krpan in druščina postani član
PERFEKT D.O.O.
Proletarska cesta 4
1000 Ljubljana

Direktor: Lili Žerdin
Kontaktna oseba: Lili Žerdin


15107777


Število redno zaposlenih delavcev: 2
Leto ustanovitve: 2010
Leto pričetka poslovanja: 1997

Kratek opis naših storitev
Računovodske storitve vršimo za:

gospodarske družbe,samostojne podjetnike posameznike,društva,pravne osebe zasebnega prava (zasebni zavodi)


Teritorialno pokrivamo s svojimi storitvami:

celotna Slovenija


Ostale posebnosti (kratek opis drugih posebnosti):

izvajamo tudi samo del računovodskih storitev, npr. fakturiranje, obračun amortizacije, obračun plač, sestavljanje letnega poročila...