krpan in druščina postani član
Naslov teme Zadnji komentar
832 76. a .člen 386 8 24.02.2022 - 14:24 / sonce
1667 Ddpo - odpis davcno nepriznan 359 1 25.04.2022 - 07:44 / Eva
1275 Najemnina 823 17 28.03.2022 - 20:40 / jjj
755 popoldanski s.p. 342 4 18.02.2022 - 14:45 / TIBA
162 TMD 2021 461 2 12.01.2022 - 15:27 / TIBA
251 podatki drugemu računovodstu 794 2 02.02.2022 - 20:17 / milena
124 izolacija -s.p. 445 2 14.01.2022 - 19:27 / Mojca
1497 odpis obresti 214 1 10.04.2022 - 19:42 / Dada
1028 Nakup in uporaba stroja v tujini- mnenje 203 6 11.03.2022 - 07:41 / Žarko
723 Arhiv čiščenje 395 5 18.02.2022 - 15:53 / Fani
10 konto 337 1 03.01.2022 - 11:43 / TIBA
672 Konti za prihodke od trošarine, okoljskih dajatev pri energetski družbi 208 4 22.02.2022 - 09:56 / Žabon
88 Zakaj je dohodnina od izplačila vplačil v 2. steber 312 4 08.01.2022 - 16:53 / Mat
219 Najemnine 2022 478 2 17.01.2022 - 20:31 / Babica od
1817 Dodatek na delovno dobo 538 3 10.05.2022 - 16:32 / Simbi
1340 s.p. normiranec / oddaja DDD 317 7 01.04.2022 - 09:25 / muc
629 AJPES strošek objave 350 4 12.02.2022 - 18:52 / Joz
726 Prihodki COVID 371 1 17.02.2022 - 10:28 / TIBA
645 Kam v AOP gredo obresti 335 0 12.02.2022 - 15:16 / Zvezdy
1056 Gotvinsko plačilo 626 11 12.03.2022 - 16:22 / Liza