krpan in druščina postani član

Trije razlogi za "DDVpoznavalca"

Razlog za Dodano Št. komentarjev
SERVIS TOVORNEGA VOZILA IN DDV 28.01.2013 0
VSEBINA IZDANEGA RAČUNA OD 01.01.2013 NAPREJ – OBRNJENO DAVČNO BREME 09.01.2013 0
DOLŽNOST PREDLOŽITVE ZAHTEVKA ZA IZDAJO ID ŠTEVILKE ZA DDV, KADAR DAVČNI ZAVEZANEC (VEČ) NE OPRAVLJA SAMO TRANSAKCIJ, OPROŠČENIH PLAČILA DDV BREZ PRAVICE DO ODBITKA – PRENEHANJE IDENTIFIKACIJE ZA NAMENE DDV 17.12.2012 0
NAKUP ZEMLJIŠČA IN NA NJEM ZGRAJENIH ZGRADB Z NAMENOM RUŠENJA TEH ZGRADB IN IZVEDBE NEPREMIČNINSKEGA PROJEKTA NA TEM ZEMLJIŠČU – PRAVICA DO ODBITKA DDV 03.12.2012 0
ZAKON O DAVKU NA DODANO VREDNOST (neuradno prečiščeno besedilo) 13.11.2012 1
DAJANJE POSLOVNIH PROSTOROV V NAJEM TER STORITVE (STROŠKI VZDRŽEVANJA), KI SO S TEM POVEZANE – OBSTOJ ENOTNO OPRAVLJENE TRANSAKCIJE ZA NAMENE DDV 09.10.2012 0
DDV OBRAVNAVA PRERAZDELITVE (»PREFAKTURIRANJA«) POSTRANSKIH STROŠKOV, NASTALIH PRI OPRAVLJANJU TRANSAKCIJ 25.09.2012 0
ZAVRNITEV PRAVICE DO ODBITKA DDV V PRIMERU NEZAKONITEGA RAVNANJA IZDAJATELJA RAČUNA, KI SE NANAŠA NA BLAGO ALI STORITVE, V ZVEZI S KATERIMI SE UVELJAVLJA TA PRAVICA 06.09.2012 2
IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) ŠT. 282/2011 z dne 15. marca 2011 o določitvi izvedbenih ukrepov za Direktivo 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (prenovitev) 06.09.2012 0
DDV IN RAČUNOVODSKI VIDIK IZDAJANJA RAČUNOV V TUJI VALUTI 06.09.2012 0
ROK ZA PREDLOŽITEV REKAPITULACIJSKEGA POROČILA PRI DAVČNIH ZAVEZANCIH, KI PREDLAGAJO OBRAČUNE DDV ZA DAVČNO OBDOBJE KOLEDARSKEGA TRIMESEČJA 03.09.2012 0