krpan in druščina postani član

Naslov teme: Pojasnilo vlade - solidarnostni prispevek

2919  13.09.2023 - 13:33h / Ostalo / Avtor: Pojasnilo vlade - solidarnostn / 1262 / 10

Članekl: Pojasnilo glede solidarnostnega prispevka in sobot (vlada RS 1.09.2023)

Mi lahko prosim pojasnite, kaj so mislili s tem zapisom: "Solidarnostni prispevek bodo tako plačali samo tisti, ki se ne bodo odločili za delovno soboto." 

koli - 13.09.2023 - 14:04

Po moje z vidika fizične osebe  - zaposlenega:
- če ne oddelaš delovne sobote, boš pač moral plačati solidarnosti prispevek skupaj s položnico dohodnine iz svoje letne NETO plače letni fond 2080 ur. 
- če oddelaš delovno soboto, je tvoja letna NETO plača za 2080 ur nedotaknjena.

Maja - 14.09.2023 - 07:04

?

Živa - 14.09.2023 - 07:55

Tole ne drži. Če oddelaš solidarnostno delovno soboto in je prispevek delovne sobote nižji od 0,3% osnove za obračun obveznega solidarnostnega prispevka (bruto dohodka), se bo pri letni dohodnini obračunala razlika med do 0,3 % in že plačanim prispevkom. 

koli - 14.09.2023 - 08:27

Prav imate Živa. Vendar vedo, da so tako nastavili procent, da bo velika večina zaposlenih z delovno soboto presegla 0,3 %  in bo brez doplačevanj oz. bo razlika doplačevanja minimalna. Zato so po moje tako izjavili.

Marko - 13.09.2023 - 23:04

Ne zastopim.

mona - 14.09.2023 - 08:40

Ob letnem izračunu dohodnine se bo obračunalo 0,3 % solidarnostnega prispevka od osnove za izračun za dohodnino. Od tega obračunanega prispevka se bo odštel prispevek, ki se bo med letom plačal iz naslova solidarnostne sobote. Torej v vsakem primeru je možno doplačilo, še posebno, ker se v letni izračun vštevajo vsi dohodki (tudi morebitne stimulacije, poračuni, drugi dohodki...).

Nataša - 14.09.2023 - 08:03

Delavci lahko delajo v sobot različno. Ali 5 ur ali 3 ure ali 8 ur. Vsi lahko delajo različno. Lahko tudi delajo različne sobote, če delodajalec to dopusti.
Pripada jim dodatek za nadurno delo. Prav tako se obračunajo vsi prispevki za nadurno delo. Delavcem pripada tudi prevoz in malica za ta dan. Seveda od odvisnosti od števila ur.
Delodajalec se lahko odloči, da noben delavec ne bo delal v soboto in da naj namenijo del pri dohodnini. Ponekod delovni procesi tega ne bodo dopuščali ( npr. zagon strojev….). Delavec ne more vztrajat, da želi delat.
Možno je, da nekateri delavci delajo, nekateri pa ne (želijo prispevat pri letni dohodnini). Ni nujno da vsi delajo.
Iz skupnega bruta je potrebno izračunat koliko znese neto delavca za solidarnostno soboto in neto se potem posebej odvede.
Kolikor neta se izračuna pri delavcu toliko neta mora prispevat še delodajalec. Del, ki ga plača delodajalec je brez prispevkov in dohodnine. Se pravi, na plačo delavca se obračunajo normalni prispevki, delodajalec poleg tega prispeva še enak znesek kot je neto delavca in ta je brez prispevkov.
Razliko med netom delovne sobote do 0,3% osnove, kolikor znaša solidarnostni prispevek, mora oseba, kljub delovni soboti, plačati. 
Prav tako mora delodajalec plačati razliko do 0,8% dobička, če je znesek delovne sobote nižji od zneska, obračunanega od davka od dobička.
Če bo znesek solidarnostnega prispevka višji, se nikomur ne vrača.
Prav tako za delodajalca to ni davčno priznan strošek, lahko pa se ga potem uveljavlja kot olajšavo do 63% dobička.

Zorko - 14.09.2023 - 08:29

Zgorja zapisano drži, razen tega da bo potrebno za solidarnostno soboto obračunat dodatek za nadurno delo, ga ni potrebno obračunat.

3. točka 101. člena: Z izjemo dela preko polnega oziroma dogovorjenega delovnega časa v skladu s prejšnjim odstavkom mora delodajalec pri organizaciji delovnega procesa na solidarnostno delovno soboto upoštevati določbe zakona, ki ureja delovna razmerja, o delovnem času, odmorih in počitkih.

Živa - 14.09.2023 - 08:45

Skopirano iz portala OZS:
Obračun plače: Delavec je za delo na solidarnostno soboto upravičen do plačila za nadurno delo.
https://www.ozs.si/svetovanje/blogi/solidarnostna-sobota/obvezen-solidarnostni-prispevek-po-ziuopzp-64f59c6e216d47034f42f50c

Jana - 18.09.2023 - 09:14

preberite!!1

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsiol.net%2Fnovice%2Fkolumne%2Fjanez-sustersic-cesa-vse-morda-ne-veste-o-solidarnostnem-prispevku-615684&data=05%7C01%7Ctatjana.gregorcbogdan%40Abbvie.com%7C8d5c89ab939d478b8b0808dbb74ed597%7C6f4d03de95514ba1a25bdce6f5ab7ace%7C0%7C0%7C638305321464289229%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=joyAdPBbGv7X927AISqklI61SgOR8zClPG1c184f79g%3D&reserved=0