krpan in druščina postani član
AGITO, VZDRŽEVANJE OBJEKTOV, D.O.O.
 • Zavezanost za DDV:
  DA
 • Davčna številka zavezanca:
  48648361
 • Datum identifikacije za DDV:
  20.06.2017
 • Tip zavezanca za namene DDV:
  Pravne osebe
 • Plačnik DDV po 76.a členu ZDDV-1:
  DA
 • Šifra dejavnosti:
  81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
 • Matična številka zavezanca:
  7994290000
 • Finančni urad:
  FU Maribor
 • Datum in ura prejema zahteve:
  22.02.2020 / 11:27:56

OPOZORILO!
Davčna hiša Bilans d.o.o. ne odgovarja za pravilnost podatkov!Iskalec tlačanov (davčnih zavezancev) priporoča www.DDVpoznavalec.si