateri je bila storitev dejansko opravljena 26.08.2015 0
PRODAJA BLAGA DAVČNEMU ZAVEZANCU S SEDEŽEM V TRETJI DRŽAVI, KI NIMA PRIDOBLJENE IDENTIFIKACIJSKE ŠTEVILKE ZA NAMENE DDV V UNIJI, BLAGO PA SE POŠLJE IZ SLOVENIJE V DRUGO DRŽAVO ČLANICO 18.08.2015 0
UPORABA BLAGA ZA ZASEBNE NAMENE - DELOVANJE KOT DAVČNI ZAVEZANEC – Prenehanje opravljanje dejavnosti kot samostojni podjetnik 04.08.2015 0
OBDAVČITEV DOBAVE NEPREMIČNINE V POSTOPKU PRISILNE PRODAJE NA DRAŽBI – Nacionalna ureditev, v skladu s katero mora izvršitelj, ki izvede tako prodajo, obračunati in plačati DDV v zvezi s tako transakcijo 29.06.2015 0
NAKNADNA PREDLOŽITEV OBRAČUNA DDV – Datum pričetka obračunavanja obresti skladno z 88.c členom ZDDV-1 od 01.01.2015 naprej 16.06.2015 0
ZVIŠANJE PRAGA ZA NAMENE DDV 11.06.2015 1
UPORABA BLAGA ZA ZASEBNE NAMENE - DELOVANJE KOT DAVČNI ZAVEZANEC – Prenehanje opravljanje dejavnosti kot samostojni podjetnik 26.05.2015 0
ELEKTRONSKO OPRAVLJENE STORITVE – OPREDELITEV KRAJA OPRAVLJANJA STORITEV TER PLAČNIKA DDV 18.05.2015 0
OBDAVČENJE DEJAVNOSTI VERSKIH SKUPNOSTI – DDV, DDPO 06.05.2015 0
UPORABA STOPNJE DDV PRI DOBAVI DIGITALNIH ALI ELEKTRONSKIH KNJIG 08.04.2015 0
ZNESKI, KI SE VŠTEVAJO V OBDAVČLJIVI PROMET SKLADNO Z DOLOČILOM 94. ČLENA ZDDV-1 – Dejavnost preprodaje rabljenih motornih vozil 02.04.2015 0
PRAVILA ZA IZDAJANJE RAČUNOV ZA NAMENE DDV 18.03.2015 4