krpan in druščina postani član
Nov 66.a člen ZDDV-1 v povezavi z Zakonom o preprečevanju zamud pri plačilih krši temeljno načelo DDV, t.j. načelo nevtralnosti, kot je to opredeljeno z Direktivo Sveta 2006/112/ES! 0
V skladu z ZPreZP prijavljanje denarnih obveznosti v obvezni večstranski pobot za stranke v našem računovodskem servisu: 0
Izvajanje davka na dodano vrednost v Sloveniji se odlikuje: 0
Katera politična stranka ima v svojem programu zapisan pošten, stimulativen davkoplačevalski program? 0
Razrešitev direktorja DURS-a g. Stojana Grilja: 0
Po oblikovanju nove vlade se bodo pravice davkoplačevalcev glede na pretekla leta: 0
Enodnevnega brezplačnega seminarja "DAVČNI VIDIK POKOJNINSKIH SKLADOV" + druge davčne specialitete: 0
Pri večini opravljenih davčnih pregledov našega (mojega) poslovanja lahko povem le to, da: 0
O obstoju domnevno ponarejenih žigov carinskih organov pri vračilu DDV v potniškem prometu: 0
Najprimernejši kandidat za finančnega ministra v vladi RS bi bil: 0
Moj davčni svetovalec je: 0
Pri sooblikovanju nove davčne zakonodaje (dohodnina, davek od dobička ...) bi morali kot državni partnerji sodelovati predvsem: 0
Dragi Božiček in Dedek Mraz! V letu 2001 mi izpolnita mojo največjo davkoplačevalsko željo: 0
Za zapolnitev proračunske luknje finančnemu ministru Tonetu Ropu toplo priporočam: 0
Pri podaritvi poslovnih daril poslovnim partnerjem: 0
Nov državni sekretar za davčno področje na MF je postal predsednik DDSS. Z njegovim imenovanjem: 0
Rok za predložitev poslovnih bilanc na Agencijo za plačilni promet bi moral: 0