NEENOTNA PRAKSA BANK PRI TRANSAKCIJSKIH RAČUNIH SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV (04.09.2018)


Šablona

 

Iz sklopa - modula:

PRAKSA/Mnenja DURS-MF/Ostalo/ …

 

REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA FINANCE

 

Številka: brez številke

Datum: 31.08.2018

 

NEENOTNA PRAKSA BANK PRI TRANSAKCIJSKIH RAČUNIH SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV

 

 

Zavezanec navaja, da je pred kratkim sem naletel na velik nesmisel oziroma birokratsko oviro za samostojne podjetnike, ki jo povzročajo nekatere banke. Odprl je s.p. in banka je zahtevala dodatno odprtje poslovnega računa, kljub temu, da osebni račun že ima pri isti banki. V Zakonu o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih ((Uradni list RS, št. 7/18 in 9/18 – popr.) ni nikjer navedeno, da fizični račun ne more biti uporabljen tudi za namen dejavnosti, le banki je potrebno sporočiti, da za namen dejavnosti uporabljaš svoj osebni račun. V primeru gre še za povzročanje dodatnih stroškov s.p.-jem, saj je za oba potrebno plačevati stroške.

 

Uvodoma pojasnjujemo, da je primarna naloga Ministrstva za finance, kot resornega ministrstva za področje bančništva, oblikovanje sistemskih rešitev, ki omogočajo učinkovito in varno delovanje bank ter njihov nadaljnji razvoj, obenem pa zagotavljajo finančno stabilnost in tudi varstvo za vlagatelje.

 

Področje, ki se ga izpostavlja, je urejeno v 11. poglavju ZPlaSSIED, ki ureja register transakcijskih računov. V skladu s sedmo alinejo 2. točke drugega odstavka 192. člena ZPlaSSIED, se v registru transakcijskih računov obdeluje tudi podatek, da se transakcijski račun, katerega imetnik je fizična oseba, uporablja za opravljanje dejavnosti. Nadalje je v šestem odstavku 192. člena določeno, da morajo imetniki transakcijskih računov, ki so fizične osebe, ponudnikom plačilnih storitev, ki vodijo transakcijske račune, zagotoviti podatek, da se transakcijski račun uporablja za opravljanje dejavnosti. Skladno s šestim odstavkom 192. člena ZPlaSSIED mora fizična oseba banki sporočiti, če osebni transakcijski račun uporablja za opravljanje dejavnosti, preden začne transakcijski račun uporabljati za opravljanje dejavnosti. Za že obstoječe transakcijske račune, ki jih fizične osebe uporabljajo za opravljanje dejavnosti, ki niso javni v registru transakcijskih računov, pa je v 330. členu ZPlaSSIED določeno, da morajo fizične osebe banke najkasneje do 30. junija 2018 obvestiti, da transakcijski račun uporabljajo za opravljanje dejavnosti. Namen zakonsko določene zahteve glede sporočanja in javne objave podatkov o transakcijskih računih podjetnikov in zasebnikov, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti v registru transakcijskih računov je zagotavljanje javnosti podatkov in s tem večje varnosti pravnega prometa v zvezi z opravljanjem dejavnosti.

 

Zakonske določbe ZPlaSSIED ne določajo različnih oblik transakcijskih računov, temveč ponudbe le-teh (in nadomestila za njihovo zagotavljanje) določajo banke v skladu s svojo poslovno politiko, zato veljavna zakonodajna ureditev tudi ne zahteva odprtja (skupnega) transakcijskega računa, ki se uporablja za osebne in poslovne namene. Prav tako ZPlaSSIED ne določa, da mora imeti samostojni podjetnik ločen transakcijski račun za opravljanje dejavnosti. Če banka odprtje (skupnega) transakcijsekga računa zavrne, lahko fizični osebi, ki opravlja dejavnost ponudi odprtje ločenih računov za osebne in poslovne namene. Če fizična oseba ne želi tega sprejeti, pa lahko enostransko prekine pogodbo o plačilnih storitvah v skladu z 99. členom ZPlaSSIED ter se odloči za odprtje skupnega transakcijskega računa pri drugi banki, ki omogoča odprtje tovrstnega računa.

 

Glede na navedeno Ministrstvo za finance ocenjuje, da je sedanji institucionalni okvir, ki ureja register transakcijskih računov, ustrezen, zato ne načrtuje nadaljnjih postopkov v zvezi s predlogom.

 

 

Vsebina pojasnila / mnenja Ministrstva za finance temelji na naslednji zakonodaji (zakonski in podzakonski predpisi):

·Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih -ZPIaSSIED, Uradni list RS, št. 07/18 (09/18-popr.).

 

OPOMBA: Zapis zakonodaje, na katerem temelji mnenje Ministrstva za finance, je pripis uredništva.

 

Vaš komentar
1 Komentiraj odgovor

Odg:NEENOTNA PRAKSA BANK PRI TRANSAKCIJSKIH RAČUNIH SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV

Avtor: DUAR | 05.09.2018 20:49

Najlepša hvala za ta prispevek. Natisnil sem ga, pokazal pristojnim na moji banki in po več kot 20 letih zaprl moj poslovni transakcijski račun. Še enkrat, iskrena hvala.

2 Komentiraj odgovor

Odg:NEENOTNA PRAKSA BANK PRI TRANSAKCIJSKIH RAČUNIH SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV

Avtor: Iza | 06.09.2018 09:52

Za MF je pa vse OK, če nam ni kaj všeč , naj gremo pa drugam, če imamo kam   - upam da.  (  nisem v tej situaciji)

 Kaj so že naloge MF ...

Vaš komentarPošlji povezavo članka.
NEENOTNA PRAKSA BANK PRI TRANSAKCIJSKIH RAČUNIH SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV | 5 Razlogov za superdavke