krpan in druščina postani član

NUDIM: BIROPRODAJA D.O.O.

Pozdravljeni, smo srednje veliko podjetje s sedežem v Murski Soboti, iščemo računovodjo z poznavanjem Microsoft Dynamics AX 2012 programa ali Microsoft Dynamics NAV in delovnimi izkušnjami na področju računovodenja. Javite se lahko zainteresirani s področja Pomurja in Zasavja, pokličite prosim na 041 650 603.

anica.tratnjek@biroprodaja.si
BORUT PREMZEL (041 650 603)

NUDIM: MEDINOVA D.O.O.

vodenje knjigovodstva in knjiženje vseh vrst poslovnih dogodkov priprava, izdelava in oddaja mesečnih poročil državnim in finančnim ustanovam priprava poročil o poslovanju za vodstvo izdajanje računov spremljanje terjatev in obveznosti usklajevanje s pomožnimi knjigami (vodenje registra osnovnih sredstev) predpriprava računovodskih izkazov in davčnih obračunov priprava in obračun DDV s pripadajočimi poročili temeljito poznavanje predpisov in zakonov s področja računovodstva in davkov sodelovanje z revizorji in davčnimi inšpektorji samostojno obračunavanje plač in drugih prejemkov in izplačil s pripadajočo administracijo, prijave, odjave spremljanje novosti na delovnem področju in njihova implementacija sodelovanje pri pripravah ponudb za javna naročila sodelovanje z zunanjim računovodskim servisom, ki opravlja nadzorno/kontroling funkcijo na področju financ vodenje plačilnega prometa administrativna dela ostale naloge po navodilih nadrejenega

info@medinova.si
Medinova (01 600 84 80)