krpan in druščina postani član
BILANS NEPREMIČNINE, NEPREMIČNINSKA DEJAVNOST, D.O.O.
 • Zavezanost za DDV:
  DA
 • Davčna številka zavezanca:
  51417057
 • Datum identifikacije za DDV:
  06.06.2016
 • Tip zavezanca za namene DDV:
  Pravne osebe
 • Plačnik DDV po 76.a členu ZDDV-1:
  DA
 • Šifra dejavnosti:
  68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
 • Matična številka zavezanca:
  7076703000
 • Finančni urad:
  FU Maribor
 • Datum in ura prejema zahteve:
  22.02.2020 / 11:41:22

OPOZORILO!
Davčna hiša Bilans d.o.o. ne odgovarja za pravilnost podatkov!Iskalec tlačanov (davčnih zavezancev) priporoča www.DDVpoznavalec.si