krpan in druščina postani član
Davčna Ruleta 2017
Ne prepuščajte davkov
(ne)srečnim naključjem!


Ne zamudite edinstvenega davčnega izobraževalnega
dogodka z vrhunskimi davčnimi svetovalci iz prakse.
Za vsako temo boste imeli na razpolago 10 »žetonov« – vsebinskih sklopov.
Izberite davčno ruleto po vaši meri
 • slušatelj poljubno izbere 1, 2 ali 3 ponujene teme
 • izbrane teme obiskuje prijavljeni slušatelj iz podjetja
 • kotizacija se določi v odvisnosti najugodnejših pogojev članstva v posameznem klubu prijavljene osebe
 • kotizacija za posamezno temo je odvisna od števila izbranih tem; manjše število izbranih tem = višja kotizacija za posamezno temo
 • slušatelj izbere 4, 5 ali 6 ponujenih tem
 • posamezne teme lahko obiskujejo različni slušatelji iz istega podjetja
 • kotizacija se določi v odvisnosti najugodnejših pogojev članstva v posameznem klubu ene izmed prijavljenih oseb
 • kotizacija za posamezno temo je odvisna od števila izbranih tem; večje število tem = nižja cena za posamezno temo
 
Predstavljamo naslednje teme

Predavateljica:
Mira Roppa, davčna svetovalka
Maribor: 17.10.2017, Ljubljana: 19.10.2017

 • rezervacije – znižati ali ne znižati davčno osnovo (to je zdaj vprašanje)?;
 • neverodostojne knjigovodske listine – večkrat tudi nočna mora za davčne zavezance;
 • znano in neznano o nakupu nepremičnin, začetnem pripoznanju nepremičnin ...;
 • PČR – pasivne časovne razmejitve: kdaj in zakaj jih evidentiramo ter kako vplivajo na davek?;
 • zaloge – njihovo merjenje in odpisovanje;
 • pavšali in provizije – nezaželene zgodbe ob obisku davčnega organa;
 • davčno-računovodsko evidentiranje kriptovalut (ala Bitcoin) – pa ne za odklepanje računalniških virusov;
 • izkazovanje »bruto« dohodkov z virom v tujini in v tujini plačan davčni odtegljaj – sodna praksa;
 • 29. člen ZDDPO-2 – odhodki, nepotrebni za poslovanje;
 • pričakovane spremembe ZDDPO-2 za leto 2018 (normiranci in podobne štorije)?!
Predavateljica:
Petra Mlakar, davčna svetovalka
Maribor: 24.10.2017, Ljubljana: 26.10.2017

 • razumevanje splošnih načel obdavčitve dohodkov po ZDoh-2;
 • obdavčitev dohodkov za opravljeno odvisno delo – redno ali pogodbeno razmerje: razlike po vsebini, obdavčitvi dohodka in povračilu stroškov;
 • (ne)obdavčljivo nagrajevanje zaposlenih za njihovo delo – ali in kdaj je to mogoče?;
 • kako po ZDoh-2 pravilno obdavčiti dohodke za poslovodenje in/ali prokuro?;
 • kdaj je plačilo za avtorsko delo in kdaj je dohodek iz prenosa premoženjske pravice?;
 • dobiček iz kapitala: vpliv povišanja OK iz dobička družbe na obdavčitev pri prodaji poslovnega deleža (praksa FURS in sodna praksa?);
 • ustavno sporna 70 % (»kazenska«) obdavčitev fizičnih oseb po 68.a členu ZDavP-2?;
 • najnovejša sodna praksa pri dohodnini;
 • dohodek iz dejavnosti – normiranci danes in po 1. 1. 2018;
 • spremembe po noveli ZDoh-2S: davčna razbremenitev ali obremenitev zavezancev?!


Predavatelj:
dr. Aleš Kobal
Maribor: 07.11.2017, Ljubljana: 09.11.2017

 • dopustnost razpolaganja zavezanca za davek z oddano davčno napovedjo ali davčnim obračunom – razhajanja med določbami ZDavP-2 in ZUP;
 • aktualna vprašanja in problemski sklopi poteka davčnega postopka na prvi stopnji do izdaje odločbe;
 • spremembe ustaljene sodne prakse na področju uporabe 68.a člena ZDavP-2 (nepojasnjen prirast premoženja);
 • problematika izmenjave informacij med davčnimi organi in mednarodne izmenjave informacij;
 • upravna pomoč pri izterjavi davščin med državami članicami EU;
 • problematika izpolnitve davčne obveznosti na podlagi samoprijave;
 • aktualna vprašanja davčne izvršbe v davčnem pravu s posebnim poudarkom na t.i. »poroštvu«;
 • problematika zastaranja v davčnem pravu;
 • zavarovanje izpolnitve in plačila davčne obveznosti;
 • redna in izredna pravna sredstva po ZDavP-2, ZUP in ZUS.

