Naslov teme: Dejanski lastniki

2698
št. ogledov
12
št. odgovorov
20
zap. št. teme
22:10 - 03.01.18 | Ostalo
Avtor: Sam
Komentiraj temo Zapri vse odgovore
20

Do 19,1,2018 je potrebno sporočiti na AJPES "dejanske lastnike". Izvzete so enoosebne družbe d.o.o., vendar pa dodatno piše: 

Skladno z določbo 39. člena ZPPDFT-1 med izjeme spadajo tiste enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo, pri katerih je fizična oseba edini družbenik in hkrati njen edini zastopnik.

Na osnovi tega torej mora enoosebni d.o.o. v 100 % lasti enega lastnika sporočiti podatke, ker družbo zastopa tudi PROKURIST, KI JE TUDI ZASTOPNIK (ni pa lastnik).


Tematska rubrika: Prispevki ostalih področij
20.1

Dejanski lastniki

Komentiraj odgovor Avtor: TanjaCR | 08:23 - 04.01.18

http://www.uppd.gov.si/fileadmin/uppd.gov.si/pageuploads/ZPPDFT-1/ugotavljanje_dejanskega_lastnika_stranke.pdf

Glej odgovor na vprašanje 22.11.2017!

20.2

Dejanski lastniki

Komentiraj odgovor Avtor: zana | 08:48 - 04.01.18

Kaj pa če je edini lastnik  tudi prokurist, direktor pa nekdo drug, mora tudi oddati ?  

20.2.1

Dejanski lastniki

Komentiraj odgovor Avtor: mk | 09:55 - 04.01.18

Direktor je zastopnik. torej potrebno oddati.

20.3

Dejanski lastniki

Komentiraj odgovor Avtor: LANA | 10:01 - 04.01.18

Ali je potrebno sporočati v primeru ko je mož edini družbenik s 100 % poslovnim deležem, žena pa direktor  družbe?  Ni mi več jasno....

20.3.1

Dejanski lastniki

Komentiraj odgovor Avtor: Brina | 11:19 - 04.01.18

Lana, da potrebno bo poročati, izjema je samo edini lastnik, ki je tudi poslovodja.

Lp

20.4

Dejanski lastniki

Komentiraj odgovor Avtor: zana | 10:39 - 04.01.18

Edini lastnik je samo prokurist in ni direktor, tudi potrebno oddati, sem prav razumela ?

20.4.1

Dejanski lastniki

Komentiraj odgovor Avtor: Brina | 11:19 - 04.01.18

Zana, prav si razumela.

Lp

20.4.1.1

Dejanski lastniki

Komentiraj odgovor Avtor: kucbia | 11:29 - 04.01.18

kaj pa enoosebna družba, lastnik je hkrati direktor ,prokurist pa druga oseba.

je treba poročat?

20.4.1.1.1

Dejanski lastniki

Komentiraj odgovor Avtor: Brina | 12:09 - 04.01.18

Če je edini lastnik tudi direktor, ni potrebno poročat ne glede kdo je prokurist.

Lp

20.5

Dejanski lastniki

Komentiraj odgovor Avtor: d.k. | 12:49 - 04.01.18

Večinski lastnik več kot 75% je hkrati prokurist, manjšinski lastnik manj kot 25% je hkrati direktor.

Kako pravilno vpisati v register dejanskih lastnikov? To je bilo moje vprašanje na Urad za preprečevanje pranja denarja.

Odgovor je bil :

Postopek ugotavljanja dejanskega lastništva se izvede v skladu z določbami 35.čl.ZPPDFT-1 in sicer se za

dejanskega lastnika šteje oseba, ki je imetnik zadostnega poslovnega deleža, delnic in drugih pravic ali je 

udeležen v kapitalu z zadostnim deležem ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev. Pokazatelj

neposrednega ter tudi posrednega lastništva je lastništvo več kot 25% poslovnega deleža, glasovalnih ali

drugih pravic. Deležev, ki so manjšji kot 25% se v register ne vpisuje. V primeru, da se dejanskega lastnika na zgoraj navedeni način ne da ugotoviti, se v register kot dejanskega lastnika vpiše poslovodstvo.

Glede na zgornje pojasnilo in podatke, ki ste jih posredovaali, je v opisanem primeru dejanski lastnik tista

fizična oseba, ki ima več kot 75% delež, medtem ko pri drugi fizični osebi višina njenega deleža ne dosega 

kriterija iz 1.tč. prvega odstavka 35.čl. v povezavi z drugim odstavkom 35.čl. ZPPDFT-1, saj znaša manj kot

25%. Direktorja kot poslovodstvo se lahko vpiše v register dejanskih lastnikov le, če ni ugotovljena nobena fizična oseba kot dejanski lastnik. V primeru, kot ste ga opisali, pa se dejanskega lastnika lahko ugotovi, zato

ta določba 5.odst. 35.čl. ZPPDFT-1 ne pride v poštev.

Upam, da sem pomagala. e-mail Urada : mf.uppd@mf-rs.si

20.6

Dejanski lastniki

Komentiraj odgovor Avtor: PC | 11:15 - 05.01.18

Kaj pa v primeru, ko imamo lastne deleže.? Enoosebna družba, isti lastnik in direktor. Lastnik ima 5% delež, družba pa 95% delež.

20.7

Dejanski lastniki

Komentiraj odgovor Avtor: ana | 18:35 - 05.01.18

Kaj pa ko so štirje lastniki z enakimi deleži, vsak točno 25%, trije od teh so zastopniki. Dva direktorja in prokurist. Koga se vpiše v tem primeru?

Komentiraj temo Zapri vse odgovore
040 družbeniki
Izračunaj neto dohodka in dajatev pri družbeniku poslovodji.
KRPAN RAČUNA NA PRSTE
DDV kalkulator
Hiter, enostaven izračun Cene brez DDV ali Cene z DDV za poljubno stopnjo DDV.
Davkoplacevalci.com
Študentsko delo do in od 01.02.2015 naprej
Izračunaj svoj dohodek - obračun študentskega dela.
Davkoplacevalci.com

Tukaj je prostor za vaš oglas.
Oglaševanje - tekstovni oglasiPošlji povezavo članka.
Dejanski lastniki | Prispevki ostalih področij | 22:10 - 03.01.18