Cesarjev urnik

S klikom modrega dne (vsebinski vnos) ali rumenega dne (praznik) se vam bo izpisala vsebina vnesenega(ih) dogodka(ov).

DDPO OBRAČUN za 2016 - redni termin - CELJE
Obiščite specializirano davčno izobraževanje.
VLOGA ZA UVELJAVLJANJE POSEBNE OLAJŠAVE ZA VDČ
Rok za predložitev vloge za uveljavljanje posebne olajšave za VDČ za leto 2016.
VLOGA ZA UVELJAVLJANJE OLAJŠAVE ZA VLAGANJA V KMETIJSTVU
Rok za predložitev vloge za uveljavljanje olajšave za investiranje v kmetijstvu v letu 2016.
ZAHTEVEK ZA UVELJAVLJANJE DEJ STR PRI DOHODKU IZ DPR
Rok za predložitev zahtevka za uveljavljanje dejanskih stroškov prevoza in nočitve pri dohodku iz DPR za leto 2016.
DDPO OBRAČUN za 2016 - redni termin - MARIBOR
Obiščite specializirano davčno izobraževanje.
PREŠERNOV DAN - SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK
Državni praznik in dela prost dan v Sloveniji
DDPO OBRAČUN za 2016 - redni termin - LJUBLJANA
Obiščite specializirano davčno izobraževanje.
NAPOVED - akontacija DOH za dohodke iz DPR za rezidente
Vložitev napovedi za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz DPR - januar 2017.
Vabljeni na - Delavnico s KRPANOM - LJUBLJANA
Brezplačna predstavitev popolne davčne rešitve!
Vabljeni na - Delavnico s KRPANOM - MARIBOR
Brezplačna predstavitev popolne davčne rešitve!
PUST - PUSTNI TOREK
Pust - našemite se!
NAPOVED ZA ODDAJANJE PREMOŽENJA V NAJEM
Rok za pred. nap. za odmero DOH od dohodka iz oddajanja premoženja v najem v letu 2016.
NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD DIVIDEND
Rok za vložitev napovedi za odmero dohodnine od dividend prejetih v letu 2016.
NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI
Rok za vložitev napovedi za odmero dohodnine od obresti prejetih v letu 2016.
NAPOVED ZA ODMERO DDOIFI ZA LETO 2015
Vložitev napovedi za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve IFI za leto 2016.
NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE - VP, DRUGI DELEŽI TER IK
Vložitev napovedi ali ali priglasitev odloga ugotavljanja davčne obveznosti od dobička iz kapitala za leto 2016.
NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI doseženih pri bankah in hranilnicah
Vložitev napovedi za odmero DOH od obresti doseženih pri bankah in hranilnicah v letu 2016.Pošlji povezavo članka.
Krpanov urnik - pomembni dogodki in roki - 2/2017