krpan in druščina postani član
ZERWILD, GOSTINSTVO, D.O.O.
 • Naslov zavezanca:
 • Zavezanost za DDV:
  NE
 • Davčna številka zavezanca:
  18966721
 • Datum identifikacije za DDV:
  02.03.2018
 • Tip zavezanca za namene DDV:
  Pravne osebe
 • Datum prenehanja ident. za namene DDV:
  (po 1. odstavku 80. člena ZDDV-1):
  22.07.2019
 • Plačnik DDV po 76.a členu ZDDV-1:
  NE
 • Šifra dejavnosti:
  56.300 Strežba pijač
 • Matična številka zavezanca:
  8035024000
 • Finančni urad:
  FU Brežice
 • Datum in ura prejema zahteve:
  17.11.2019 / 07:19:48

OPOZORILO!
Davčna hiša Bilans d.o.o. ne odgovarja za pravilnost podatkov!Iskalec tlačanov (davčnih zavezancev) priporoča www.DDVpoznavalec.si