krpan in druščina postani član
VALON, PEKARSTVO, D.O.O.
 • Zavezanost za DDV:
  DA
 • Davčna številka zavezanca:
  61216445
 • Datum identifikacije za DDV:
  01.11.2018
 • Tip zavezanca za namene DDV:
  Pravne osebe
 • Plačnik DDV po 76.a členu ZDDV-1:
  DA
 • Šifra dejavnosti:
  10.710 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic
 • Matična številka zavezanca:
  8235457000
 • Finančni urad:
  FU Postojna
 • Datum in ura prejema zahteve:
  26.02.2020 / 13:33:23

OPOZORILO!
Davčna hiša Bilans d.o.o. ne odgovarja za pravilnost podatkov!Iskalec tlačanov (davčnih zavezancev) priporoča www.DDVpoznavalec.si