krpan in druščina postani član

Dovolite tokrat praktiku, da vam predstavi:

Dobro Da Vem – DDV za zahtevnejše uporabnike
(pregled najpomembnejše DDV prakse in aktualnih vprašanj)

PREDVATELJ IZ PRAKSE ZA PRAKTIČNE SLUŠATELJE
Seminar podrobno predstavlja pregled najpomembnejše DDV prakse in aktualnih vprašanj ter je primeren predvsem za slušatelje »z določeno kilometrino na DDV področju« in/ali zahtevnejše uporabnike, ki se z navedeno tematiko srečujejo pogosteje. Tematika bo podana in podprta z množico primerov ter sodno prakso Sodišča EU – jedrnato, praktično in z odgovori na vprašanja.

 

PROGRAM SEMINARJA (temelječ izključno na praktičnih primerih) OBSEGA

1. 1000 in ENA STVAR GLEDE NEPREMIČNIN:
 • zakaj moramo razlikovati vsebino pojma »objekta« in »nepremičnine« za namene DDV?;
 • katere so storitve v povezavi z nepremičninami – tudi za namene opredelitve kraja opravljene transakcije?;
 • glavoboli 45. člena ZDDV-1;
 • 76.a člen ZDDV-1 – zakaj ga mnogi »gradbinci« in ostali ne upoštevajo?;
 • najemnina in obratovalni stroški – različne opcije – ali in kdaj lahko govorimo tudi o enotno opravljeni transakciji za namene DDV?;

2. POPRAVKI DAVČNE OSNOVE IN PRAVICA DO ODBITKA DDV – kako ravnati (tudi zaradi »samovolje« davčnega organa) pri:
 • posebnostih v povezavi z odpisi terjatev;
 • zastaranju terjatev;
 • izvensodnih poravnavah;
 • izbrisu dolžnikov iz ustreznih registrov;
 • prekinitvi leasing pogodb (pričakujemo prvo sodbo Sodišča EU za slovenski primer ob prekinitvi leasing pogodb);
 • odpravi napak (lastno ugotovljenih ali zaradi davčnega inšpekcijskega nadzora)?;

3. DOBAVE BLAGA ZNOTRAJ UNIJE – praktične težave:
 • kateri so kumulativni pogoji, da je bila izvedena dobava blaga znotraj Unije, oproščena plačila DDV?;
 • dodelavni posli znotraj Unije in takojšnja prodaja dodelanega blaga v drugo – v drugi državi članici;
 • opozorilo glede pomanjkljivih evidenc – prevozne listine;
 • trikotni in verižni posli – glavoboli, da je »joj«;
 • brezplačne dobave blaga znotraj Unije – »joj, joj« …;

4. IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA NAMENE DDV – »pridobitev in vrnitev«:
 • kako ravnati, ko vam davčni organ noče izdati identifikacijske številke za namene DDV? Ali lahko govorimo o sostorilstvu davčnega organa pri kaznivem dejanju davčne zatajitve?;
 • ali in kdaj so sklepi davčnega organa o potencialnem zavarovanju davčnega dolga nični (nezakoniti)?;
 • ali različno davčno obravnavamo prehod davčnega zavezanca med male davčne zavezance in njegov izbris iz registra (prenehanje poslovanja)?;
 • zakaj so določila PZDDV v neskladju z Direktivo Sveta 2006/112/ES (sodno prakso)?! …;

5. PRILOŽNOSTNO OPRAVLJENE TRANSAKCIJE – finančne transakcije in transakcije z nepremičninami:
 • kdaj lahko govorimo o priložnostno opravljenih navedenih transakcijah?;
 • vpliv na odbitni delež;
 • vštevanje priložnostnih transakcij v znesek obdavčljivega prometa za vstop v sistem DDV;
 • nekaj posebnosti iz Direktive Sveta 2006/112/ES in sodne prakse.

KOTIZACIJA, PRIJAVE IN VPLAČILA

Kotizacija za udeleženca, ki vključuje predavanja, seminarsko gradivo, konzultacije med potekom predavanj, davek na dodano vrednost, malico in ustrezno postrežbo v odmoru znaša:

144,00 EUR
162,00 EUR
180,00 EUR
222,00 EUR
za člane DELUX kluba
davkoplačevalcev
(www.SuperDavki.com)
za člane SUPER/DDV kluba
davkoplačevalcev
(www.SuperDavki.com)
(www.DDVpoznavalec.si)
za člane kluba
davkoplačevalcev
(www.Davkoplacevalci.com)
za druge
udeležence
seminarja

22% DDV je zajet v navedeno ceno - BRUTO CENA

Popusti glede na število prijavljenih udeležencev iz istega podjetja:

Število prijavljenih % popusta
1 prijavljen brez popusta
2 prijavljena 5% popusta na skupno vrednost kotizacij
3 prijavljeni 10% popusta na skupno vrednost kotizacij
4 prijavljeni 15% popusta na skupno vrednost kotizacij
5 in več prijavljenih (max) 20% popusta na skupno vrednost kotizacij


Primer izračuna popustov glede na število prijavljenih udeležencev iz istega podjetja na osnovi skupne vrednosti kotizacij:

1. primer: 3 prijavljeni (1x DELUX, 1x SUPER, 1x OSTALI) = (€144,00 + €162,00 + €222,00) – 10% = €475,20 (bruto z DDV)

2. primer: 4 prijavljeni (1x DELUX, 1x SUPER, 1x KLUB, 1x OSTALI) = (€144,00 + €162,00 + €180,00 + €222,00) – 15% = €601,80 (bruto z DDV).

