Obračun plače

Podatki o delodajalcu
Podatki o delojemalcu
Podatki za obračun
 Pošlji povezavo članka.
Obračun plače