Obračun plačila za poslovodenje (040 družbenik)

Podatki o družbi
Podatki za družbeniku (poslovodji)
Podatki za obračun

 
 Pošlji povezavo članka.
Obračun plačila za poslovodenje (040 družbenik)