Predavatelj:
mag. Damijan Špes, davčni svetovalec
Maribor: 16.11.2017, Ljubljana: 14.11.2017

 • vrednostni boni včeraj, danes, jutri – prihajajo spremembe!?;
 • dobava blaga z montažo, dobava blaga ali storitev na nepremičnini – 3 različne zgodbe;
 • improvizacije glede opredelitve pojmov prve uporabe, prve vselitve in nove nepremičnine;
 • boleča slovenska sodna praksa glede dokazovanja za uveljavitev pravice do odbitka DDV;
 • odplačni prenos podjetja ali dela podjetja – tudi če 100 x ponovimo, v Sloveniji ne škodi!;
 • stvarni vložki in nepremičnine – potencialne davčne posledice na področju DDV;
 • pasti verižnih dobav blaga – kje je kraj transakcije z blagom in podobne zgodbe;
 • pridobitev blaga v Sloveniji, kadar namembna država članica ni Slovenija;
 • zamenjava blaga v garancijskem roku – je ali ni transakcija, načelo svetovne garancije in podobno;
 • spremembe PZDDV – ZDDV-1 na vidiku?!


Predavateljica:
mag. Helena Polič Kosi, odvetnica
Maribor: 28.11.2017, Ljubljana: 29.11.2017

 • delovno razmerje in nove oblike dela;
 • kolektivna pogodba – katera zavezuje delodajalca in kaj določa?;
 • kaj je trpinčenje, nadlegovanje ali diskriminacija: odgovornost delodajalca in delavca?;
 • obveznosti delavca – ruleta po ZDR- 1;
 • delodajalec kot dolžnikov dolžnik v postopku izvršbe;
 • obveznosti delodajalca pri razmerjih za krajši delovni čas – delovni čas, letni dopust, višina odpravnine, starši, invalidi, klasični part-time ...;
 • odpoved pogodbe o zaposlitvi – kakšno sankcijo izreči v primeru napak pri delu?;
 • delovnopravni vidik napotitve delavcev in opravljanja dejavnosti v dveh ali več državah ali za koga velja Zakon o čezmejnem izvajanju storitev?;
 • kaj ugotavljajo inšpektorji – kje je največ kršitev delovno pravne zakonodaje?;
 • spremembe Zakona o inšpekciji dela, Zakona o urejanju trga dela ali tudi Zakona o delovnih razmerjih?!

Predavatelj:
Damjan Pal, davčni svetovalec
Maribor: 05.12.2017, Ljubljana: 07.12.2017

 • napoteni delavci, ki to (ni)so danes (2017) in jutri (2018);
 • (vitalni) delovno pravni pogoji za napotitev – kdo je sploh lahko napoten?;
 • službena pot in/ali napotitev na delo – (nova) vsebinska opredelitev, primeri;
 • pogoji za čezmejno izvajanje storitev z napotenimi delavci in (novi) pogoji za izdajo ter prenehanje in odpravo potrdil A1;
 • vključenost napotenih delavcev v socialna zavarovanja v Sloveniji in potrdilo A1 kot akt države izdaje;
 • plačilo za delo in pogoji za posebno ugodnejšo davčno obravnavo napotenega delavca;
 • plačilo za delo in povračila stroškov – dohodek iz delovnega razmerja, ki se (ne) všteva v davčno osnovo;
 • KIDO v vlogi dohodkov napotenih delavcev – ugodnosti in uveljavljanje davka, plačanega v državi gostiteljici;
 • kaj nam še prinaša novi ZČmIS?;
 • kaj ni napotitev – je to rešitev za določene primere?
 
Priporočilo za obisk seminarja
Izobraževanje je namenjeno širšemu krogu slušateljev: računovodjem, davčnim svetovalcem, revizorjem, pravnikom, kadrovnikom, direktorjem ter drugim odgovornim osebam za finančno, davčno, pravno in kadrovsko področje ter ekonomiko pri davčnih zavezancih!
 
