krpan in druščina postani član
Naslov teme Zadnji komentar
2598 Sprejeta novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1K) 498 0 12.04.2021 - 07:45 / iva
5028 NFS in maske 428 0 19.11.2021 - 07:36 / Anka
1131 Znižanje obroka za akont.davka 276 0 08.02.2021 - 16:05 / Albina
1293 s.p. izi mikro-v majhno 293 0 14.02.2021 - 13:02 / TEJKAA
3047 mesečni temeljni dohodke za kmete 259 0 06.05.2021 - 13:20 / Taja
122 Opravnina za kredit 280 0 06.01.2021 - 09:17 / Micka
1632 krajši delovni čas zaradi starševstva 281 0 02.03.2021 - 11:17 / Taja
871 Vračila 428 0 30.01.2021 - 13:21 / Tea
2832 Zaposlovanje v podružnico v Nemčiji 258 0 22.04.2021 - 18:02 / lisa
250 vloga za fiksne stroške in NADURE 329 0 10.01.2021 - 18:16 / ddkk
4649 knjiženje v Minimax programu 342 0 15.10.2021 - 07:00 / vodonos
1396 Čakanje na delo 312 0 18.02.2021 - 15:18 / Konto
3382 Enkratne vozovnice za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela 363 0 02.06.2021 - 15:48 / Mark
5493 iščemo računovodjo 1123 0 27.12.2021 - 11:50 / racunovodja
4901 Testi za samotestiranje 653 0 07.11.2021 - 22:03 / Bojana
2140 kartice FURS-manjka pobot 420 0 21.03.2021 - 16:10 / Sanja
87 Kratkotrajna bolezen in SDČ 275 0 05.01.2021 - 11:43 / A
1580 Povračilo dela razlike do min.plače 392 0 26.02.2021 - 12:04 / Mopi
3698 fiksni stroški podjetje v težavah 356 0 05.07.2021 - 12:05 / Ana
2606 prenos na s.p. 432 0 12.04.2021 - 10:30 / neza