krpan in druščina postani član

Dovolite tokrat praktiku, da vam predstavi:

Davčni obračun davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO) za leto 2014 (na praktičen način)

VEČ KOT SAMO TEORIJA – SPECIALIZIRAN SEMINAR:
Predstavili vam bomo praktične napotke za izpolnitev obračuna davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO) za leto 2014 na podlagi obrazca za obračun davka od dohodkov pravnih oseb po posameznih postavkah obrazca (obrazec obračuna DDPO). Vse temelji na praktičnih, številčno izkazanih primerih in izpolnitvi navedenega obrazca, vključujojč tudi implementirane novosti za leto 2014.

 

PROGRAM SEMINARJA OBSEGA (v kombinaciji s praktičnimi primeri)

 • pomen izpolnjevanja osnovnih podatkov davčnega zavezanca (zavezanci, ki opravljajo nepridobitno dejavnost – posebnosti, opredelitve poslovanja med povezanimi osebami nerezidenti in rezidenti, »normiranci« v 2014 – novosti v 2015 …);
 • opredelitev davčnih prihodkov – izvzem »računovodskih« prihodkov in povečanje davčnih prihodkov, ki pa niso »računovodski« – v povezavi z davčno osnovo davčnega zavezanca, izvzem dividend, izvzem prihodkov zaradi predhodno nepriznanih odhodkov, rezervacije, transferne cene, mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja, prihodki od nepridobitne dejavnosti ...;
 • popravki odhodkov na raven davčnih odhodkov – zmanjševanje odhodkov, prikazanih v skladu s SRS (2006), zaradi določb ZDDPO-2, poviševanje davčnih odhodkov (odhodki iz prevrednotenja – različni načini delnega priznavanja in nepriznavanja, rezervacije, obresti od presežka posojil (t.i. tanka kapitalizacija), odhodki, ki se nanašajo na privatno življenje, donacije, reprezentanca, odhodki od nepridobitne dejavnosti, amortizacija, odpisi ...);
 • (ne)verodostojne knjigovodske listine in vpliv na obračun DDPO;
 • normirani odhodki;
 • spremembe davčne osnove zaradi spremembe računovodskih usmeritev, popravkov napak in prevrednotenj;
 • posebna povečanja davčne osnove (odtujitev/prenos opredmetenih osnovnih sredstev v povezavi z izkoriščenimi olajšavami, povečanje davčne osnove zaradi izvzema dividend in kapitalskih dobičkov ...);
 • olajšave za 2014 (pokrivanje davčnih izgub v obračunu DDPO za 2014, olajšava za investiranje, vlaganja v raziskave in razvoj, olajšave za Pomurje, Pokolpje, Maribor s širšo okolico, Hrastnik, Radeče in Trbovlje, olajšave iz naslova zaposlovanja, za zaposlovanje invalidov, za izvajanje praktičnega dela, prostovoljno pokojninsko zavarovanje, donacije); ugotovitev dokončne davčne osnove, davčne obveznosti in nove višine akontacij davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2015;
 • upoštevanje odbitka tujega davka;
 • potrebne priloge k obrazcu obračuna DDPO (podatki v zvezi z razkritjem skritih rezerv, podatki v zvezi z izvzetimi prihodki na podlagi mednarodnih pogodb, podatki v zvezi s pokrivanjem davčne izgube, podatki za investicijske olajšave (dodatne priloge za olajšave po ZSRR-2), podatki za olajšavo v R&R, olajšave za zaposlovanje, donacije, rezervacije ...);
 • najpogostejše napake zavezancev pri obračunih DDPO;
 • katera pojasnila in sodbe sodišč je smiselno upoštevati za optimizacija davčne osnove obračuna DDPO?;
 • vprašanja in odgovori.

KOTIZACIJA, PRIJAVE IN VPLAČILA

Kotizacija za udeleženca, ki vključuje predavanja, seminarsko gradivo, konzultacije med potekom predavanj, davek na dodano vrednost, malico in ustrezno postrežbo v odmoru znaša:

144,00 EUR
162,00 EUR
180,00 EUR
222,00 EUR
za člane DELUX kluba
davkoplačevalcev
(www.SuperDavki.com)
za člane SUPER kluba
davkoplačevalcev
(www.SuperDavki.com)
za člane kluba
davkoplačevalcev
(www.Davkoplacevalci.com)
za druge
udeležence
seminarja

22% DDV je zajet v navedeno ceno - BRUTO CENA

Popusti glede na število prijavljenih udeležencev iz istega podjetja:

Število prijavljenih % popusta
1 prijavljen brez popusta
2 prijavljena 5% popusta na skupno vrednost kotizacij
3 prijavljeni 10% popusta na skupno vrednost kotizacij
4 prijavljeni 15% popusta na skupno vrednost kotizacij
5 in več prijavljenih (max) 20% popusta na skupno vrednost kotizacij


Primer izračuna popustov glede na število prijavljenih udeležencev iz istega podjetja na osnovi skupne vrednosti kotizacij:

1. primer: 3 prijavljeni (1x DELUX, 1x SUPER, 1x OSTALI) = (€144,00 + €162,00 + €222,00) – 10% = €475,20 (bruto z DDV)

2. primer: 4 prijavljeni (1x DELUX, 1x SUPER, 1x KLUB, 1x OSTALI) = (€144,00 + €162,00 + €180,00 + €222,00) – 15% = €601,80 (bruto z DDV).

