Davčna delavnica št. 1 - TRIKOTNI POSLI ZNOTRAJ UNIJE

V letu 2019 pričenjamo z novo obliko intenzivnih, krajših izobraževanj v Ljubljani in Mariboru v manjših skupinah udeležencev.
Vabljeni na Davčno delavnico št. 1, delavnico vodi mag. Damijan Špes.


Več o temDavčni izračuni - s Krpanom ste najraje računali


Imenik davčnih zavezancev - zadnja iskanja

Iskanje - davčna številka ali naziv

Naslednji cesarjev datum

Delavnica št. 1 - TRIKOTNI POSLI ZNOTRAJ UNIJE - MARIBOR
Intenzivno, krajše izobraževanje s področja DDV.
Drugi pomembni roki in dogodki


Najbolj brane vsebine

Vroče iz klepetalnice

Največ komentarjev prejšnjega dne


Prečiščeno iz klepetalnice

DDV - davek na dodano vrednost

DDPO - davek od dohodka pravnih oseb

DOH - dohodnina

Drugi davki, dajatve in prispevki

Ostalo


10 Udarnih klepetov pri cesarici