Kraj in čas izvedbe

Parkirnih prostorov je na
obeh lokacijah dovolj v
neposredni bližini.


Izvajanje vsake izmed
tem traja od 9.00 do
(predvidoma) 15.00 ure.

 
Kotizacije, prijave in plačila
Članstvo
1 tema
2 temi
3 teme
4 teme
5 tem
6 tem
DELUX Super klub davkoplačevalcev *
(www.SuperDavki.com)
183,00€ 341,60€ 475,80€ 585,60€ 671,00€ 805,20€
SUPER/DDV klub davkoplačevalcev *
(www.SuperDavki.com)
(www.DDVpoznavalec.si)
201,30€ 378,20€ 530,70€ 658,80€ 762,50€ 915,00€
KLUB davkoplačevalcev *
(www.Davkoplacevalci.com)
219,60€ 414,80€ 585,60€ 732,00€ 854,00€ 1.024,80€
Ostali 244,00€ 463,60€ 658,80€ 829,60€ 976,00€ 1.171,20€

* Več o članstvu v posameznem klubu si oglejte na: www.SuperDavki.com, www.DDVpoznavalec.si in www.Davkoplacevalci.com.


V ceno je všteto predavanje, 22 % DDV, strokovno gradivo za vsako posamezno temo, konzultacije med potekom predavanj in ustrezna pogostitev med odmori.


Primer A izračuna kotizacije:
izbrane 4 teme (velika DAVČNA RULETA), na vsako temo lahko pride drug slušatelj, eden izmed slušateljev je član DELUX Super kluba davkoplačevalcev = kotizacija 585,60 € (oziroma neto cena brez DDV = 480,00 € oziroma neto cena brez DDV/temo le 120,00 €!).

Primer B izračuna kotizacije:
izbrani sta 2 temi (mala DAVČNA RULETA), obeh izbranih tem se mora udeležiti isti slušatelj, slušatelj je član kluba davkoplačevalcev = kotizacija 414,80 € (oziroma neto cena brez DDV = 340,00 € oziroma neto cena brez DDV/temo = 170,00 €).

Prijava in plačilo kotizacije
Vašo prijavo in plačilo kotizacije za seminar pričakujemo najkasneje 1 teden pred izvedbo seminarja.

Prosimo, da kotizacijo nakažete najkasneje 1 teden pred izvedbo seminarja na transakcijski račun družbe DAVČNA HIŠA BILANS d.o.o., Ulica heroja Bračiča 6, 2000 MARIBOR, številka:
• NLB d.d. - SI56 0228 0009 1114 744 ter sklic: 1000 + (vaša) davčna številka (družbe ali podjetnika posameznika)

Število udeležencev seminarja je omejeno.

Prijavo lahko izvedete:

• na spletnih straneh www.SuperDavki.com in www.DDVpoznavalec.si (samo člani DELUX in Super/DDV kluba);
• na spletnih straneh www.Davkoplacevalci.com s pomočjo elektronske prijavnice;


Več informacij o seminarju lahko dobite na (02) 23 111 19, (02) 23 111 15 ali seminarji@bilans.si, info@bilans.si


 
Elektronska prijavnica

Prijavite se s pomočjo elektronske prijavnice
 

Spoštovani

Izkoristite članski popust za udeležence izobraževanj in postanite član kluba davkoplačevalcev in/ali DELUX/Super/DDV kluba davkoplačevalcev.

Članstvo v Klubu davkoplačevalcev na www.Davkoplacevalci.com je brezplačno, medtem ko je za članstvo v DELUX/Super/DDV klubu davkoplačevalcev na www.SuperDavki.com / www.DDVpoznavalec.si treba plačati minimalno letno članarino. V DELUX/Super/DDV klubu boste deležni še množice koristnih davčnih informacij iz sklopov – (davčna in sorodna) ZAKONODAJA, PRAKSA, STATISTIKA & INFO, IZOBRAŽEVANJE, SVETOVANJE, SUPER UGODNOSTI (med drugim boste imeli vpogled v davčna mnenja FURS - MF, davčna mnenja strokovnjakov, ažurirane statistične podatke, čistopise davčne in sorodne zakonodaje, koledarski opomnik za davčne in sorodne obveznosti, knjigo DDVpoznavalec.si, čistopise mednarodnih KIDO, različne praktične izračune in obračune, iskalnike zavezancev ...).