krpan in druščina postani član
Visoka stopnja koruptivnosti v slovenski družbi je predvsem odraz: 2
Največja slabost davčnih zavezancev pri izpolnjevanju davčnih obveznosti je: 6
Največja slabost davčnih inšpektorjev v davčnih inšpekcijskih nadzorih je, da: 4
Največji krivec/krivci za padanje standarda, naraščajočo brezposelnost, nazadovanje slovenskega gospodarstva ter neizvajanje prepotrebnih gospodarskih reform je/so: 2
Podpirate zapis v slovensko ustavo, da država (berite - politiki in javni sektor) ne more trošiti več, kot davkoplačevalci prispevamo v državni proračun: 7
Ali menite, da bo slovenska vlada ob koncu leta 2012 dvignila stopnje DDV: 2
Ali menite, da bi morali tudi v Sloveniji redno objavljati seznam davčnih dolžnikov: 0
Generalna direktorica DURS je odstopila - ocenite njeno delo, katero se bi naj objektivno izražalo tudi v delu celotne davčne uprave (1 = najnižja ocena, 5 = najvišja ocena): 1
(Po)letni dopust bom/sem preživel/a: 0
Kaj bi vi kot davkoplačevalec oz. davkoplačevalka naredili z NLB d.d. 0
Prosta finančna sredstva bi kot fizična oseba naložil v: 5
Ali menite, da so slovenski sodniki in sodnice, ki v upravnih sporih odločajo o davčnih sporih med "državo" in davčnimi zavezanci, strokovno usposobljeni in dobro poznajo določila SRS, ZDDV-1, ZDDPO-2, ZDoh-2, ZDavP-2 itd.: 2
Dokazovanje izvora premoženja bi morali opraviti predvsem pri fizičnih osebah, ki so lastniki: 0
Predreferendumska anketa - ali boste podprli varčevanje v javnem sektorju (znižanje plač, optimizacija delovnih mest, nadzor nad investicijami ...): 8
Ali ste v obdobju zadnjih 3 let kaj plačali \"na črno\" in/ali niste vzeli računa pri prejemu blaga oz. storitve: 0
Ali vas bi neposredno (materialno) prizadela stavka javnih uslužbencev (policistov, šolnikov, zdravnikov, carinikov ...): 3
Kateri ukrep bi po vašem mnenju najbolj prispeval k zmanjševanju slovenskega proračunskega deficita: 8
Ali menite, da bi morali vsi sindikati objaviti rezultate poslovanja (prilive, odlive, prihodke, odhodke...) in plače sindikalnih funkcionarjev: 2
Kaj menite, da je glavni vzrok za izbiro izvajalca, ki je uvedel nov (delno delujoči - nedelujoči) davčni informacijski sistem, ki povzroča davčnim zavezancem toliko težav v praksi: 0
Odpiramo interno referendumsko vprašanje, kako bi vi poimenovali DURS-ov informacijski sistem eDavki v povezavi z eKartico: 3