krpan in druščina postani član

PREKLIC DELA NA DOMU (28.05.2020)

 

B - 29.05.2020 - 13:00

Mislim, da je tudi obveščanje o pričetetku dela nepotrebna birokracija, ki jo bodo odpravili v procesu debirokratizacije.