krpan in druščina postani član

Dovolite tokrat praktikom, da vam predstavijo:

MINI DAVČNA REFORMA – MAKSI POPULIZEM

Predavatelji iz prakse za praktične slušatelje:
Implementacijo tako imenovane »Mini Davčne Reforme 2017« lahko opišemo z besedami – »Mnogo hrupa in dodatnega, spremenjenega administriranja, populistične ugodnosti le za posvečene, breme sprememb pa bo nosilo izključno gospodarstvo«.
Predstavitev sprememb davčnih predpisov, katere bomo izvajali od 01.01.2017 naprej, bodo predstavili predvsem s pomočjo praktičnih primerov ugledni davčni strokovnjaki in praktiki: mag. Damijan Špes, Mira Roppa, spec.davč.svet. in Matjaž Kodrič, univ.dipl.ekon.

 

PROGRAM SEMINARJA OBSEGA: (v kombinaciji s praktičnimi primeri 2016 / 2017)

A. Davek od dohodkov pravnih oseb – novela ZDDPO-2N
»Zapitek mini davčne reforme bo plačalo gospodarstvo!«
Predavateljica: Mira Roppa, spec.davč.svet.

 • zvišanje stopnje DDPO za davčno leto 2017 – velja tudi za nove akontacije DDPO v letu 2017 na podlagi davčnega obračuna za davčno leto 2016;
 • seznam davčno nepriznanih odhodkov se povečuje – amortizacija dobrega imena (ne pozabite – slabitev in amortizacija dobrega imena ni »eno in isto«);
 • poslavljamo se tudi od ugodnejšega davčnega obravnavanja v povezavi z družbami tveganega kapitala – obdavčitev teh družb z 0% ter celotni izvzem dobičkov iz naslova prodaje naložbe v družbo tveganega kapitala;
 • tudi »izplačila politikom« več ne bodo olajšava in s tem zniževanj davčne osnove za te namene ne bo več.

B. Dohodnina – novela ZDoh-2R
»Kdo bo od leta 2017 naprej dobil manj/več?«
Predavatelj: Matjaž Kodrič, univ.dipl.ekon.

 • davčna osnova od dohodka iz delovnega razmerja – kdaj in po kakšnimi pogoji se v davčno osnovo ne vštevajo:
  - del plače za poslovno uspešnost – kako in kaj s 13. plačo in/ali Božičnico;
  - povračilo stroškov za delo poslanca v volilni enoti (neobdavčenih do 800€?);
  - premije za individualno zdravstveno zavarovanje z asistenco;
  - stroški prehrane med delom in prevoza na delo pri delavcu migrantu (delo v tujini na podlagi delovnega razmerja s tujim delodajalcem);
 • bonitete – izobraževanje in usposabljanje v okviru izvajanja promocije zdravja na delovnem mestu, ki se ne šteje za boniteto; povišan neobdavčen znesek bonitet, ki se ne zagotavljajo redno ali pogosto;
 • povišanje praga dohodka za upoštevanje (višje) dodatne splošne olajšave;
 • spremenjena dohodninska lestvica – razdelitev trenutno obstoječega tretjega razreda z mejno davčno stopnjo 41% na dva razreda z mejnima davčnima stopnjama 34% in 39%;
 • način uporabe nove dohodninske lestvice »prehod 2016/2017«;
 • uporaba določb mednarodnih sporazumov pri ugotavljanju (priznavanju) statusa nerezidenta v primeru dvojnega rezidentstva – zavezanci, ki so ob odhodu iz Slovenije »pozabili« urediti rezidentski status; tuji delavci na (začasnem) delu v Sloveniji;
 • nove in spremenjene oprostitve plačila dohodnine – dohodki povezani s kmetijsko in gozdarsko dejavnostjo; odškodnine za pravično zadoščenje; uskladitev zaradi prenehanja veljave »obrestne« direktive EU.

C. Davčni postopek – novela ZDavP-2J
»Bomo od leta 2017 naprej res lažje plačevali davke in davčno administrirali?«
Predavatelji: mag. Damijan Špes, Matjaž Kodrič, univ.dipl.ekon. in Mira Roppa, spec.davč.svet.

