krpan in druščina postani član
Naslov teme Zadnji komentar
844 Saldo - terjatev za refundacijo boleznine 661 2 24.02.2022 - 08:54 / TIBA
1221 Prihodki - covid ddpo 601 3 23.03.2022 - 07:38 / ST
1912 montaža v Srbiji 412 2 20.05.2022 - 08:11 / vodonos
2260 tarifni razred 495 1 27.06.2022 - 12:33 / vodonos
1423 nadure 523 1 05.04.2022 - 22:06 / Maja
2772 4 ure bolniške in dopust 742 4 07.09.2022 - 23:08 / Barca
193 karantena 749 2 14.01.2022 - 18:23 / vodonos
2514 izdani račun 561 3 02.08.2022 - 07:30 / vodonos
627 izračun nadomestila plače 544 4 15.02.2022 - 08:10 / vodonos
2158 REK obrazec 483 3 13.06.2022 - 20:42 / Jezna
2797 NEIZKORIŠČEN DOPUST 546 4 13.09.2022 - 06:16 / Mimi
2194 Regres- izvršba 669 9 22.06.2022 - 13:22 / Mia
3287 M-12 401 2 08.11.2022 - 16:23 / Simbi
952 dotacija občine za nakup gasilskega vozila 336 5 04.03.2022 - 09:57 / Fani
449 refundacije bolniške-osnova 550 1 01.02.2022 - 09:20 / Mimi
3002 Ali je mogoča storno odjava iz zavarovanja 504 2 05.10.2022 - 10:11 / Ana
3274 razpis Spirit- elektrika 849 9 08.11.2022 - 13:06 / Brina
3647 s.p.- zaprtje in novo odprtje 395 3 11.12.2022 - 13:01 / F.r.a.n.j.a.
2667 NEIZKORIŠČEN DOPUST 907 5 24.08.2022 - 13:45 / Avalon
1517 Kako s.p. dobi nadomestilo ob brezposelnosti 437 3 12.04.2022 - 08:55 / Joz