krpan in druščina postani član
Naslov teme Zadnji komentar
3602 pogoj - prag normiranec 453 2 08.12.2022 - 07:24 / Peter
3597 uporaba last.sred.- poročanje 289 3 07.12.2022 - 20:12 / Dada
3582 porač.regresa 344 1 07.12.2022 - 08:49 / Minka
3575 Odpoved 411 5 07.12.2022 - 08:36 / B
3576 Regres v dveh delih 464 5 07.12.2022 - 08:27 / Mia
3586 Upokojenec normiranec 325 2 07.12.2022 - 07:39 / Liza
3555 brezobrestno posojilo očeta sinu za nakup stanovanja 522 3 06.12.2022 - 19:53 / :)
3588 Sprememba št. posl. prostora 276 1 06.12.2022 - 16:11 / Brigitte
3558 Prenos iz s.p. na fizično osebo 424 7 06.12.2022 - 16:10 / Simbi
3587 poslovna uspešnost 101. 519 1 06.12.2022 - 16:08 / Brigitte
3583 Osnova za izračun bolniške do 20 dni 325 1 06.12.2022 - 15:44 / Simbi
3566 Poslovna uspešnost 695 3 06.12.2022 - 14:22 / nika
3572 ODLOŽENI PRIHODKI 462 4 06.12.2022 - 11:55 / Barca
3554 Regres: da/ne? 626 7 05.12.2022 - 21:17 / nekdo
3557 odpoved in zavod 639 5 05.12.2022 - 20:03 / Barca
3571 Nedokončana 624 2 05.12.2022 - 19:58 / hildina
3569 bolniška 390 2 05.12.2022 - 19:03 / Brigitte
3547 prikaz kontov v bilanci 576 5 05.12.2022 - 17:17 / Roža
3565 Potni stroški tujina - poročanje REK 333 2 05.12.2022 - 16:44 / Roža
3568 E-davki ne delujejo? 257 1 05.12.2022 - 15:27 / F.r.a.n.j.a.