NOVOSTI PRI BRDAVSU (12.12.2016)


 

Vlada izdala spremembe uredbe o določitvi finančnih uradov

 

Vlada je na 113. redni seji 7. decembra 2016 izdaja Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi finančnih uradov Finančne uprave RS.

 

V uredbi so določeni sedeži posameznih finančnih uradov, območja, na katerih opravljajo naloge, določena je tudi razmejitev nalog med Generalnim finančnim uradom in posameznimi finančnimi uradi.

 

Finančno upravo Republike Slovenije, ki je na podlagi Uredbe o organih v sestavi ministrstev, organ v sestavi Ministrstva za finance, sestavljajo Generalni finančni urad in finančni uradi, ki so notranje organizacijske enote finančne uprave. Finančna uprava Republike Slovenije (vse njene notranje organizacijske enote) je stvarno pristojna za opravljanje nalog, določenih v Zakonu o finančni upravi, na območju celotne države.

 

Zaradi povečanja učinkovitosti pobiranja davkov s predlogom spremembe uredbe drugače določajo nekatere naloge, ki jih izvajajo posamezni finančni uradi.

 

 

Vir: Spletne strani Vlade Republike Slovenije [12.12.2016].

 

Vaš komentarPošlji povezavo članka.
NOVOSTI PRI BRDAVSU