krpan in druščina postani član

Trije razlogi za "DDVpoznavalca"

Razlog za Dodano Št. komentarjev
PRODAJA NEPREMIČNINE – Plačnik DDV 09.08.2017 0
PRAVICA DO ODBITKA DDV OD PREJETIH GRADBENIH STORITEV NA NEPREMIČNINI, KI JO DAVČNI ZAVEZANEC ODDAJA V NAJEM, OPROŠČEN PLAČILA DDV 09.05.2017 0
POSEBNA UREDITEV ZA RABLJENO BLAGO - Prodaja delov izrabljenih vozil, namenjenih za prodajo kot rezervnih delov 27.03.2017 0
ZNESEK DDV DOLGOVAN ZGOLJ ZATO, KER JE IZKAZAN NA RAČUNU 09.03.2017 0
PROVIZIJA ZA SPLETNO REZERVACIJO NASTANITVE – Kraj opravljanja storitev skladno z določili ZDDV-1 14.02.2017 0
IZGRADNJA STAVBE TER PRODAJA ZA CENO, KI JE NIŽJA OD STROŠKOV NJENE IZGRADNJE – Pravica do odbitka DDV 30.01.2017 0
ZNESEK DDV VKLJUČEN V ZNESEK KUPNINE – PRERAČUNANA STOPNJA DDV 17.01.2017 0
DOBAVA BLAGA ZNOTRAJ UNIJE S STRANI MALIH DAVČNIH ZAVEZANCEV, IDENTIFICIRANIH ZA NAMENE DDV NA PODLAGI ČETRTEGA ODSTAVKA 78. ČLENA ZDDV-1 05.01.2017 1
BLAGO IN STORITVE ZA MEŠANO UPORABO – DOLOČANJE ZNESKA DDV, KI GA JE TREBA ODBITI – Odbitni delež, izračunan z uporabo razdelitvenega ključa na podlagi prometa 19.12.2016 0
RAČUNI, KI SE SKLICUJEJO NA POGODBO IN KONČNI OBRAČUN – Pomanjkljivo sestavljeni računi ter pravica do odbitka DDV 29.11.2016 1
POPRAVEK OBRAČUNANEGA DDV SKLADNO Z DOLOČILI 39. člena ZDDV-1 – Statusno preoblikovanje upnika 17.11.2016 0
BLAGO IN STORITVE, KI SE UPORABIJO TAKO ZA OBDAVČLJIVE TRANSAKCIJE KOT ZA OPROŠČENE TRANSAKCIJE (BLAGO IN STORITVE ZA MEŠANO UPORABO) 27.10.2016 0
DOKAZILA O DOBAVI BLAGA ZNOTRAJ UNIJE, OPROŠČENI PLAČILA DDV – Izdan bremepis v zvezi z vračilom blaga 10.10.2016 0
VEČKRATNI POPRAVKI ODBITKA DDV ZARADI SPREMINJANJA NAMEMBNOSTI UPORABE NEPREMIČNINE 27.09.2016 0
UPORABA BLAGA, PRIDOBLJENEGA V OKVIRU DEJAVNOSTI – Obravnava kot dobava, opravljena za plačilo – Davčna osnova za namene DDV 15.09.2016 0
PREDLOŽITEV IZJAVE SKLADNO S 45. ČLENOM ZDDV-1 – SPREMEMBA 78. ČLENA PZDDV 31.08.2016 0
STOPNJA DDV PRI STORITVAH ARHITEKTURNEGA PROJEKTIRANJA – Storitve priprave načrtov za stanovanjske objekte (hiše), ki so del socialne politike 12.08.2016 0
INSOLVENTNOST – POSTOPEK DOGOVORA Z UPNIKI TER DELNO PLAČILO TERJATEV V ZVEZI Z DDV 02.08.2016 0
DOLOČITEV PLAČNIKA DDV ZA TRANSAKCIJE NA OZEMLJU SLOVENIJE – Izvajalec transakcije nima sedeža na ozemlju Slovenije, prejemnik transakcije je atipični davčni zavezanec 30.06.2016 0
GRADBENE STORITVE, OPRAVLJENE ORGANOM LOKALNIH SKUPNOSTI (OBČINAM), IDENTIFICIRANIM ZA NAMENE DDV – Določitev plačnika DDV 15.06.2016 0