Število udeležencev seminarja je omejeno.
Prosimo, da kotizacijo nakažete najkasneje 2 dni pred pričetkom seminarja na transakcijski račun družbe DAVČNA HIŠA BILANS d.o.o., Ulica heroja Bračiča 6, 2000 MARIBOR, številka:
• NLB d.d. - 02280-0091114744 ter sklic: 1000 + (vaša) davčna številka (družbe ali podjetnika posameznika), ali
• SKB d.d. - 03121-1000549609 ter sklic: 1000 + (vaša) davčna številka (družbe ali podjetnika posameznika).

Prijave in plačila
Vašo prijavo in plačilo kotizacije za seminar pričakujemo najkasneje dva dni pred izvedbo seminarja.

S prijavo na seminar in/ali vplačilom kotizacije za seminar soglašate, da po izvedenem seminarju prejmete račun za opravljeno storitev v elektronski obliki (PDF priloga, HTML zapis) na vaš elektronski naslov.

Prijavo lahko izvedete:


Več informacij o seminarju lahko dobite na (02) 23 111 19 ali seminarji@bilans.si

ELEKTRONSKA PRIJAVNICA

 

BESEDA O PREDAVATELJU

mag. Damijan Špes, samostojni davčni svetovalec. Je avtor številnih člankov ter knjig z davčnega področja. Kot predavatelj je sodeloval na že več kot 333 seminarjih, konferencah, davčnih šolah in akademijah ... Izvajanje davčne zakonodaje kot praktik prikazuje predvsem na aktualnih davčnih primerih. V sklopu projektne skupine, katero vodi, se je specializiral za davek na dodano vrednost in davčni postopek, obvladuje pa širšo davčno-računovodsko tematiko. Njegovo zadnje delo – DDVpoznavalec.si od 01.01.2015 naprej – je objavljeno tudi na spletnih straneh www.DDVpoznavalec.si.

PRIPOROČILO ZA OBISK SEMINARJA

Seminar je glede na obravnavano problematiko namenjen širšemu krogu slušateljev: računovodjem, pravnikom, revizorjem, davčnih svetovalcem, direktorjem, komercialistom, informatikom ter drugim odgovornim osebam za računovodsko in davčno področje pri davčnih zavezancih (gospodarske družbe, društva, poslovne enote nerezidentov, javna podjetja, samostojni podjetniki ...).

KRAJ IN DATUM IZVEDBE

Maribor
Hotel CITY Maribor
(Dvorana pritličje)
(center mesta)
Ulica Kneza Koclja 22, 2000 Maribor
Sreda, 27.05.2015
Od 9.00 do cca. 14.00 ure

Seminar že polno zaseden
Ljubljana
Austria Trend Hotel Ljubljana
(Dvorana Janus)
(Lj-Bežigrad; zraven WTC-ja)
Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana
Torek, 02.06.2015
Od 9.00 do cca. 14.00 ure

Celje
Dvorana Celjanka
(na celjskem sejmišču – I. nadstropje)
Dečkova 1, 3000 Celje
Četrtek, 04.06.2015
Od 9.00 do cca. 14.00 ure

Parkirnih prostorov je na vseh lokacijah dovolj v neposredni bližini.

Spoštovani

Izkoristite članski popust za udeležence izobraževanj in postanite član kluba davkoplačevalcev in/ali DELUX/Super/DDV kluba davkoplačevalcev.

Članstvo v Klubu davkoplačevalcev na www.Davkoplacevalci.com je brezplačno, medtem ko je za članstvo v DELUX/Super/DDV klubu davkoplačevalcev na www.SuperDavki.com / www.DDVpoznavalec.si treba plačati minimalno letno članarino. V DELUX/Super/DDV klubu boste deležni še množice koristnih davčnih informacij iz sklopov – (davčna in sorodna) ZAKONODAJA, PRAKSA, STATISTIKA & INFO, IZOBRAŽEVANJE, SVETOVANJE, SUPER UGODNOSTI (med drugim boste imeli vpogled v davčna mnenja DURS - MF, davčna mnenja strokovnjakov, ažurirane statistične podatke, čistopise davčne in sorodne zakonodaje, koledarski opomnik za davčne in sorodne obveznosti, knjigo DDVpoznavalec.si, čistopise mednarodnih KIDO, različne praktične izračune in obračune, iskalnike zavezancev ...).