krpan in druščina postani član

ZBIRNI PODATKI PO KOLEKTIVNIH POGODBAH ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI - julij 2022 (01.08.2022)

 

Majda - 02.08.2022 - 08:42

Zelo uporaben pripomoček, vendar pa podatek "PRHERNA med delom" pod zaporedno številko 6. KP KOMUNALNIH DEJAVNOSTI je pomanjkljiv, ker je potrebno upoštevati še 82. člen KP KOMUNALNIH DEJAVNOSTI (prehrana med delom):
(1) Delavec je upravičen do prehrane med delom, če je prisoten na delu 4 ure ali več.
(2) Če delodajalec prehrane med delom ne organizira, je delavec, ki je prisoten na delu 4 ure ali več, upravičen do povračila stroška prehrane med delom.
(3) Če je delavec prisoten na delu 10 ur ali več, je za vsako dopolnjeno uro prisotnosti na delu po osmih urah prisotnosti na delu, upravičen do sorazmernega povračila stroška prehrane med delom.
(4) Če delavec dela nepretrgoma najmanj 4 ure preko polnega delovnega časa na dan, ali če opravlja 12-urni delavnik, pripada delavcu za ta dan dvakratni dnevni znesek.
(5) Dijaki in študentje so v času praktičnega usposabljanja z delom upravičeni do povračila stroška prehrane med delom pod enakimi pogoji kot delavci, zaposleni pri delodajalcu.
(6) Če delavec dela pri dveh ali več delodajalcih, mu pripada sorazmerni del povračila za prehrano med delom glede na pogodbeno določen delovni čas.
(7) Višina povračila stroška prehrane med delom je določena v Tarifni prilogi.

Lp

Lenja - 04.08.2022 - 09:35

Tudi jaz se strinjam, da je super, da so informacije zbrane na enem mestu. 
Navedeno imate npr. pri KPD Trgovine da je prevoz na in z dela (kadar ni možnosti javnega prevoza) 0,17 € / km, vendar pa ni navedeno največ do višine davčne uredbe. Torej je lahko samo 0,17 € in več ne sme biti? 
Drugače pa zelo uporabno,

LP