krpan in druščina postani član
Ali menite, da bi bilo bolje kaznovati izdajatelje računov (prodajalce, natakarje, komercialiste...) pri plačevanju z gotovino, če le teh ne izdajo ali kupce (kot nakazuje predlog zakona): 4
Kje ste preživeli čas med 27. aprilom in 1. majem: 0
Ocenite vaš letni strošek zaradi pričakovane uvedbe davčnih blagajn: 0
Skladno z neuradnimi napovedmi slovenske vlade - ali podpirate (še) višjo obdavčitev "kapitala" - obresti, dividend, davka od dohodka pravnih oseb, davka od dohodka iz dejavnosti ...: 9
Kaj pričakujete od letne dohodninske napovedi za leto 2014: 2
Ali menite, da je potrebno zaposlenim v javnem sektorju prepovedati delo po avtorskih, podjemnih in ostalih pogodbah z "javnimi institucijami": 9
Koliko vaših privarčevanih sredstev imate naloženih v obliki depozitov v bankah na ozemlju Slovenije; 0
Ocenite delovanje davčnega organa na podlagi vaših izkušenj (delovanje informacijskega sistema, prijaznost, korektnost ...), 5 je najvišja možna ocena, 1 je najnižja možna ocena: 2
Ali pri najemanju posojila kot fizična oseba razmišljate, da ga ne bi vrnili: 0
Kaj menite kot davkoplačevalci, kakšen družbeni red imamo v Sloveniji: 1
Do kdaj nameravate oddati "zaključni račun" za leto 2014 (obračun DDPO, davka od dohodka iz dejavnosti, AJPES bilance ...): 0
Ali podpirate idejo, da bi namesto 2. maja kot dela prost delovni dan (znova) uvedli 2. januar: 12
Vaše največja želja v letu 2015: 7
A se počutite "opeharjene" zaradi prikrite obdavčitve goriva(visoke trošarine), glede na to, da je gorivo v Avstriji za cca. 20% cenejše: 3
Ali menite, da bi morala država poskrbeti, da lahko vsi majhni gospodarski subjekti (gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki itd.) posredujejo eRačun javnemu sektorju brezplačno: 14
Ali v Sloveniji glede na vse anomalije (sindikati diktirajo tempo gospodarstvu, nesposobnost politikov itd.) sploh potrebujemo gospodarskega ministra: 1
Ali menite, da bi se morali vsi, ki prejemajo nadomestilo za brezposelnost na zavodu za zaposlovanje že več kot 3 mesece, v zameno za nadomestilo za vsaj 1 teden vključiti v projekt javnih del (npr. čiščenje gozdov, pomoč starejšim na domu, sezonska dela 17
Sindikati javnega sektorja predlagajo zvišanje stopenj Davka od dohodkov pravnih oseb za ohranitev "življenjskega standarda" delavcev v javnem sektorju. Ali podpirate njihov predlog: 8
Na katerem davčnem področju imate največ težav: 0
Ali bi vi v vašem podjetju zaposlili Luka Mesca, zagovornika demokratičnega socializma, čeprav bi delo opravljal brezplačno: 4