krpan in druščina postani član

PRAVILA ZA IZDAJANJE RAČUNOV ZA NAMENE DDV (18.03.2015)

 

beba - 24.10.2018 - 13:12

Izdani račun,za storitev brez naročilnice oz.pogodbe za košnjo trave in urejanje okolice,saj tudi nima osnovnega sredstva, ker je uporabila kosilnico,ki je last stanovalcev,brez naročilnice oz.pogodbe za košnjo trave in urejanje okolice,na naslovu,kjer prebiva,poslovni prostor ima pa na Ljubljanski21c 1241 Kamnik,kjer opravlja kozmetične in lepotilne storitve,imenovan LEPOTILNICA,katere lastnica je JOKIĆ LEJA s.p.,kjer pa trave sploh ni pred poslovnim prostorom,sicer ima v registraciji s.p.-ja tudi navedeno,da lahko to storitev opravlja,ampak,kako je to mogoče,da za to dejavnost nima osnovnih sredstev niti pogodbe o  najemu za ta namen.Ali sme izdati račun brez razloga zgoraj navedenega?

priloga:Račun in plačilo storitve od Upravitelja za M.Blejca 6 Kamnik,SKG KAMNIK,kjer je razvidno,da je prejela nakazilo.

rakov povratnik - 25.10.2018 - 08:24

na vprašanje ne bom odgovoril, ker ozadja res ne poznam, imam pa občutek, da se v tem postu skriva predvsem neka užaljenost in namen očrniti upravitelja in izvajalca storitve.

Na način, kot so podatki podani, z imenom in priimkom (kljub temu, da gre za izvajalca, torej s.p. oz. drugačno pravno osebo, bi rekel, da gre tudi za kršitev varovanja osebnih podatkov.

Sicer pa, v razmislek: izvajalec ima registrirano dejavnost, storitev je naročil upravitelj. Po zakonu je sicer že ustni dogovor enako naročilu, če so dogovorjeni vsi elementi storitve. Če še enkrat premislite, gre res za kakšno nepravilnost?

Maja - 25.10.2018 - 08:41

Po Zakonu o obligacijskih razmerjih se za naročilo ali pogodbo ne zahteva obličnost (to pomeni, da je v pisni obliki in podpisana) temveč zadošča (tudi) sklenitev pogodbe ali dano naročilo ustno. Obličnost (pisnost) pogodbe se zahteva zgolj za zakonsko določene pogodbe (gradbena), zakon ne zahteva pisne pogodbe niti za nakup/prodajo nepremičnine ampak pri tej vrsti zahteva notarsko overjeno zemljiško knjižno dovolilo (intabulacijska klavzula), ki je običajno del prodajne pogodbe in se zato te pogodbe pišejo v pisni obliki.

Se pa strinjam z Rakovim povratnikom....in njegovimi ugotovitvami.

Beba, Slovenceljni smo en zanimivi narod. Če le leahko bomo prej škodovali kot pa nekomu pomagali in ni ga večjega veselja od tistega, ko vidimo da gre nekomu slabše kot nam in ne večjega gorja od tistega, ko se žremo zaradi sosedovih rož, ki so lepše od naših.

Lucija - 25.10.2018 - 12:25

Obstaja posodobljena verzija gradiva...oktober 2016