krpan in druščina postani član
Kako ste v vašem podjetju pripravljeni na uvedbo eura? 0
Ali bi podprli spremembe zakonodaje, na podlagi katerih bi se dobiček s.p.-ja obdavčeval po ZDDPO, s.p. bi za svoje delo prejemal (obdavčeno) plačo, si izplačeval (obdavčeno) udeležbo v dobičku in ne 0
Ali poznate institut samoprijave iz Zakona o davčnem postopku (ZDavP-1) in kako ocenjujete njegovo koristnost (uporabnost) ? 0
Ali bi podprli zakon, s katerim bi bil uveden prispevek (»cerkveni davek«), ki bi služil namenskemu financiranju delovanja verskih skupnosti, pri čemer bi prispevek plačevale samo osebe, ki so se izja 0
Koliko naj bi po vašem mnenju znašala površina stanovanja, od katere se ne bi plačeval davek na nepremičnine (davek na posest nepremičnin)? 0
Pri delu pogrešam strokovno literaturo – v prakso usmerjene knjige in priročnike iz naslednjih področij: 0
V primeru pridobitve iz EU, ko je račun izdan ter blago dobavljeno v enem mesecu, račun pa prejet v naslednjem mesecu, ravnam pri obračunu DDV glede obračunanega in vstopnega DDV naslednje: 0
Kdaj greste letos na letni dopust? 0
Ali podpirate uvedbo davka na prevozna sredstva (osebne avtomobile)? 0
Ali veste po katerem zakonu, s katerim davkom in po kakšni davčni stopnji je obdavčena »sedmica«? 0
Delo in prizadevanja generalnega direktorja Davčne uprave Republike Slovenije (DURS) g. Ivana Simiča ocenjujem kot: 0
Za odgovor na pritožbo, ki smo jo podali na odločbo davčnega organa I. stopnje, je II. stopnja (Ministrstvo za finance) potrebovalo: 0
Kako pogosto evidentirate poslovne dogodke v poslovne knjige in davčne evidence? 0
Ali vam je že bila izdana oziroma ali ste že prejeli odločbo o odmeri dohodnine? 0
Kako ste zadovoljni (npr. dosegljivost, čas uradnih ur, vsebina dobljenih informacij) z neposredno komunikacijo (telefon, telefaks, e-pošta) z davčnim organom (davčnimi kontrolorji, davčnimi inšpektor 0
Z upoštevanjem pripomb, ki sem jih podal na zapisnik o izvršenem davčnem inšpekcijskem nadzoru, imam naslednje izkušnje: 0
Ali bi s spremembo v plačevanju prispevkov za zdravstveno zavarovanje samozaposlenih (zavarovalni osnovi 500 in 900 EUR) država pobrala več ali manj prispevkov? 0
S strani Vlade Republike Slovenije javno objavljene predvidene spremembe davčne zakonodaje ocenjujem kot: 0
Zamisel o davčni amnestiji (s plačilom določenega zneska si zavezanec »kupi« pravico, da za pretekla davčna obdobja pri njemu ne bo uveden davčni nadzor): 0
Določbo iz 67. člena ZDDV-1, da mora davčni zavezanec za uveljavljanje pravice do odbitka DDV od nabav v RS in pridobitev iz Skupnosti imeti račun, ki je izdan v skladu z 81. do 84. členom ZDDV-2, oce 0