OBRAČUN ŠTUDENTSKEGA DELA

Izračun obračuna študentskega dela je narejen skladno s pojasnilom MF, št. 423-41/2015; pojasnilom FURS, št. 421-500001/2015-2; in pojasnilom MDDSZ, št. brez številke.

Podatki o študentu/dijaku
Podatki o naročniku
Podatki za obračun

 Pošlji povezavo članka.
Obračun študentskega dela