krpan in druščina postani član
Koliko naj bi po vašem mnenju znašala površina stanovanja, od katere se ne bi plačeval davek na nepremičnine (davek na posest nepremičnin)? 0
Pri delu pogrešam strokovno literaturo – v prakso usmerjene knjige in priročnike iz naslednjih področij: 0
V primeru pridobitve iz EU, ko je račun izdan ter blago dobavljeno v enem mesecu, račun pa prejet v naslednjem mesecu, ravnam pri obračunu DDV glede obračunanega in vstopnega DDV naslednje: 0
Kdaj greste letos na letni dopust? 0
Ali podpirate uvedbo davka na prevozna sredstva (osebne avtomobile)? 0
Ali veste po katerem zakonu, s katerim davkom in po kakšni davčni stopnji je obdavčena »sedmica«? 0
Delo in prizadevanja generalnega direktorja Davčne uprave Republike Slovenije (DURS) g. Ivana Simiča ocenjujem kot: 0
Za odgovor na pritožbo, ki smo jo podali na odločbo davčnega organa I. stopnje, je II. stopnja (Ministrstvo za finance) potrebovalo: 0
Kako pogosto evidentirate poslovne dogodke v poslovne knjige in davčne evidence? 0
Ali vam je že bila izdana oziroma ali ste že prejeli odločbo o odmeri dohodnine? 0
Kako ste zadovoljni (npr. dosegljivost, čas uradnih ur, vsebina dobljenih informacij) z neposredno komunikacijo (telefon, telefaks, e-pošta) z davčnim organom (davčnimi kontrolorji, davčnimi inšpektor 0
Z upoštevanjem pripomb, ki sem jih podal na zapisnik o izvršenem davčnem inšpekcijskem nadzoru, imam naslednje izkušnje: 0
Ali bi s spremembo v plačevanju prispevkov za zdravstveno zavarovanje samozaposlenih (zavarovalni osnovi 500 in 900 EUR) država pobrala več ali manj prispevkov? 0
S strani Vlade Republike Slovenije javno objavljene predvidene spremembe davčne zakonodaje ocenjujem kot: 0
Zamisel o davčni amnestiji (s plačilom določenega zneska si zavezanec »kupi« pravico, da za pretekla davčna obdobja pri njemu ne bo uveden davčni nadzor): 0
Določbo iz 67. člena ZDDV-1, da mora davčni zavezanec za uveljavljanje pravice do odbitka DDV od nabav v RS in pridobitev iz Skupnosti imeti račun, ki je izdan v skladu z 81. do 84. členom ZDDV-2, oce 0
Opredmetena osnovna sredstva z značajem drobnega inventarja, katerih posamična nabavna vrednost po dobaviteljevem obračunu ne presega 500 evrov, evidentiramo: 0
Zneske iz »zapoznelih« prejetih računov, ki se nanašajo na pretekla leta, evidentiramo v poslovne knjige in upoštevamo pri ugotavljanju davčne osnove na naslednji način: 0
Določbo 1. člena predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davčni službi (ZDS-1B), na podlagi katerega bi Davčna uprava Republike Slovenije imela svojo zastavo in svoj znak: 0
Določba 5. odst. 101. člena predloga ZDoh-2, da se v primeru prenosa nepremičnin iz podjetja v gospodinjstvo (med ali ob prenehanju dejavnosti) za čas pridobitve kapitala šteje čas prenosa sredstev oz 0