A. Splošni podatki

Potrebno je vpisati podjetje!
Potrebno je vpisati sedež!
Potrebno je vpisati poštno številko!
Potrebno je vpisati zakonitega zastopnika!
Potrebno je vpisati kontaktno osebo!
Potrebno je vpisati telefon!
Potrebno je vpisati telefax!
Potrebno je vpisati naslov spletne strani!
Potrebno je vpisati elektronski naslov!
Manjka podatek!
Manjka podatek!
Manjka podatek!

B. Računovodske storitve vršimo za (ustrezno označi - vpiši) :Polje je potrebno izpolniti!

C. Teritorialno pokrivamo s svojimi storitvami (vpišite kraj ali področje delovanja) :

Manjka podatek!

D. Ostale posebnosti (kratek opis drugih posebnosti, npr. izvajamo tudi samo del računovodskih storitev, npr. obračun plač, obračun amortizacije, sestavljanje letnega poročila)

E. Ostalo (ti podatki se ne bodo prikazovali v imeniku)

Manjka podatek!
Manjka podatek!
Manjka podatek!
Manjka podatek!

Manjka podatek!

Po preteku z vaše strani izbranega obdobja (1 ali 3 mesece), lahko vaše podatke ponovno vpišete.

 Pošlji povezavo članka.