krpan in druščina postani član

Naslov teme: Bolniška

3552  20.11.2023 - 07:26h / Ostalo / Avtor: omarica / 722 / 9

Pozdravljeni, zanima me ali vi prejmete stimulacijo če imate bolniško? Hvala

anči - 20.11.2023 - 07:40

Stimulacija je že zajeta v osnovo povprečja preteklega obdobja, bodisi da je to pretekli mesec, pretekle 3 mesece ali pa preteklo leto, odvisno od tega, katera osnova je za vašo vrsto bolniške predpisana. Zato stimulacija, ki je zajeta v osnovo za bolniško, ni posebej prikazana na plačilni listi med ostalo stimulacijo.

omarica - 20.11.2023 - 08:13

Gre za stimulacijo na uspešnost, katero dobimo vsak mesec. Če sem na bolniški je ne dobim.
lp

Babica od - 20.11.2023 - 08:15

Delovno uspešnost dobim samo na redne ure, na bolniško ne. 

omarica - 20.11.2023 - 08:21

Hvala za odgovor. Obstaja za to kakšen poseben pravilnik?

Mia - 20.11.2023 - 08:27

Ne, le interni pravilnik podjetja. Tudi pri nas se dobi stimulacija samo na redno delo, tudi na nadure. Se mi zdi logično, da je stimulacija takrat, ko delaš. 

Metka - 20.11.2023 - 09:51

Logično je, da stimulacijo dobi kdor dela. Sodišče je pa povedalo drugače. Stimulacijo mora dobiti tudi zaposlen na bolniški saj bolezen/poškodba ni nekaj kar je sam izbral in mora biti v enakem položaju kot, če bi lahko delal.

 

MM - 20.11.2023 - 10:41

Normalno je, da delavec na bolniški do 20 dni dobi 80% od povprečja plač  zadnjih treh mesecev (v to so sajeti vsi dodatki tako minulo delo, stimulavije, delovna uspešnost itd). Za bolniško na 20 dni pa dobi 80% od osnove od preteklega leta, kjer je tudi že to vse zajeto v tej osnovi. Zato na plačilni listi ni posebej zavedena stumuacije, ker je že zajeta v sami osnovi

anči - 20.11.2023 - 11:39

Tako je kot razlaga MM. Osnova za izračun bolniške zajema vse razen reg.za letni dopust in povračila stroškov. Zajema izplačano delovno uspešnost in tudi poslovno uspešnost. Od te osnove se potem računajo % bolniške. Če bi na ure bolniške pri plači dodali še stimulacijo kot jo dobi za ure dela, bi bila ta 2 x v plači. To bi bilo potem že diskriminatorno do tistih delavcev, ki delajo.

Helena - 21.11.2023 - 07:08

Pozdravljeni. Želim samo omeniti, da se za bolezen, poškodobo izven dela in poškodbo po tretji osebi nadomestilo obračuna iz osnove preteklega meseca. Poškodba pri delu in poklicna bolezen pa iz povprečja preteklih treh mesecev pred nastankom nadomestila. Glede stimulacije, ki je vsak mesec enaka ne glede na to ali delavec dela ali ne - pa že lahko govorimo o redni plači, kar bi lahko pomenilo, da bi ta vrednost morala biti vključena v pogodbi o zaposlitvi. Lep dan želim.