krpan in druščina postani član

Trije razlogi za "DDVpoznavalca"

Razlog za Dodano Št. komentarjev
ODBITEK DDV – TRANSAKCIJE LIZINGA – BLAGO IN STORITVE ZA MEŠANO UPORABO – PRAVILO ZA DOLOČANJE ZNESKA DDV, KI GA JE TREBA ODBITI 20.08.2014 0
NOVOSTI NA PODROČJU DDV GLEDE OBDAVČITVE TELEKOMUNIKACIJSKIH STORITEV, STORITEV ODDAJANJA IN ELEKTRONSKIH STORITEV 05.08.2014 1
OPREDELITEV KRAJA OPRAVLJANJA STORITEV PRI PREVODU BESEDIL, KI SE OPRAVIJO DAVČNIM ZAVEZANCEM IN OSEBAM, KI NISO DAVČNI ZAVEZANCI 16.07.2014 0
ZMANJŠANJE DAVČNE OSNOVE ZA NAMENE DDV ZARADI NEOPRAVLJENE PRODAJE – OBSEG OBVEZNOSTI DRŽAV ČLANIC 08.07.2014 0
NAKNADNA PRODAJA GARAŽE IN NIŽJA STOPNJA DDV 12.06.2014 0
UPORABA C) TOČKE ŠESTEGA ODSTAVKA 36. ČLENA ZDDV-1 PRI OPRAVLJANJU TRANSAKCIJ V SVOJEM IMENU IN ZA SVOJ OZ. TUJ RAČUN 28.05.2014 0
POPRAVEK ODBITKA DDV, ČE NI OPRAVLJENA OBDAVČLJIVA TRANSAKCIJA – NEPRIZNANJE ODBITKA DDV 13.05.2014 0
NAVAJANJE KLAVZULE NA IZDANEM RAČUNU V PRIMERU DOBAVE PREJEMNIKU BLAGA V TRISTRANSKEM POSLU 06.05.2014 0
IDENTIFIKACIJA ZA NAMENE DDV PRI POVEZANIH OSEBAH – Vpliv na obveznost identifikacije za namene DDV povezane osebe, če druga povezana oseba že razpolaga z identifikacijsko številko za namene DDV 17.04.2014 0
ODVZEM PRAVICE DO ODBITKA DDV PRI PREJEMNIKU TRANSAKCIJE, ZA KATERO VELJA SISTEM OBRNJENE DAVČNE OBVEZNOSTI, KI GA JE NEUTEMELJENO PLAČAL IZVAJALCU TRANSAKCIJE NA PODLAGI NEPRAVILNO IZDANEGA RAČUNA 11.03.2014 0
UPOŠTEVANJE FINANČNIH STORITEV IZ PRVEGA ODSTAVKA 25. ČLENA ZDDV-1, OPRAVLJENIH V DRUGIH DRŽAVAH ČLANICAH, V IZRAČUNU ODBITNEGA DELEŽA 18.02.2014 0
PREDLOŽITEV OBRAČUNA DDV PO PREDPISANEM ROKU VENDAR ŠE PRED ROKOM ZA PLAČILO DAVČNE OBVEZNOSTI – Plačilo obresti skladno z določilom 88.c člena ZDDV-1? 04.02.2014 0
TRANSAKCIJE Z NEPREMIČNINAMI, KI JIH OPRAVLJAJO FIZIČNE OSEBE – DOLOČITEV DOLGOVANEGA DDV, KADAR SE STRANKI OB SKLENITVI POGODBE GLEDE NJEGA NISTA NIČ DOGOVORILI 15.01.2014 0
UPOŠTEVANJE PREKLUZIVNEGA ROKA PRI PRIDOBITVAH BLAGA ZNOTRAJ UNIJE IN V PRIMERIH, KO JE PREJEMNIK BLAGA ALI STORITEV DOLOČEN KOT PLAČNIK DDV 18.12.2013 0
PREKINITEV POGODBE O FINANČNEM NAJEMU – OBVEZNOST IZVEDBE POPRAVKA ODBITKA DDV OD NEZAPADLIH OBROKOV 13.11.2013 0
FIZIČNA OSEBA, KI NA DRUŽBO PRENESE PRAVICO DO UPORABE NEPREMIČNIN V ZAMENO ZA TO, DA TA DRUŽBA OPRAVI STORITVE IZBOLJŠANJA IN OPREME TEH NEPREMIČNIN – VZAJEMNE STORITVE 24.10.2013 0
OBRAČUNAVANJE DDV OD PRIDOBITVE BLAGA 25.09.2013 0
UVELJAVITEV PRAVICE DO ODBITKA DDV PO PRENEHANJU IDENTIFIKACIJE ZA NAMENE DDV ZA TRANSAKCIJE, OPRAVLJENE DO PRENEHANJA IDENTIFIKACIJE ZA NAMENE DDV 18.09.2013 0
DOBAVA NEPREMIČNINE, KI JO OPRAVI DOLŽNIK V POSTOPKU ZARADI INSOLVENTNOSTI – UPORABA MEHANIZMA OBRNJENE DAVČNE OBVEZNOSTI PO NACIONALNI ZAKONODAJI 10.09.2013 0
UPORABA NIŽJE STOPNJE DDV ZA STORITVE PLESKANJA STANOVANJA 21.08.2013 0