 • bistvene novosti v postopku davčnega nadzora:
  - »vmesna« predložitev davčnega obračuna – kdaj se vam izplača in kdaj ne;
  - ukinitev pisne seznanitve o rezultatih nadzora pred izdajo zapisnika;
 • davčni odtegljaj (dohodnina, prispevki) po REK – spremenjen (daljši) rok za plačilo;
 • davčni odtegljaj DDPO – spremenjen (daljši) rok za plačilo;
 • prispevki po OPSVZ in OPSVL – spremenjen (daljši) rok za plačilo, predizpolnjen obračun prispevkov FURS;
 • pravila za pobot vračila davka z neplačanimi davki;
 • vročanje prek portala eDavki – ukinitev obveščanja z e-sporočilom za neprevzete dokumente;
 • uvedba enotnih (oderuških?) obrestnih mer za:
  - prepozno plačane davke – samoprijava, naknadna predložitev davčne napovedi …;
  - zadržanje izvršitve odmerne odločbe;
  - obresti v postopku davčnega inšpekcijskega nadzora;
  - zadržanje davčne izvršbe;
  - odlog plačila in obročno plačilo davka;
 • odgovornost dedičev za davčne obveznosti zapustnika - spremenjen rok za plačilo »podedovanih« davčnih obveznosti …

KOTIZACIJA, PRIJAVE IN VPLAČILA

Kotizacija za udeleženca, ki vključuje predavanja, seminarsko gradivo, konzultacije med potekom predavanj, davek na dodano vrednost, malico in ustrezno postrežbo v odmoru znaša:

144,00 EUR
162,00 EUR
180,00 EUR
222,00 EUR
za člane DELUX kluba
davkoplačevalcev
(www.SuperDavki.com)
za člane SUPER/DDV kluba
davkoplačevalcev
(www.SuperDavki.com)
(www.DDVpoznavalec.si)
za člane kluba
davkoplačevalcev
(www.Davkoplacevalci.com)
za druge
udeležence
seminarja

22% DDV je zajet v navedeno ceno - BRUTO CENA

Popusti glede na število prijavljenih udeležencev iz istega podjetja:

Število prijavljenih % popusta
1 prijavljen brez popusta
2 prijavljena 5% popusta na skupno vrednost kotizacij
3 prijavljeni 10% popusta na skupno vrednost kotizacij
4 prijavljeni 15% popusta na skupno vrednost kotizacij
5 in več prijavljenih (max) 20% popusta na skupno vrednost kotizacij


Primer izračuna popustov glede na število prijavljenih udeležencev iz istega podjetja na osnovi skupne vrednosti kotizacij:

1. primer: 3 prijavljeni (1x DELUX, 1x SUPER, 1x OSTALI) = (€144,00 + €162,00 + €222,00) – 10% = €475,20 (bruto z DDV)

2. primer: 4 prijavljeni (1x DELUX, 1x SUPER, 1x KLUB, 1x OSTALI) = (€144,00 + €162,00 + €180,00 + €222,00) – 15% = €601,80 (bruto z DDV).

Število udeležencev seminarja je omejeno.
Prosimo, da kotizacijo nakažete najkasneje 2 dni pred pričetkom seminarja na transakcijski račun družbe DAVČNA HIŠA BILANS d.o.o., Ulica heroja Bračiča 6, 2000 MARIBOR, številka:
• NLB d.d. - 02280-0091114744 ter sklic: 1000 + (vaša) davčna številka (družbe ali podjetnika posameznika), ali
• SKB d.d. - 03121-1000549609 ter sklic: 1000 + (vaša) davčna številka (družbe ali podjetnika posameznika).

Prijave in plačila
Vašo prijavo in plačilo kotizacije za seminar pričakujemo najkasneje dva dni pred izvedbo seminarja.

S prijavo na seminar in/ali vplačilom kotizacije za seminar soglašate, da po izvedenem seminarju prejmete račun za opravljeno storitev v elektronski obliki (PDF priloga, HTML zapis) na vaš elektronski naslov.

