krpan in druščina postani član

Trije razlogi za "DDVpoznavalca"

Razlog za Dodano Št. komentarjev
PRAVILA ZA IZDAJANJE RAČUNOV ZA NAMENE DDV 18.03.2015 4
PRAVICA DO ODBITKA DDV – Nespoštovanje formalnih zahtev – Pridobitev blaga znotraj Unije 25.02.2015 0
VPLIV REGISTRACIJE DEJAVNOSTI IN/ALI DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI DAVČNEGA ZAVEZANCA NA IZVAJANJE DOLOČIL ZDDV-1 18.02.2015 0
ZAHTEVEK ZA IZDAJO IDENTIFIKACIJSKE ŠTEVILKE ZA DDV IN PRENOS PODJETJA 22.01.2015 0
DOLOČITEV KRAJA DOBAVE BLAGA – DOBAVITELJ, KI IMA SEDEŽ V DRUGI DRŽAVI KOT PREJEMNIK – PREDELAVA BLAGA V DRŽAVI ČLANICI, V KATERI IMA SEDEŽ PREJEMNIK 23.12.2014 0
OPREDELITEV DAVČNE OSNOVE ZA PREJETE STORITVE S STRANI TUJIH DAVČNIH ZAVEZANCEV, KADAR LE-TI OBRAČUNAJO DDV, PLAČNIK DDV PA JE SLOVENSKI DAVČNI ZAVEZANEC 18.11.2014 0
DDV SPREMEMBE 2014 – od 01.01.2015 naprej 14.10.2014 1
NIŽJA STOPNJA DDV, KI SE UPORABLJA SAMO ZA KNJIGE, TISKANE NA PAPIR – KNJIGE, IZDANE NA FIZIČNIH NOSILCIH, KI NISO PAPIR, ZA KATERE SE UPORABLJA SPLOŠNA STOPNJA DDV – DAVČNA NEVTRALNOST 08.10.2014 0
OKOLIŠČINE, KI KAŽEJO NA TO, DA JE DAVČNI ZAVEZANEC VEDEL OZ. BI MORAL VEDETI ZA GOLJUFIJO IZDAJATELJA RAČUNOV – ZMOTNA UPORABA MATERIALNEGA PRAVA 17.09.2014 0
STOPNJA OBDAVČITVE PRI OBNOVI IN POPRAVILU STANOVANJ – Možne optimizacije (prihranki) iz naslova DDV pri investitorju, ki nima pravice do (celotnega ali delnega) odbitka DDV 03.09.2014 0
ODBITEK DDV – TRANSAKCIJE LIZINGA – BLAGO IN STORITVE ZA MEŠANO UPORABO – PRAVILO ZA DOLOČANJE ZNESKA DDV, KI GA JE TREBA ODBITI 20.08.2014 0
NOVOSTI NA PODROČJU DDV GLEDE OBDAVČITVE TELEKOMUNIKACIJSKIH STORITEV, STORITEV ODDAJANJA IN ELEKTRONSKIH STORITEV 05.08.2014 1
OPREDELITEV KRAJA OPRAVLJANJA STORITEV PRI PREVODU BESEDIL, KI SE OPRAVIJO DAVČNIM ZAVEZANCEM IN OSEBAM, KI NISO DAVČNI ZAVEZANCI 16.07.2014 0
ZMANJŠANJE DAVČNE OSNOVE ZA NAMENE DDV ZARADI NEOPRAVLJENE PRODAJE – OBSEG OBVEZNOSTI DRŽAV ČLANIC 08.07.2014 0
NAKNADNA PRODAJA GARAŽE IN NIŽJA STOPNJA DDV 12.06.2014 0
UPORABA C) TOČKE ŠESTEGA ODSTAVKA 36. ČLENA ZDDV-1 PRI OPRAVLJANJU TRANSAKCIJ V SVOJEM IMENU IN ZA SVOJ OZ. TUJ RAČUN 28.05.2014 0
POPRAVEK ODBITKA DDV, ČE NI OPRAVLJENA OBDAVČLJIVA TRANSAKCIJA – NEPRIZNANJE ODBITKA DDV 13.05.2014 0
NAVAJANJE KLAVZULE NA IZDANEM RAČUNU V PRIMERU DOBAVE PREJEMNIKU BLAGA V TRISTRANSKEM POSLU 06.05.2014 0
IDENTIFIKACIJA ZA NAMENE DDV PRI POVEZANIH OSEBAH – Vpliv na obveznost identifikacije za namene DDV povezane osebe, če druga povezana oseba že razpolaga z identifikacijsko številko za namene DDV 17.04.2014 0
ODVZEM PRAVICE DO ODBITKA DDV PRI PREJEMNIKU TRANSAKCIJE, ZA KATERO VELJA SISTEM OBRNJENE DAVČNE OBVEZNOSTI, KI GA JE NEUTEMELJENO PLAČAL IZVAJALCU TRANSAKCIJE NA PODLAGI NEPRAVILNO IZDANEGA RAČUNA 11.03.2014 0