krpan in druščina postani član
Glede na slovensko proračunsko "brezno" - kateri predlog Vlade RS bi podprli za zmanjšanje proračunskega deficita: 6
Ali podpirate idejo, da bi 1. april - DAN NORCEV preimenovali v DAN POLITIKOV: 1
Ali podpirate zahtevo EU za uvedbo posebnega davka na depozite v evropski "pralnici denarja" - Cipru - v zameno za finančno pomoč, s čimer Ciper sam zagotovi del denarja za sanacijo obstoječega stanja: 2
Če bo v DZ potrjena nova vlada mandatarke Alenke Bratušek, ali pričakujete: 1
Kaj menite o mandatarki Alenki Bratušek: 19
Glede na deficit v slovenskem državnem proračunu - ali podpirate zmanjšanje plač v javnem sektorju za: 7
Kako ocenjujete opravljeno delo dr. Janeza Šušteršiča v vlogi Ministra za finance (z ocenami od 1 do 5): 2
Blokada poročanja za določene dohodek po REK-2 je: 0
Ali ste za ukinitev enega izmed naslednjih državnih praznikov in/ali dela prostih dni: 2
Glede na vse izvedene popravke - spremembe davčne zakonodaje bom kot fizična in/ali bomo kot pravna oseba v letu 2013 0
Ali se bi odločili za obračunavanje dohodnine in DDPO "po normiranih odhodkih", če izpolnjujete oz. bi izpolnjevali predpisane zakonske pogoje (prihodki pod 50.000,00 EUR...): 6
Ali bi kot davkoplačevalec/davkoplačevalka podprli stavko javnega sektorja zaradi napovedane racionalizacije javnega sektorja (odpuščanja zaposlenih v javnem sektorju in/ali zmanjšanje njihovih plač): 7
Ali bi podprli v sklopu racionalizacije stroškov državnega proračuna 3
Visoka stopnja koruptivnosti v slovenski družbi je predvsem odraz: 2
Največja slabost davčnih zavezancev pri izpolnjevanju davčnih obveznosti je: 6
Največja slabost davčnih inšpektorjev v davčnih inšpekcijskih nadzorih je, da: 4
Največji krivec/krivci za padanje standarda, naraščajočo brezposelnost, nazadovanje slovenskega gospodarstva ter neizvajanje prepotrebnih gospodarskih reform je/so: 2
Podpirate zapis v slovensko ustavo, da država (berite - politiki in javni sektor) ne more trošiti več, kot davkoplačevalci prispevamo v državni proračun: 7
Ali menite, da bo slovenska vlada ob koncu leta 2012 dvignila stopnje DDV: 2
Ali menite, da bi morali tudi v Sloveniji redno objavljati seznam davčnih dolžnikov: 0