Prijavo lahko izvedete:


Več informacij o seminarju lahko dobite na (02) 23 111 19 ali seminarji@bilans.si

ELEKTRONSKA PRIJAVNICA

 

BESEDA O PREDAVATELJIH

Mira Roppa, spec.davč.svet., je samostojna davčna svetovalka. Na področju davčnega svetovanja deluje že več kot petnajst let. Ima zaključen podiplomski študij in s tem pridobljen naziv specialistke davčnega svetovanja (EPF v Mariboru), fakultetna izobrazba univerzitetno diplomirana ekonomistka, specialistka za davek od dohodkov pravnih oseb, preventivnih davčnih pregledov, optimizacijo poslovnih učinkov podjetij z davčnega vidika, dohodnine in računovodstva ter nastopa kot pooblaščenka v davčnih postopkih. Je avtorica številnih člankov in soavtorica knjige z davčnega področja ter uveljavljena predavateljica na davčnih seminarjih. Kot predavateljica je sodelovala na že več kot 200 seminarjih, konferencah, davčnih šolah …

Matjaž Kodrič, univ.dipl.ekon. samostojni davčni svetovalec. Kot predavatelj je v letih 2003-2016 sodeloval na več kot 50 izobraževanjih s področja obdavčitve z raznoliko tematiko (dohodek iz dejavnosti, računovodsko-davčni vidiki uvedbe evra, davčna obravnava bonitet, davčni vidiki udeležbe delavcev v dobičku, obdavčitev dohodkov poslovodij, obračunavanje prispevkov obveznega socialnega zavarovanja, davčne blagajne). Je tudi avtor treh knjig s področja obdavčitve dohodka iz dejavnost, od katerih je ena izšla v pisni, drugi dve pa v elektronski obliki, ter večjega števila člankov in prispevkov, ki so bili objavljeni v strokovnih revijah in na spletnih straneh www.SuperDavki.com. Pri svojem poklicnem in strokovnem delu se osredotoča predvsem na praktične vidike uporabe predpisov v vsakodnevni davčno-računovodski praksi.

Mag. Damijan Špes, samostojni davčni svetovalec, avtor številnih člankov ter 6 knjig (v tiskani obliki) z davčnega področja. Kot predavatelj je sodeloval na že več kot 400 seminarjih, konferencah, davčnih šolah … Izvajanje davčne zakonodaje kot praktik prikazuje predvsem na aktualnih davčnih primerih. Posebej ljubi tematiki sta mu davek na dodano vrednost in davčni postopek, obvladuje pa širšo davčno-računovodsko tematiko.

PRIPOROČILO ZA OBISK SEMINARJA

Seminar je glede na obravnavano tematiko namenjen širšemu krogu slušateljev: računovodjem, pravnikom, revizorjem, davčnim svetovalcem, direktorjem, komercialistom, informatikom ter drugim odgovornim osebam za računovodsko in davčno področje pri davčnih zavezancih (gospodarske družbe, društva, poslovne enote nerezidentov, javna podjetja, samostojni podjetniki ...).

KRAJ IN DATUM IZVEDBE

Celje
Dvorana Celjanka
(na celjskem sejmišču – I. nadstropje)
Dečkova 1, 3000 Celje
Četrtek, 01.12.2016
Od 9.00 do cca. 14.00 ure

Ljubljana
Austria Trend Hotel Ljubljana
(Dvorana Janus)
(Lj-Bežigrad; zraven WTC-ja)
Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana
Torek, 06.12.2016
Od 9.00 do cca. 14.00 ure

Maribor
Hotel CITY Maribor
(Dvorana pritličje)
(center mesta)
Ulica Kneza Koclja 22, 2000 Maribor
Četrtek, 08.12.2016
Od 9.00 do cca. 14.00 ure

Parkirnih prostorov je na vseh lokacijah dovolj v neposredni bližini.

Spoštovani

Izkoristite članski popust za udeležence izobraževanj in postanite član kluba davkoplačevalcev in/ali (DELUX) Super kluba davkoplačevalcev.

Članstvo v klubu davkoplačevalcev na www.Davkoplacevalci.com je brezplačno, medtem ko je za članstvo v DELUX/Super klubu davkoplačevalcev na www.SuperDavki.com potrebno plačati minimalno letno članarino. V DELUX/Super klubu boste deležni še množice koristnih davčnih informacij iz sklopov – (davčna in sorodna) ZAKONODAJA, PRAKSA, STATISTIKA & INFO, SUPER PLUS (med drugim boste imeli vpogled v davčna mnenja DURS - MF, davčna mnenja strokovnjakov, ažurirane statistične podatke, čistopise davčne in sorodne zakonodaje, koledarski opomnik za davčne in sorodne obveznosti, knjigo DDVpoznavalec.si, čistopise mednarodnih KIDO ...).