krpan in druščina postani član

Trije razlogi za "DDVpoznavalca"

Razlog za Dodano Št. komentarjev
UPORABA IDENTIFIKACIJSKE ŠTEVILKE ZA NAMENE DDV DRUGE DRŽAVE ČLANICE, KI JO POSEDUJE SLOVENSKI DAVČNI ZAVEZANEC – NABAVA BLAGA NA OZEMLJU SLOVENIJE TER PRODAJA LE-TEGA V DRUGO DRŽAVO ČLANICO 09.04.2019 0
NAMEN UPORABE NEPREMIČNINE TER PRAVICA DO ODBITKA DDV – Kršitev pravice do poštenega sojenja 28.03.2019 0
BLAGO IN STORITVE, UPORABLJENI HKRATI ZA OBDAVČLJIVE IN OPROŠČENE TRANSAKCIJE (BLAGO IN STORITVE ZA MEŠANO UPORABO) – Podružnica s sedežem v državi članici, ki ni država članica sedeža družbe – Izdatki, ki jih ima podružnica in ki so izključno namenjeni o 12.03.2019 0
PRAVICA DO ODBITKA DDV PRI PRIDOBITVI BLAGA NA OZEMLJU SLOVENIJE, PRI ČEMER BLAGO DEJANSKO NI BILO PRIDOBLJENO V SLOVENIJI TEMVEČ V DRUGI DRŽAVI ČLANICI 27.02.2019 0
ODSTOP TERJATEV TER PRAVICA DO UVELJAVLJANJA POPRAVKA OBRAČUNANEGA DDV NA PODLAGI 39. ČLENA ZDDV-1 13.02.2019 0
ZMANJŠANJE (POPRAVEK) OBRAČUNANEGA DDV ZA TERJATVE, KI NISO BILE PLAČANE IN KI SE ŠTEJEJO ZA NEIZTERLJIVE ZARADI INSOLVENTNOSTI DOLŽNIKOV – Pisno obvestilo o znesku DDV, za katerega kupec nima pravice do odbitka DDV 29.01.2019 0
IZDAN DOBROPIS ZA IZVEDENE TRANSAKCIJE TER ZMANJŠANJE OBRAČUNANEGA DDV – Dolžnost dokazovanja v DIN, da je dobavitelj dejansko obvestil kupca o znesku DDV, za katerega nima pravice do odbitka DDV 09.01.2019 0
PREDPLAČILO ZA NAKUP BLAGA, KI NI BILO DOBAVLJENO – Pravica do odbitka DDV – Kazenska obsodba zakonitih zastopnikov dobavitelja zaradi goljufije 04.12.2018 0
UVOZ, KI MU SLEDI DOBAVA ZNOTRAJ UNIJE – Dokaz za pošiljanje ali prevoz blaga v drugo državo članico – Prenos pravice do razpolaganja z blagom na pridobitelja – Oprostitve plačila DDV pri uvozu 11.10.2018 0
ODDAJANJE LASTNE NEPREMIČNINE V NAJEM TER ZARAČUNAVANJE STROŠKOV V POVEZAVI Z NEPREMIČNINO – Dolžnost predložitve zahtevka za izdajo identifikacijske številke za namene DDV – Preseganje mejnega zneska obdavčljivega prometa 02.10.2018 0
DDV, KI JE PLAČAN IN ZARAČUNAN VEČ LET PO DOBAVI BLAGA – Zavrnitev priznanja pravice do vračila, ker je potekel prekluzivni rok, ki je začel teči s trenutkom dobave blaga – Pravica do vračila DDV zavezancem, ki nimajo sedeža v državi članici vračila 31.08.2018 0
PRENOS BLAGA V DRUGO DRŽAVO ČLANICO ZA NAMENE DDV – Vrednost prenesenega blaga – Vključitev v skupni letni promet 24.07.2018 0
DOLOČITEV PLAČNIKA DDV, KADAR BLAGO DOBAVI DAVČNI ZAVEZANEC, KI NI IDENTIFICIRAN ZA NAMENE DDV IN NIMA SEDEŽA NA OZEMLJU UNIJE – Kraj opravljene transakcije je na ozemlju Slovenije 03.07.2018 1
PRENEHANJE IDENTIFIKACIJE ZA NAMENE DDV – Obveznost plačila DDV, zaračunanega v obdobju, za katero je bilo ugotovljeno prenehanje identifikacijske številke za DDV – Nepriznanje pravice do odbitka DDV, ki se nanaša na pridobitve, opravljene v tem obdobju 09.05.2018 0
ZAVRNITEV PRAVICE DO ODBITKA DDV – Sklenitev pogodbe za nakup nepremičnin s ciljem pridobiti pravico do odbitka DDV 14.03.2018 0
SPREMEMBA NAZIVA PODJETJA (FIRME) – Uveljavitev pravice do odbitka DDV na podlagi prejetega računa z nazivom »stare« firme kupca/naročnika 07.03.2018 0
MOŽNOST ODBITKA DOLGOVANEGA ALI PLAČANEGA VSTOPNEGA DDV – Izstopne transakcije v drugih državah članicah – Sistem oprostitve DDV v državi članici, v kateri se uveljavlja pravica do odbitka 14.02.2018 0
POPRAVEK OBRAČUNANEGA DDV V PRIMERU NEPRIJAVE TERJATEV V STEČAJNI POSTOPEK – Izbris dolžnika iz sodnega registra – Dokazovanje obstoja terjatev 31.01.2018 0
ZARAČUNAVANJE (PREFAKTURIRANJE) DOBAVE BLAGA Z MONTAŽO NA OZEMLJU DRUGE DRŽAVE ČLANICE – Določitev kraja dobave blaga 08.01.2018 0
PRENEHANJE DRUŽBE, KATEREGA POSLEDICA JE NJEN IZBRIS IZ REGISTRA ZAVEZANCEV ZA DDV – Obveznost obračuna DDV na razpoložljiva sredstva in plačila obračunanega DDV v državni proračun 27.11.2017 0