krpan in druščina postani član
KNJIGOVODSKI SERVIS, DRAGICA POVH S.P.
 • Zavezanost za DDV:
  DA
 • Davčna številka zavezanca:
  92198139
 • Datum identifikacije za DDV:
  20.12.2001
 • Tip zavezanca za namene DDV:
  Fizične osebe, ki opravljajo dejavnost
 • Plačnik DDV po 76.a členu ZDDV-1:
  DA
 • Šifra dejavnosti:
  69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
 • Matična številka zavezanca:
  5212325000
 • Finančni urad:
  FU Velenje
 • Datum in ura prejema zahteve:
  14.12.2019 / 17:44:50

OPOZORILO!
Davčna hiša Bilans d.o.o. ne odgovarja za pravilnost podatkov!Iskalec tlačanov (davčnih zavezancev) priporoča www.DDVpoznavalec.si