Obračun dohodka za delo na drugi podlagi (sejnine ...)

Podatki o prejemniku dohodka
Podatki o naročniku
Podatki za obračun

 Pošlji povezavo članka.
Obračun dohodka za delo na drugi podlagi (sejnine,...)