Število udeležencev seminarja je omejeno.
Prosimo, da kotizacijo nakažete najkasneje 2 dni pred pričetkom seminarja na transakcijski račun družbe BILANS TRADE d.o.o., Ulica heroja Bračiča 6, 2000 MARIBOR, številka:
• SKB d.d. - 03121-1000549512 ter sklic: 1000 + (vaša) davčna številka (družbe ali podjetnika posameznika); ali
• NLB d.d. - 02280-0017249923 ter sklic: 1000 + (vaša) davčna številka (družbe ali podjetnika posameznika).

Prijave in plačila
Vašo prijavo in plačilo kotizacije za seminar pričakujemo najkasneje dva dni pred izvedbo seminarja.

S prijavo na seminar in/ali vplačilom kotizacije za seminar soglašate, da po izvedenem seminarju prejmete račun za opravljeno storitev v elektronski obliki (PDF priloga, HTML zapis) na vaš elektronski naslov.

Prijavo lahko izvedete:

 • na spletnih straneh www.SuperDavki.com (samo člani DELUX/Super kluba davkoplačevalcev);
 • na spletnih straneh www.Davkoplacevalci.com s pomočjo elektronske prijavnice; ali
 • telefax (02) 23 111 20; 23-111-21.

Več informacij o seminarju lahko dobite na (02) 23 111 19 ali seminarji@bilans.si

ELEKTRONSKA PRIJAVNICA

 

BESEDA O PREDAVATELJICI

Mira Roppa, spec.davč.svet., je samostojna davčna svetovalka.
NNa področju davčnega svetovanja deluje že več kot petnajst let. Ima zaključen podiplomski študij in s tem pridobljen naziv specialistke davčnega svetovanja (EPF v Mariboru), fakultetna izobrazba univerzitetno diplomirana ekonomistka, specialistka za davek od dobička oz. davek od dohodkov pravnih oseb, preventivnih davčnih pregledov, optimizacijo poslovnih učinkov podjetij z davčnega vidika, dohodnine in računovodstva ter nastopa kot pooblaščenka v davčnih postopkih. Je avtorica številnih člankov in soavtorica knjige z davčnega področja ter uveljavljena predavateljica na davčnih seminarjih. Kot predavateljica je sodelovala ne že več kot 150 seminarjih, konferencah, davčnih šolah ...

PRIPOROČILO ZA OBISK SEMINARJA

Seminar je glede na obravnavano problematiko namenjen širšemu krogu slušateljev: računovodjem, pravnikom, revizorjem, davčnim svetovalcem, direktorjem, informatikom ter drugim odgovornim osebam za računovodsko in davčno področje pri davčnih zavezancih, ki ugotavljajo davčno obveznost skladno z določili Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2 (gospodarske družbe, društva, poslovne enote nerezidentov, javna podjetja ...) in so zavezani plačilu davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO).

KRAJ IN DATUM IZVEDBE

Ljubljana (predčasni termin)
Austria Trend Hotel Ljubljana
(Dvorana Janus)
(Lj-Bežigrad; zraven WTC-ja)
Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana
Sreda, 07.01.2015
Od 9.00 do cca. 15.00 ure
Seminar že izveden

Maribor
Hotel CITY Maribor
(Dvorana pritličje)
(center mesta)
Ulica Kneza Koclja 22, 2000 Maribor
Torek, 03.02.2015
Od 9.00 do cca. 15.00 ure

Ljubljana (redni termin)
Austria Trend Hotel Ljubljana
(Dvorana Janus)
(Lj-Bežigrad; zraven WTC-ja)
Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana
Sreda, 04.02.2015
Od 9.00 do cca. 15.00 ure

Celje
Dvorana Celjanka
(na celjskem sejmišču – I. nadstropje)
Dečkova 1, 3000 Celje
Četrtek, 12.02.2015
Od 9.00 do cca. 15.00 ure

Parkirnih prostorov je na vseh lokacijah dovolj v neposredni bližini.

Spoštovani

Izkoristite članski popust za udeležence izobraževanj in postanite član kluba davkoplačevalcev in/ali (DELUX) Super kluba davkoplačevalcev.

Članstvo v klubu davkoplačevalcev na www.Davkoplacevalci.com je brezplačno, medtem ko je za članstvo v DELUX/Super klubu davkoplačevalcev na www.SuperDavki.com potrebno plačati minimalno letno članarino. V DELUX/Super klubu boste deležni še množice koristnih davčnih informacij iz sklopov – (davčna in sorodna) ZAKONODAJA, PRAKSA, STATISTIKA & INFO, SUPER PLUS (med drugim boste imeli vpogled v davčna mnenja DURS - MF, davčna mnenja strokovnjakov, ažurirane statistične podatke, čistopise davčne in sorodne zakonodaje, koledarski opomnik za davčne in sorodne obveznosti, knjigo DDVpoznavalec.si, čistopise mednarodnih KIDO ...).